Voorbeeld huurovereenkomsten

Op zoek naar voorbeeld huurovereenkomsten? Zoek niet verder! Hier vind je een uitgebreide collectie van huurovereenkomsten die je gratis kunt inzien, downloaden en direct bewerken.


Met onze handige en gebruiksvriendelijke templates is het opstellen van een huurcontract nog nooit zo makkelijk geweest. Of je nu op zoek bent naar een huurovereenkomst voor een woning, appartement of kantoorruimte, wij hebben de perfecte template voor je. button-huurcontract-opstellen-alles

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


voorbeeld-huurovereenkomst-sjabloon-word

Standaard indeling huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is een contract tussen een verhuurder en een huurder waarin de voorwaarden van de huur van een woning, appartement, kantoor of ander type onroerend goed worden vastgelegd. Het is een belangrijk document dat ervoor zorgt dat zowel de verhuurder als de huurder begrijpen wat er van hen wordt verwacht tijdens de huurperiode. In deze blogpost gaan we in op de standaard indeling van een huurovereenkomst.

 1. Identificatie van de partijen: De huurovereenkomst begint met de identificatie van de partijen. Dit omvat de namen van de verhuurder en de huurder, hun adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Beschrijving van het gehuurde pand: In de huurovereenkomst wordt beschreven wat er wordt verhuurd. Dit omvat een nauwkeurige beschrijving van het pand, inclusief het adres, het type pand (bijv. een appartement of een huis), het aantal kamers, de grootte van het pand, de voorzieningen en andere relevante details.
 3. Duur van de huurovereenkomst: De huurovereenkomst moet aangeven wanneer de huurovereenkomst begint en eindigt. Hierbij wordt de duur van de huurperiode vastgelegd.
 4. Huurprijs en betalingsvoorwaarden: De huurovereenkomst moet duidelijk de huurprijs vermelden, inclusief eventuele servicekosten en andere kosten die bij de huur inbegrepen zijn. Ook moeten de betalingsvoorwaarden duidelijk worden vermeld, bijvoorbeeld wanneer de huur moet worden betaald en wat de gevolgen zijn als de huur niet op tijd wordt betaald.
 5. Huurwaarborg: In sommige gevallen vraagt de verhuurder om een huurwaarborg. De huurovereenkomst moet duidelijk aangeven hoeveel de huurwaarborg bedraagt, wanneer deze moet worden betaald en hoe deze wordt terugbetaald aan het einde van de huurovereenkomst.
 6. Gebruik van het pand: De huurovereenkomst moet bepalen waarvoor het pand mag worden gebruikt en wat niet is toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op huisdieren, roken en onderverhuur.
 7. Reparaties en onderhoud: In de huurovereenkomst moeten de verantwoordelijkheden van de verhuurder en de huurder met betrekking tot reparaties en onderhoud duidelijk worden omschreven. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op kleine reparaties en onderhoud aan de woning.
 8. Opzegtermijn: De huurovereenkomst moet aangeven hoe lang van tevoren de huurder de huurovereenkomst moet opzeggen en wat de gevolgen zijn als dit niet gebeurt.


Voorbeeld Huurovereenkomsten bekijken en downloaden

Je kunt prima zelf een huurcontract maken. Gebruik 1 van onze voorbeelden en ga direct aan de slag. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Gebruik onderstaande voorbeelden als opzetje voor je huurcontract:


Bekijk en download de gratis voorbeeld huurovereenkomsten

Voorbeeld-Huurovereenkomst-gemeubileerde-woning
Voorbeeld-Huurovereenkomst-tijdelijk
Voorbeeld-Huurovereenkomst-recreatiewoning
huurovereenkomst-bepaalde-tijd-maken
huurovereenkomst-bedrijfsruimte-voorbeeld
Huurcontract-Voorbeeld

Wat houdt een gemeubileerde woning in?

Je kunt ervoor kiezen om de woonruimte casco te verhuren, of om de woonruimte gemeubileerd te verhuren. In het geval van een gemeubileerde woning zijn er bepaalde eisen waar de woning minimaal aan moet voldoen. Er is nog een tussenvariant en dat is een gestoffeerde woonruimte. In het geval van een gestoffeerde woonruimte, wordt de vloerbedekking, de raambedekking en de verlichting erbij verhuurd. 


In het geval van een gemeubileerde woning dient het volgende minimaal aanwezig te zijn in de woning:

 • Vaste vloerbedekking
 • Raamdecoratie
 • Verlichting
 • De keuken heeft een koelkast, eventueel een vaatwasser (tegenwoordig steeds vaker een vereiste), een fornuis, een afzuigkap, oven en/of magnetron, serviesgoed, bestek, pannen, mixer en andere keukenbenodigdheden.
 • Wasmachine is een vereiste, een droger is optioneel.
 • Meubels zoals zithoek, televisie, eethoek, bed(den), kasten.
 • Linnengoed en lampen


Bekijk een voorbeeld huurovereenkomst gemeubileerde woning en de informatie over het gemeubileerd verhuren van een woning. 


Voorbeeld huurovereenkomsten: Recreatiewoning

Wanneer je een recreatiewoning verhuurt, kun je gebruik maken van onderstaand voorbeeld. Bij een recreatiewoning is het van belang dat er met de huurder wordt afgesproken dat de woning enkel voor recreatief gebruik is en niet permanent bewoond mag worden. Bekijk onze voorbeeld huurovereenkomst chalet


Voorbeeld huurovereenkomsten - Bekijk Voorbeeld Sjabloon

Bekijk hieronder een voorbeeld van een standaard huurovereenkomst. 


