Contracten

Contract voorbeeld templates- een contract is een legale overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin de rechten en plichten van de partijen worden vastgelegd. Een contract (ook wel overeenkomst genoemd) is bedoeld om de afspraken tussen de partijen te beschermen en vast te leggen.alle-contracten


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. Voorbeeld contract: Huurovereenkomsten

Voorbeeld huurovereenkomsten, van kamer tot recreatiewoning, het huren van een woning en het opzeggen van een huurcontract. Bekijk de verschillende contracten en download ze gratis in Word.  


 1. Voorbeeld huurovereenkomsten
 2. Voorbeeld huurovereenkomst woonruimte
 3. Huurovereenkomst recreatiewoning
 4. Huurovereenkomst gemeubileerde woning
 5. Huurcontract Bepaalde tijd
 6. Huurovereenkomst Bedrijfsruimte
 7. Huurcontract Voorbeeld
 8. Voorbeeld Brief Huurcontract Opzeggen


voorbeeld-huurovereenkomst-sjabloon

Wanneer je een woning gaat verhuren is het aan te raden een goede huurovereenkomst af te sluiten. In de huurovereenkomst maak je afspraken met de huurder over de hoogte en opbouw van de huurprijs, de periode waarvoor de woonruimte gehuurd wordt, de opzegtermijn, de voorwaarden die de huurder en de verhuurder hebben, en alles wat je verder nog af wil spreken zoals bijvoorbeeld een waarborgsom en afspraken over de oplevering van de verhuurder aan de start en de huurder aan het eind van de huurtermijn. 


Bekijk de voorbeeld huurovereenkomst woonruimte en lees waar je allemaal aan moet denken bij het verhuren van je woonruimte. 


button-huurcontract-opstellen-alles


Leningovereenkomst

Wanneer een partij een bedrag leent van een andere partij, wordt een contract hiervoor opgesteld. In het contract worden de afspraken vermeld met betrekking tot het bedrag, de terugbetaling, de rente, enzovoorts.


 1. Voorbeeld leningovereenkomst Basic
 2. Voorbeeld leningovereenkomst Familie/Vrienden
 3. Voorbeeld leningovereenkomst Zakelijk
 4. Voorbeeld leningovereenkomst Onderhandse lening

Bij een onderhandse lening is het belangrijk dat je alles goed op papier zet. Mocht er in de toekomst een conflict ontstaan over de afspraken omtrent de lening, dan kan je terugvallen op de overeenkomst die tussen jullie is vastgelegd.

·         Zorg ervoor dat alle gegevens goed kloppen

·         Spreek een termijn af waarbinnen wordt afgelost

·         Spreek een rentepercentage af

·         Spreek af wat er gebeurd wanneer de geldlener zich niet aan de aflossing houdt

·         Formaliseer eventueel pandrecht


voorbeeld-leningovereenkomst-maken
voorbeeld-office-button-leningovereenkomsten


Voorbeeld contract: Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst is een afspraak tussen verkoper en koper, waarbij verkoper eigendom overdraagt aan koper tegen de betaling van een afgesproken prijs. In de koopovereenkomsr worden de voorwaarden en verplichtingen van beide partijen vastlegt. Bekijk en download de (gratis) koopovereenkomst templates. 


 1. Alle Koopovereenkomsten
 2. Koopovereenkomst Algemeen
 3. Koopovereenkomst Auto
 4. Koopovereenkomst Boot
 5. Koopovereenkomst Chalet


Als beide partijen akkoord zijn met de inhoud van het contract, kan overgegaan worden tot ondertekening. Er kan een fysieke ondertekening plaatsvinden, waarbij de partijen met pen een handtekening onder het contract zetten. Ook kan er gekozen worden voor een digitale ondertekening. 


Wanneer het contract is ondertekend, zijn de afspraken die daarin gemaakt zijn bindend. Dat houdt in dat de partijen zich vanaf dat moment aan de afspraken dienen te houden. Lees daarom altijd de koopovereenkomst goed door om te zorgen dat je achter alle afspraken staat. 


alle-koopovereenkomsten-button


Algemene volmacht

Een algemene volmacht is nodig wanneer u iemand wil machtigen om namens u te handelen. Dat kan voor verschillende doeleinden zijn, bijvoorbeeld om namens u te tekenen of namens u financiële handelingen te verrichten.


