Contracten

Contract voorbeeld templates- een contract is een legale overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin de rechten en plichten van de partijen worden vastgelegd. Een contract (ook wel overeenkomst genoemd) is bedoeld om de afspraken tussen de partijen te beschermen en vast te leggen.button-alle-contracten


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. Voorbeeld contract: Huurovereenkomsten

Voorbeeld huurovereenkomsten, van kamer tot recreatiewoning, het huren van een woning en het pachten van een bedrijf. Bekijk de verschillende contracten en download ze gratis in Word.  Bekijk ook de gratis voorbeeld huurovereenkomsten op Carla's Templates. 


 1. Huurovereenkomst
 2. Voorbeeld huurovereenkomsten
 3. Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte
 4. Pachtovereenkomst
 5. Model huurcontract
 6. Contract huur recreatiewoning
 7. Huurovereenkomst gemeubileerde woning


button-huurcontract-opstellen-alles


Leningovereenkomst

Wanneer een partij een bedrag leent van een andere partij, wordt een contract hiervoor opgesteld. In het contract worden de afspraken vermeld met betrekking tot het bedrag, de terugbetaling, de rente, enzovoorts.


 1. Voorbeeld leningovereenkomst Basic
 2. Voorbeeld leningovereenkomst Familie/Vrienden
 3. Voorbeeld leningovereenkomst Zakelijk
 4. Voorbeeld leningovereenkomst Onderhandse lening


voorbeeld-office-button-leningovereenkomsten


Voorbeeld contract: Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst is een afspraak tussen verkoper en koper, waarbij verkoper eigendom overdraagt aan koper tegen de betaling van een afgesproken prijs. In de koopovereenkomsr worden de voorwaarden en verplichtingen van beide partijen vastlegt. Bekijk en download de (gratis) koopovereenkomst templates. 


 1. Alle Koopovereenkomsten
 2. Koopovereenkomst Algemeen
 3. Koopovereenkomst Auto
 4. Koopovereenkomst Boot
 5. Koopovereenkomst Chalet


alle-koopovereenkomsten-button


Algemene volmacht

Een algemene volmacht is nodig wanneer u iemand wil machtigen om namens u te handelen. Dat kan voor verschillende doeleinden zijn, bijvoorbeeld om namens u te tekenen of namens u financiële handelingen te verrichten.


 1. Algemene volmacht
 2. Machtiging
 3. Voorbeeld algemene volmachtFreelance contract

Een freelance contract wordt opgesteld wanneer iemand vanuit een zelfstandige basis, werkzaamheden voor een partij gaat uitvoeren. In het contract worden de afspraken vastgesteld. Een freelance contract kan op basis van uren zijn, of voor de duur van een bepaald project. 


 1. Model contract ZZP
 2. Overeenkomst Engels ZZP
 3. Overeenkomst onderaanneming
 4. Overeenkomst van opdracht ZZP
 5. Projectovereenkomst
 6. Samenwerkingsovereenkomst
 7. Voorbeeld overeenkomst van opdracht
 8. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst intermediair
 9. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst
 10. ZZP overeenkomst
Bruikleenovereenkomst

Een bruikleenovereenkomst wordt tussen de werkgever en werknemer afgesloten wanneer de werknemer iets in bruikleen krijgt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een leaseauto, een telefoon of gereedschap. 


 1. Bruikleenovereenkomst
 2. Gebruiksovereenkomst telefoon
 3. Leaseovereenkomst
 4. Overeenkomst mobiele telefoon
 5. Overeenkomst uitlenen materiaal
 6. Verbod privé gebruik auto
 7. Toelichting verbod privé gebruik auto
 8. Voorbeeld gebruiksovereenkomst telefoon
 9. Voorbeeld gebruiksovereenkomst
 10. Voorbeeld telefooncontract
 11. Voorbeeld tijdelijke leaseovereenkomstOverige overeenkomsten

Bekijk hieronder de overige overeenkomsten. 


