Voorbeeld Algemene Volmacht

Voorbeeld algemene volmacht: Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. alle-volmachten-button

Hieronder staat een voorbeeld algemene volmacht. Je stelt een algemene volmacht op als je een ander de (volledige) volmacht geeft om namens jou in een bepaalde zaak of in het algemeen te handelen. De persoon die je de volmacht geeft, kan bijvoorbeeld zaken voor je regelen, namens jou handelen en zelfs namens jou contracten tekenen. 


Inhoud Algemene Volmacht

De inhoud van een algemene volmacht kan verschillen er situatie. Over het algemeen is de volmacht als volgt opgebouwd:

  1. Identificatie volmachtgever en gevolmachtigde: De namen en gegevens van de volmachtgever en de gevolmachtigde staan bovenaan in het document;
  2. De bevoegdheden van de gevolmachtigde: De gevolmachtigde krijgt bevoegdheden om namens de volmachtgever. Dit kan van alles zijn en staat duidelijk in de volmacht beschreven.  Zorg ervoor dat je dit goed omschrijft en ook eventuele beperkingen vermeldt. 
  3. Duur van de volmacht: Over het algemeen geldt de volmacht voor een bepaalde periode, deze kan je erin vermelden, bijvoorbeeld een periode dat je in het buitenland zit en de gevolmachtigde namens jou kan handelen conform de bevoegdheden. 
  4. Beperkingen: Het kan zijn dat er beperkingen gelden aan de volmacht. Deze kan je erin vermelden om te zorgen dat je zeker weet dat er geen verkeerde handelingen namens jou gedaan kunnen worden. 
  5. Ondertekening: Je vermeldt de datum en plaats, gevolgd door de ondertekening. 


Bekijk voorbeeld Algemene volmacht

Bekijk en download de voorbeeld Algemene Volmacht. Het bestand wordt als ZIP gedownload, vervolgens kun je het Word bestand opslaan op je computer en direct bewerken. Bij de volmacht dien je een kopie van je geldige legitimatie bewijs toe te voegen. Alleen in combinatie daarmee is de volmacht geldig en bruikbaar. 


Voorbeeld-Algemene-Volmacht

Bekijk

bekijk-template-voorbeeld

Download

download-template-voorbeeld


Zorg ervoor dat je de persoon die je de volmacht geeft volledig vertrouwt om namens jou te handelen. In de volmacht kun je aangeven waarvoor de volmacht geldt en wat uitgesloten is in de volmacht. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat er wel of niet namens jou getekend kan worden, of er wel of geen contracten/ leningen kunnen worden afgesloten enzovoorts. Een volmacht gebruik je als je zelf om wat voor reden dan ook niet in staat bent namens jezelf te handelen. 


Voorbeeld algemene volmacht

Hierbij stelt

 

 

Partij 1.  Naam partij 1 (volmacht gever), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 1 (volmacht gever),

 

 

Partij 2   Naam partij 2 (gevolmahtigde), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 2 (gevolmahtigde),

 

 

aan als gevolmachtigde.

 

 

 

Voor de volgende zaken krijgt partij 2 (gevolmachtigde) de volledige zeggenschap om namens  en in plaats van partij 1 (volmacht gever) op te treden. 

 

Omschrijving volmacht (hier geeft u een omschrijving van de inhoud van de volmacht. Dit kan bijvoorbeeld zijn het handelen in een bepaalde rechtszaak, het handelen binnen een VVE, het afsluiten van contracten, enzovoorts). Geef een duidelijke omschrijving, zodat u later niet voor verassingen komt te staan.

 

Deze volmacht geldt voor alle handelingen, inclusief het afsluiten van een contracten inzake (omschrijving volmachtiging). Uitgezonderd hiervan is (omschrijving van eventuele uitsluitingen van de volmacht, u kunt bijvoorbeeld zorgen dat er namens u gesproken kan worden, maar dat uiteindelijke contracten wel dor u zelf getekend dienen te worden. De volmacht en uitsluitingen kunnen door u zelf bepaald worden)

 

 

De volmacht geldt van (datum) tot (datum).

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te (plaats) op (datum).

 

 

 

Handtekening volmacht gever

Wat is een algemene volmacht?

Een algemene volmacht is een document waarbij iemand, de volmachtgever, een ander persoon, de gevolmachtigde, toestemming geeft om namens hem of haar te handelen. Dat kan in allerlei verschillende zaken zijn. Bijvoorbeeld bankzaken, het afsluiten van contracten of het deelnemen in een vve vergadering. De gevolmachtigde krijgt hierbij dus een bevoegdheid  om namens de volmachtgever te handelen en beslissingen te nemen. 


Een algemene volmacht kan bijvoorbeeld gebruikt worden als je voor langere tijd naar het buitenland gaat en daarom iemand wil machtigen om tijdens jouw afwezigheid zaken te regelen, zoals het betalen van rekeningen, het afhandelen van post, het beheren van een bankrekening of zlefs het verkopen van onroerend goed. Ook kan een algemene volmacht nuttig zijn als iemand door ziekte of ouderdom niet meer in staat is om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen. Vaak zal er in dat geval echter een bewindvoerder worden aangesteld die de zaken regelt. 


Het is belangrijk dat je de persoon aan wie je de volmacht geeft vertrouwt, omdat er verstrekkende gevolgen aan kunnen zitten. De geviolgen kan je ook afbakenen door een uitgebreide omschrijving te geven wat er wel en niet onder de volmacht valt. Zo kan je voor jezelf een zekerheid inbouwen en weet je zeker dat de gevolmachtigde niet te veel bevoegdheden heeft. Beperk je daarom bij een volmacht altijd tot de zaken die echt van belang zijn. Ook is het belagrijk om een periode in de volmacht te vermelden. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld algemene volmacht op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's