Voorbeeld Algemene Volmacht

Voorbeeld algemene volmacht: Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Hieronder treft u een voorbeeld algemene volmacht. U stel een algemene volmacht op indien u een ander de volledige volmacht geeft om namens u in een bepaalde zaak of in het algemeen te handelen. De persoon die u de volmacht geeft, kan bijvoorbeeld zaken voor u regelen, namens u handelen en zelfs namens u contracten tekenen. 


Bekijk voorbeeld Algemene volmacht

voorbeeld-algemene-volmacht


Zorg ervoor dat u de persoon die u de volmacht geeft volledig vertrouwt om namens u te handelen. In de volmacht kunt u aangeven waarvoor de volmacht geldt en wat uitgesloten is in de volmacht. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat er wel of niet namens u getekend kan worden, of er wel of geen contracten/ leningen kunnen worden afgesloten enzovoorts. Een volmacht gebruikt u indien u zelf om wat voor reden dan ook niet in staat bent namens u zelf te handelen. 

Voorbeeld algemene volmacht

Hierbij stelt

 

 

Partij 1.  Naam partij 1 (volmacht gever), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 1 (volmacht gever),

 

 

Partij 2   Naam partij 2 (gevolmahtigde), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 2 (gevolmahtigde),

 

 

aan als gevolmachtigde.

 

 

 

Voor de volgende zaken krijgt partij 2 (gevolmachtigde) de volledige zeggenschap om namens  en in plaats van partij 1 (volmacht gever) op te treden. 

 

Omschrijving volmacht (hier geeft u een omschrijving van de inhoud van de volmacht. Dit kan bijvoorbeeld zijn het handelen in een bepaalde rechtszaak, het handelen binnen een VVE, het afsluiten van contracten, enzovoorts). Geef een duidelijke omschrijving, zodat u later niet voor verassingen komt te staan.

 

Deze volmacht geldt voor alle handelingen, inclusief het afsluiten van een contracten inzake (omschrijving volmachtiging). Uitgezonderd hiervan is (omschrijving van eventuele uitsluitingen van de volmacht, u kunt bijvoorbeeld zorgen dat er namens u gesproken kan worden, maar dat uiteindelijke contracten wel dor u zelf getekend dienen te worden. De volmacht en uitsluitingen kunnen door u zelf bepaald worden)

 

 

De volmacht geldt van (datum) tot (datum).

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te (plaats) op (datum).

 

 

 

Handtekening volmacht gever

Download voorbeeld algemene volmacht


Download voorbeeld algemene volmacht in Word. Vervolgens kunt u het Word bestand opslaan op uw computer en wijzigen naar uw eigen voorkeuren. Bij de volmacht dient u een kopie van uw geldige legitimatie bewijs te voegen. Alleen in combinatie daarmee is de volmacht geldig en bruikbaar. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!