 1. Koopovereenkomst
 2. Overeenkomst Engels
 3. Overeenkomst financial lease
 4. Verkoopovereenkomst
 5. Voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst
 6. Voorbeeld overeenkomst EngelsArbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen een werkgever en een werknemer. In de arbeidsovereenkomst worden de afspraken tussen de partijen vermeld, zoals de datum waarop de overeenkomst wordt aangegaan, wat de functie inhoudt en voor hoe lang de overeenkomst wordt aangegaan. 


 1. Voorbeeld arbeidsovereenkomst 2019
 2. Voorbeeld arbeidsovereenkomst
 3. Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 4. Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
 5. Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 6. Voorbeeld oproepcontract
 7. Soorten oproepcontract
 8. Arbeidsovereenkomst directeur
 9. Addendum arbeidsovereenkomst
 10. 0 uren contract horeca
 11. Voorbeeld oproepcontract
 12. Voorbeeld 0 uren contract
 13. Model contract stage
 14. Model contract parttime
 15. 0 uren contract voorbeeld
 16. 0 uren contract
 17. Beëindigingsovereenkomst
 18. Concurrentiebeding bepaalde tijd
 19. Concurrentiebeding onbepaalde tijd
 20. Concurrentiebeding
 21. Contract opzeggen
 22. Contract verlengen
 23. Geheimhoudingsverklaring
 24. Model contract parttime
 25. Model contract stage
 26. Mondelinge overeenkomst
 27. Overeenkomst opleiding
 28. Relatiebeding
 29. Soorten oproepcontract
 30. Vaststellingsovereenkomst directeur
 31. Vaststellingsovereenkomst
 32. Voorbeeld 0 uren contract
 33. Voorbeeld concurrentiebeding brief
 34. Voorbeeld concurrentiebeding
 35. Voorbeeld geheimhoudingsverklaring
 36. Voorbeeld oproepcontractModel ZZP contract

Een zzp-contract is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een ZZP-er, waarbij de zelfstandige wordt ingehuurd voor een bepaald project of een dienst- zonder een arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Bekijk de voorbeeld ZZP contracten:

 1. Model ZZP contract 1
 2. Model ZZP contract 2
 3. Model ZZP contract 3
 4. Overeenkomst onderaanneming
 5. Overeenkomst van Opdracht ZZP
 6. Overeenkomst van opdracht
 7. Voorbeeld overeenkomst van opdracht
 8. ProjectovereenkomstModel werknemers contracten

Gebruiksovereenkomst Telefoon

Hier treft u een model gebruikers overeenkomst van een mobiele telefoon. U  kunt de mobiele telefoon vervangen voor bijvoorbeeld een laptop of gereedschap. Wanneer u een werknemer of een collega iets in bruikleen geeft, wordt een gebruikers overeenkomst opgesteld. 

model mobiele telefoon contract


Afstandsverklaring Pensioen

Zie hier een voorbeeld van een afstandsverklaring pensioen

Model leaseovereenkomst

Een leaseovereenkomst wordt opgesteld wanneer een partij met een andere partij een leasing overeenkomt. De nadere afspraken met betrekking tot de vergoeding en de voorwaarden, worden in het contract uiteengezet.

 1. Model leaseovereenkomst
 2. Verbod privégebruik auto
 3. Voorbeeld tijdelijke leaseovereenkomstModel geheimhouding

Een geheimhoudingsverklaring is een schriftelijke overeenkomst waarbij een (rechts)persoon zich verbindt geheimhouding te betrachten over bepaalde informatie die ze in vertrouwen hebben ontvangen. De geheimhoudingsverklaring is bedoeld om de bescherming van vertrouwelijke informatie te waarborgen.

Hier treft u de volgende documenten met betrekking tot geheimhouding:

 1. Geheimhoudingsovereenkomst
 2. Geheimhoudingsverklaring


Model managementovereenkomst

In een managementovereenkomst worden de afspraken met betrekking tot het management uiteengezet. De operationele zaken worden in dit contract uiteengezet. 

 1. Model managementovereenkomst
 2. Voorbeeld managementovereenkomst