 1. Algemene volmacht
 2. Machtiging
 3. Voorbeeld algemene volmacht


Je kunt iemand voor diverse verschillende zaken machtigen. Voorbeelden zijn:

 • Administratieve, financiële zaken. Het verzorgen van de financiën en betalingen.
 • Medische beslissingen
 • Een specifieke handeling zoals de verhuur van een woning, de aanschaf of verkoop van een auto
 • Stemmen, hiervoor geldt wel een speciale volmacht die je bij het stembiljet ontvangt.


alle-volmachten-button

Overeenkomst van Opdracht

Een overeenkomst contract wordt opgesteld wanneer iemand vanuit een zelfstandige basis, werkzaamheden voor een partij gaat uitvoeren. In het contract worden de afspraken vastgesteld. Een overeenkomst van opdracht kan op basis van uren zijn, of voor de duur van een bepaald project. 


 1. Overeenkomst van opdracht ZZP
 2. Voorbeeld overeenkomst van opdracht
 3. Overeenkomst van Opdracht
Bruikleenovereenkomst

Een bruikleenovereenkomst wordt tussen de werkgever en werknemer afgesloten wanneer de werknemer iets in bruikleen krijgt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een leaseauto, een telefoon of gereedschap. 


 1. Bruikleenovereenkomst
 2. Overeenkomst mobiele telefoon
 3. Overeenkomst uitlenen materiaal
 4. Voorbeeld gebruiksovereenkomst


voorbeeld-office-button

Engelse overeenkomsten

Bekijk hieronder de overige overeenkomsten. 


 1. Overeenkomst Engels
 2. Overeenkomst Engels ZZPArbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen een werkgever en een werknemer. In de arbeidsovereenkomst worden de afspraken tussen de partijen vermeld, zoals de datum waarop de overeenkomst wordt aangegaan, wat de functie inhoudt en voor hoe lang de overeenkomst wordt aangegaan. 


 1. Voorbeeld Arbeidsovereenkomst - Alles
 2. Voorbeeld Arbeidsovereenkomst onbepaalde-tijd
 3. voorbeeld Arbeidsovereenkomst bepaalde-tijd
 4. Voorbeeld 0-urencontract
 5. Overeenkomst-opleiding
 6. Addendum-arbeidsovereenkomst
 7. Mondelinge overeenkomst bevestigingsbrief
 8. Model contract stage
 9. Contract verlengen voorbeeld Brief
 10. Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Concurrentiebeding, Relatiebeding en Geheimhouding

Bekijk alle voorbeeld sjablonen van een Concurrentiebeding, Relatiebeding en Geheimhouding. 


 1. Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomst
 2. Voorbeeld Geheimhoudingsverklaring
 3. Geheimhoudingsverklaring
 4. Relatiebeding
 5. Voorbeeld Concurrentiebeding
 6. Concurrentiebeding
 7. Voorbeeld Concurrentiebeding brief
 8. Conurrentiebeding bepaalde-tijd
 9. Concurrentiebeding onbepaalde-tijd


Model ZZP contract

Een zzp-contract is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een ZZP-er, waarbij de zelfstandige wordt ingehuurd voor een bepaald project of een dienst- zonder een arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Bekijk de voorbeeld ZZP contracten:

 1. Overeenkomst van opdracht ZZP
 2. Voorbeeld overeenkomst van opdracht
 3. Overeenkomst van Opdracht

Ouderschapsplan

Lees alles over het opstellen van een ouderschapsplan en waarom het zo belangrijk is voor de zorg en opvoeding van uw kinderen na een scheiding. Het ouderschapsplan is niet alleen verplicht bij een scheiding, maar kan ook zorgen voor duidelijkheid en rust in de communicatie tussen u en uw ex-partner. Ons voorbeeld ouderschapsplan is een handig hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen plan en geeft een idee van de mogelijke afspraken die u kunt maken. Neem de tijd om ons voorbeeld ouderschapsplan te bekijken en begin met het opstellen van uw eigen plan voor uw kinderen. Voorbeeld OuderschapsplanModel werknemers contracten

Gebruiksovereenkomst Telefoon

Een voorbeeld gebruikers overeenkomst van een mobiele telefoon. Je  kunt de mobiele telefoon vervangen voor bijvoorbeeld een laptop of gereedschap. Wanneer je een werknemer of een collega iets in bruikleen geeft, wordt een gebruikers overeenkomst opgesteld. 

model mobiele telefoon contract


Afstandsverklaring Pensioen

Zie hier een voorbeeld van een afstandsverklaring pensioen


Overeenkomst Engels

Engelse voorbeeld overeenkomsten:

 1. Voorbeeld overeenkomst Engels
 2. Overeenkomst Engels ZZP


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Lees meer over contracten op het Ondernemersplein. Bekijk ook de gratis voorbeeld huurovereenkomsten op Carla's Templates. 


Vergelijkbare Pagina's