Contracten

Huurovereenkomst

Voorbeeld huurovereenkomsten, van kamer tot recreatiewoning, het huren van een woning en het pachten van een bedrijf. Bekijk de verschillende contracten en download ze gratis in Word.  Bekijk ook de gratis voorbeeld huurovereenkomsten op Carla's Templates. 

Algemene volmacht

Een algemene volmacht is nodig wanneer u iemand wil machtigen om namens u te handelen. Dat kan voor verschillende doeleinden zijn, bijvoorbeeld om namens u te tekenen of namens u financiële handelingen te verrichten. 

Freelance contract

Een freelance contract wordt opgesteld wanneer iemand vanuit een zelfstandige basis, werkzaamheden voor een partij gaat uitvoeren. In het contract worden de afspraken vastgesteld. Een freelance contract kan op basis van uren zijn, of voor de duur van een bepaald project. 

BV contracten

Voorbeeld contracten voor een BV zoals een aandeelhoudersovereenkomst en een management overeenkomst. 

Leningovereenkomst

Wanneer een partij een bedrag leent van een andere partij, wordt een contract hiervoor opgesteld. In het contract worden de afspraken vermeld met betrekking tot het bedrag, de terugbetaling, de rente, enzovoorts.

Bruikleenovereenkomst

Een bruikleenovereenkomst wordt tussen de werkgever en werknemer afgesloten wanneer de werknemer iets in bruikleen krijgt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een leaseauto, een telefoon of gereedschap. 

Model werknemers contracten

Gebruiksovereenkomst Telefoon

Hier treft u een model gebruikers overeenkomst van een mobiele telefoon. U  kunt de mobiele telefoon vervangen voor bijvoorbeeld een laptop of gereedschap. Wanneer u een werknemer of een collega iets in bruikleen geeft, wordt een gebruikers overeenkomst opgesteld. 

model mobiele telefoon contract


Afstandsverklaring Pensioen

Zie hier een voorbeeld van een afstandsverklaring pensioen

Model leaseovereenkomst

Een leaseovereenkomst wordt opgesteld wanneer een partij met een andere partij een leasing overeenkomt. De nadere afspraken met betrekking tot de vergoeding en de voorwaarden, worden in het contract uiteengezet.

Model leaseovereenkomst

Verbod privégebruik auto

Voorbeeld tijdelijke leaseovereenkomst

Model geheimhouding

Hier treft u de volgende documenten met betrekking tot geheimhouding:

Overeenkomst Engels

Hier treft u Engelse voorbeeld overeenkomsten:

Overeenkomst Engels bruikleen

Voorbeeld overeenkomst Engels 

Overeenkomst Engels ZZP

Model managementovereenkomst

In een managementovereenkomst worden de afspraken met betrekking tot het management uiteengezet. De operationele zaken worden in dit contract uiteengezet. 

Model managementovereenkomst

Voorbeeld managementovereenkomst

Ga naar boven op de pagina model contracten

Bekijk hier de verschillende huurcontracten:

huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurovereenkomst woonruimte

Huurovereenkomst gemeubileerde woning

Huurovereenkomst recreatiewoning

Lees meer over contracten op het Ondernemersplein