Personeelszaken 

Voor de afdeling personeelszaken bestaan diverse standaard documenten en spreadsheets. Bekijk de verschillende voorbeelden op deze pagina. 

Op deze pagina vindt u diverse modellen en voorbeelden die u kunt gebruiken voor uw personeelsadministratie. Van arbeids-overeenkomst tot uren administratie. Download de modellen in Word of Excel en pas ze aan in uw eigen huisstijl. 


Arbeidsovereenkomsten

Met behulp van de voorbeeld arbeidsovereenkomsten, kunt u eenvoudig uw eigen overeenkomsten maken. Wanneer u niet bij een bepaalde CAO bent aangesloten, kunt u gebruik maken van de voorbeelden. Bent u wel aangesloten bij een CAO? Dan kunt u vaak gebruik maken van summiere arbeidsovereenkomsten. In de CAO staan dan alle algemene artikelen, welke een aanvulling zijn op uw arbeidsovereenkomst. 


Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een werkgever en werknemer, kunnen opvolgend 3 keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met elkaar aangaan, voordat het dienstverband over gaat in onbepaalde tijd. 

Een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een start en een einddatum. Zie hier een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en zie hier een voorbeeld oproepcontract


Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt afgesloten wanneer werkgever en werknemer zeker zijn van een goede arbeidsrelatie. Voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, gaat vaak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zie hier een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 


Beeindigingsovereenkomst

Wanneer er reden is tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, en zowel werknemer en werkgever staan hierachter, kan er gekozen worden beeindigingsovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst staan afspraken met betrekking tot het beëindigen van het dienstverband. Zie hier een model beeindigingsovereenkomst


Leaseovereenkomst

Wanneer medewerkers een leaseauto van de zaak ontvangen, wordt er een leaseovereenkomst opgesteld. In deze leaseovereenkomst staan de afspraken tussen werkgever en werknemer met betrekking tot het gebruik van de leaseauto. Zie hier een voorbeeld leaseovereenkomst.  

Voorbeeld personeelshandboek

Zie hier een voorbeeld personeelshandboek. U kunt het handboek downloaden en er vervolgens aanpassingen in maken. U kunt uw eigen huisstijl toevoegen door bijvoorbeeld in de header uw logo te plakken. Dit handboek is een onderdeel van Personeelszaken. Zie ook het tweede voorbeeld van een personeelshandboek. Zie hier ook een voorbeeld personeelsreglement. En een nog een personeelshandboek voorbeeld

Lees hier ook alles over ouderschapsverlof

Voorbeeld verzuimreglement & veiligheidsreglement

Zie hier een voorbeeld verzuimreglement. U kunt dit onderdeel van personeelszaken hem downloaden in Word en aanpassen. Zie hier een voorbeeld veiligheidsreglement en een voorbeeld procedure ziekmelding. Bekijk alles omtrent een goed verzuimreglement

Zie hier informatie over de Wet Poortwachter stappen. Bekijk de informatie van de wet poortwachter

Overeenkomst onderhandse lening

In de overeenkomst onderhandse lening staan de afspraken tussen de schuldeiser en de schuldenaar met betrekking tot de onderhandse lening. Zie hier een voorbeeld overeenkomst onderhandse lening. 

ZZP overeenkomst

Wanneer u gebruik maakt van onderaannemers/ ZZP-ers kunt u de voorbeeld ZZP overeenkomst downloaden in Word. 


Overeenkomst van Opdracht

Zie hier een overeenkomst van opdracht. Deze ZZP overeenkomst kunt u downloaden in Word. 

Tips 

Na het opstellen van overeenkomsten, kunt u ze door een jurist of advocaat laten controleren. Omdat u deze documenten vaak voor alle medewerkers zult gebruiken, is het verstandig om het basis document goed te laten controleren. Dit is even een kleine investering, maar kan veel problemen en kosten achteraf voorkomen.

Uitzend organisaties zijn vaak aangesloten bij het NBBU. Via deze organisatie geldt een uitzend CAO en kunnen opleidingen aan de uitzendkrachten worden aangeboden. Er wordt een jaarlijkse contributie betaald, waarna men gebruik kan maken van de verschillende standaard overeenkomsten voor medewerkers, maar ook voor bijvoorbeeld onderaannemers. 

Declaratieformulier personeelszaken

Een voorbeeld declaratieformulier voor medewerkers. 

Overige overeenkomsten

Naast de standaard arbeidsovereenkomst, zijn er allerlei aanvullingen en overeenkomsten die van pas kunnen komen. 


Overeenkomst mobiele telefoon

Medewerkers die een mobiele telefoon in bruikleen krijgen van hun werkgever, moeten vaak een gebruiksovereenkomst hiervoor tekenen. Hierin staan de afspraken die er tussen werkgever en werknemer worden gemaakt met betrekking tot het gebruik van de mobiele telefoon. Zie hier een voorbeeld overeenkomst mobiele telefoon