Voorbeeld Huurovereenkomst - Kop

De ondergetekende

(naam verhuurder), wonende aan de (adres verhuurder) te (woonplaats verhuurder), hierna te noemen verhuurder,

en

(naam huurder), wonende aan de (adres huurder) te (woonplaats huurder), hierna te noemen huurder, hierna te noemen huurder,

komen als volgt overeen:


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 1

Verhuurder verhuurt met ingang van (datum) de woonruimte aan de (adres) te (plaats). De oppervlakte van de woonruimte is (aantal m2) m2. De woonruimte is voorzien van (bijvoorbeeld: 2 slaapkamer, een badkamer, keuken en toilet)


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 2

De woonruimte mag enkel als woonruimte worden bewoond door maximaal 2 personen.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 3

De verhuurder is zelf eigenaar van de woning.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 4

Verhuurder en huurder stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat op, omvattende een nauwkeurige omschrijving van de staat van onderhoud van het gehuurde object. Beide partijen ontvangen een gedateerd en ondertekend exemplaar.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 5

De huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd van (datum start) tot (datum eind).


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 6

De huurprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst € (prijs) (zegge: het bedrag voluit geschreven) per maand.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 7

De vergoeding voor gas, licht en water is begroot op € (prijs) (zegge het bedrag voluit geschreven) per maand en wordt maandelijks bij wijze van voorschot voldaan.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 8

De voorschotbedragen worden één keer per jaar verrekend aan de hand van een gespecificeerde schriftelijke afrekening. Overschotten worden per direct door de verhuurder uitgekeerd, danwel verrekend met de eerstvolgende huurtermijn.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 9

De huurprijs, inclusief het voorschot gas/licht/water, wordt maandelijks vóór de (datum) van de betreffende maand voldaan. De Betaling geschiedt door storting op bankrekening (rekeningnummer) ten name van (naam).


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 10

De verhuurder zal alle zichtbare en onzichtbare gebreken, die het gebruik van het gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren, opheffen.

De verhuurder is aansprakelijk voor de schade, die deze gebreken veroorzaken.

De verhuurder zal gedurende de huurtijd al het noodzakelijke onderhoud plegen, tenzij dit onderhoud volgens deze overeenkomst ten laste van de huurder komt.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 11

De volgende onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de woning komen ten laste van de huurder, tenzij het onderhoud noodzakelijk is ten gevolge van normale slijtage of het handelen of nalaten van de verhuurder,

 • verf, behang en schilderwerk
 • het dagelijkse onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en
 • sluitwerk en kleine voorzieningen aan elektrische installaties zoals schakelaars, lampen, stopcontacten en contactdozen
 • het onderhoud van de waterkranen en het treffen van voorzieningen aan of ten gevolge van bevroren waterleidingen
 • het vervangen van gebroken ruit
 • het schoonhouden en ontstoppen van putten, goten en gootsteen
 • het vegen van schoorstenen, tenminste één keer per jaar
 • alle overige herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, verwaarlozing of ruwe bewoning van de huurder


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 12

De huurder is verplicht om de schade, die hij heeft veroorzaakt, te vergoeden of te herstellen. De huurder is ook aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door een persoon, die met zijn toestemming het gehuurde gebruikt of bezoekt.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 13

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de daartoe overeengekomen aanvangsdatum schoon aan de huurder ter beschikking te stellen en aan de huurder de sleutels te overhandigen.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 14

De huurder verplicht zich om verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 15

Verhuurder zal de privacy van de huurder respecteren en de verhuurde ruimte slechts betreden na afspraak met de huurder(s).


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 16

De huurder mag zonder toestemming van de verhuurder geen ingrijpende verandering in of aan het gehuurde woning aanbrengen.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 17

De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd, tot een maximum van zes maanden. Een huuropzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot en in de huuropzegging moet de reden van opzegging vermeld staan. De verhuurder kan slechts rechtsgeldig opzeggen op grond van de in de wet vermelde redenen.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 18

De opzegtermijn van de huurder is een maand. De opzegging moet gedaan worden door middel van een aangetekende brief. De huurder kan de huur opzeggen zonder opgaaf van redenen.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 19

De huurovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van huurder en verhuurder, nadat de huur is ingegaan, op elk moment worden beëindigd.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 20

Bij het einde van de huurovereenkomst levert de huurder overeenkomstig de opnamestaat het gehuurde op in de staat waarin het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst is ontvangen. De huurder zal op de dag van ontruiming de sleutels aan de verhuurder overhandigen.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Artikel 21

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.


Voorbeeld Huurovereenkomst - Ondertekening


Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend, te (Plaats) op (Datum)

Handtekening verhuurder                                            Handtekening huurder


voorbeeld-huurovereenkomst-gratis
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

FAQ Voorbeeld Huurovereenkomsten

Moet ik een huurovereenkomst opstellen als ik een woning huur?

Ja, het opstellen van een huurovereenkomst is belangrijk om de voorwaarden van de huur duidelijk te maken en eventuele geschillen te voorkomen.

Wat moet er worden vermeld in een huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst moet de identificatie van de partijen bevatten, een beschrijving van het gehuurde pand, de huurprijs en betalingsvoorwaarden, de duur van de huurovereenkomst, de huurwaarborg, de opzegtermijn en andere relevante details.

Kan ik de huurovereenkomst tussentijds wijzigen?

Ja, in sommige gevallen kan de huurovereenkomst tussentijds worden gewijzigd, maar dit moet wel in onderling overleg gebeuren.

Kan ik de huurovereenkomst op elk moment opzeggen?

Nee, meestal moet je de huurovereenkomst voor een bepaalde periode aanhouden en de opzegtermijn respecteren. 


Bekijk ook de voorbeeld brief huurcontract opzeggen


Vergelijkbare Pagina's