Personeelszaken 

Bekijk en download de voorbeeld templates die betrekking heen op personeelszaken. 


Urenregistratie Personeel en Rooster

 1. Voorbeeld Rooster Excel
 2. Urenregistratie Personeel
 3. Urenregistratie Excel


Personeelszaken Salaris

 1. Bonusregeling
 2. Berekening Personeelskosten
 3. Formulier Nieuwe Medewerker
 4. Formulier Inlenersbeloning
 5. Declaratieformulier
 6. Afstandsverklaring Pensioen


Personeelszaken Reglementen

 1. Voorbeeld Veiligheidsreglement
 2. Voorbeeld Fietsplan
 3. Gedragscode
 4. Formulier bijzonder verlof
 5. Voorbeeld Personeelshandboek 1
 6. Voorbeeld Personeelshandboek 2
 7. Voorbeeld Personeelshandboek 3
 8. Vertrouwenspersoon Protocol
 9. Voorbeeld Huisregels
 10. Studiekostenregeling

Personeelszaken Leaseauto

 1. Rittenregistratie
 2. Wagenparkbeheer
 3. Kilometerregistratie

Personeelszaken Beoordeling

 1. Voorbeeld Beoordelingsformulier
 2. Voorbeeld GetuigschriftPersoneelszaken Verzuim

 1. Voorbeeld Verzuimreglement
 2. Plan van aanpak verzuim
 3. Opbouwschema


Voor de afdeling personeelszaken bestaan diverse standaard documenten en spreadsheets. Bekijk de verschillende voorbeelden op deze pagina. 

Op deze pagina staan ook diverse modellen en voorbeelden die je kunt gebruiken voor je personeelsadministratie. Van arbeidsovereenkomsten tot uren administratie. Download de modellen in Word of Excel en pas ze aan in je eigen huisstijl. Alle voorbeeld bestanden zijn gratis te downloaden en direct te bewerken. Arbeidsovereenkomsten

Met behulp van de voorbeeld arbeidsovereenkomsten, kun je eenvoudig je eigen overeenkomsten maken. Wanneer je niet bij een bepaalde CAO bent aangesloten, kun je gebruik maken van de voorbeelden. Ben je wel aangesloten bij een CAO? Dan kun je vaak gebruik maken van summiere arbeidsovereenkomsten. In de CAO staan dan alle algemene artikelen, welke een aanvulling zijn op je arbeidsovereenkomst. 


Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een werkgever en werknemer, kunnen opvolgend 3 keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met elkaar aangaan, voordat het dienstverband over gaat in onbepaalde tijd. 

Een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een start en een einddatum. 


Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt afgesloten wanneer werkgever en werknemer zeker zijn van een goede arbeidsrelatie. Voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, gaat vaak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bekijk hier een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 


Bekijk alle arbeidsovereenkomsten


Bekijk alle arbeidsovereenkomsten

 1. Voorbeeld Arbeidsovereenkomst - Alles
 2. Voorbeeld Arbeidsovereenkomst onbepaalde-tijd
 3. voorbeeld Arbeidsovereenkomst bepaalde-tijd
 4. Voorbeeld 0-urencontract
 5. Overeenkomst-opleiding
 6. Addendum-arbeidsovereenkomst
 7. Mondelinge overeenkomst bevestigingsbrief
 8. Model contract stage
 9. Contract verlengen voorbeeld Brief


Lees meer over het maken van een arbeidsovereenkomst op de website van de Rijksoverheid


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Beeindigingsovereenkomst

Wanneer er reden is tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, en zowel werknemer en werkgever staan hierachter, kan er gekozen worden beeindigingsovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst staan afspraken met betrekking tot het beëindigen van het dienstverband. Zie hier een model beeindigingsovereenkomst


Voorbeeld personeelshandboek

Bekijk hier een voorbeeld personeelshandboek. Je kunt het handboek downloaden en er vervolgens aanpassingen in maken. Je kunt je eigen huisstijl toevoegen door bijvoorbeeld in de header je logo te plakken. Dit handboek is een onderdeel van Personeelszaken. 


Voorbeeld-personeelshandboek-1
Voorbeeld-personeelshandboek-2
Voorbeeld-personeelshandboek-3


Bekijk ook de voorbeeld huisregels: hierin wordt beschreven wat de algemene regels van het bedrijf zijn. Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten.


Huisregels-voorbeeld

Vertrouwenspersoon

De Arbowet stelt de werkgever verplicht om zijn medewerkers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen, zoals: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Lees hier alles over de vertrouwenspersoon


Overeenkomst onderhandse lening

In de overeenkomst onderhandse lening staan de afspraken tussen de schuldeiser en de schuldenaar met betrekking tot de onderhandse lening. Bekijk hier een voorbeeld overeenkomst onderhandse lening. Deze kun je gebruiken als je een lening geeft aan een weriknemer van je bedrijf. 


Tips 

Na het opstellen van overeenkomsten, kun je ze door een jurist of advocaat laten controleren. Omdat je deze documenten vaak voor alle medewerkers zult gebruiken, is het verstandig om het basis document goed te laten controleren. Dit is even een kleine investering, maar kan veel problemen en kosten achteraf voorkomen.


Urenregistratie

Maak je urenregistratie overzichtelijk met onze gratis voorbeeld templates in Excel. Eenvoudig, Professioneel en snel!

 1. Voorbeeld Rooster Excel
 2. Urenregistratie Personeel
 3. Urenregistratie Excel


Personeelszaken Verzuim

Het is van belang om voordat er eventueel verzuim intreedt, je duidelijke afspraken maakt over het verzuim met je medewerkers. Op deze manier is het voor zowel jou als werkgever, als de werknemer en de Arbodienst, duidelijk wat de gang van zaken is tijdens het verzuim. Wat zijn de verplichtingen van de werknemer, de werkgever en de Arbodienst? Dat staat er allemaal in vermeld. Bekijk en download het voorbeeld van een verzuimreglement


Beoordeling personeel

Ga je beoordelingsgesprekken met je personeel houden en heb je een opzetje nodig voor het formulier? Bekijk het standaard formulier en pas deze verder aan voor jouw bedrijf: Voorbeeld Beoordelingsformulier

tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken over een recente periode. Bijvoorbeeld voor de periode van een jaar. Naast de kwantiteit van het werk, wordt  de kwaliteit ervan besproken. Voor het beoordelingsgesprek kun je gebruik maken van ons formulier. 

Over het algemeen wordt er jaarlijks een beoordelingsgesprek gehouden met medewerkers. Tijdens dit gesprek wordt het functioneren van de medewerkers onder de loop genomen. De bevindingen worden gedocumenteerd op het beoordelingsformulier, zodat voor alle partijen duidelijk is wat de beoordeling is en hoe deze tot stand is gekomen. 


Als er al een keer eerder een gesprek is geweest, dan begin je met de evaluatie van de gemaakte afspraken. Je bespreekt wat er destijds is afgesproken en of daar sindsdien wijzigingen in zijn. Pak dus altijd het formulier van een eventuele eerdere beoordeling erbij. 


Ook kan het zijn dat er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn waardoor het functioneren van de medewerker tijdelijk anders is. Bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of het overlijden van een naaste. Als er door bijzondere omstandigheden het functioneren tijdelijk anders is, dan kan je dat indien gewenst melden op het formulier. De medewerker hoeft hier geen openheid over te geven, maar het kan desgewenst wel. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's