Offerte Voorbeeld Word

Offerte voorbeeld Word: een offerte is een formele aanbieding met producten en of diensten, welke opgesteld is op verzoek een potentiële afnemer. Potentiële afnemers zullen vaak offertes bij meerdere bedrijven aanvragen om zo de aanbiedingen te kunnen vergelijken en de voor hen beste keuze te kunnen maken op basis van kwaliteit en prijs.bekijk-alle-voorbeeld-offertes-excel
bekijk-alle-voorbeeld-offertes-word


In een offerte staan de volgende gegevens:

 • De omschrijving van de diensten en of producten
 • De prijzen met eventuele kortingsafspraken
 • De planning van de levering en/ of uitvoering van de werkzaamheden
 • De geldigheidsduur van de offerte
 • De voorwaarden die gelden. Het kan ook zijn dat u een exemplaar meestuurt van uw Algemene Voorwaarden.
 • Een ondertekening door de bevoegde persoon binnen uw bedrijf


Bekijk en download de voorbeeld offertes in Word

Voorbeeld-Offerte-Word

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

voorbeeld-offerte-word-2

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

voorbeeld-offerte-word-3

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Offerte Voorbeeld Word 1

OFFERTE   


Naam leverancier

Adres leverancier

Postcode en plaats afzender


Offerte voor:

Naam werkgever

T.a.v. afdeling personeelszaken (of de naam van uw leidinggevende)

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

Plaats, datum

Betreft: Offerte nummer ____

Geldigheid Offerte: t/m (datum)


ALGEMENE INFORMATIE

Aanvraag voor een offerte voor (omschrijving van de offerte aanvraag). 


PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW


PLANNING

De levering van de producten/ diensten zal plaatsvinden op (datum)


VOORWAARDEN

 • Voor deze offerte geldt een geldigheidsduur van 60 dagen
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
 • Facturatie vindt wekelijks plaats op basis van pakbonnen (uitgeleverde producten) en werkbriefjes (uitgevoerde werkzaamheden)
 • De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum
 • Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een kopie in de bijlage is toegevoegd.


Wij verzoeken u vriendelijk om deze offerte bij akkoord te ondertekenen en aan ons retourneren.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met (naam, contactgegevens).

Offerte Voorbeeld begeleidende brief Word


Voor Akkoord:

Naam

Handtekening

_____________

Offerte Voorbeeld Word 2

OFFERTE


Naam Bedrijf                                                                                                                                    

Straat en huisnummer Bedrijf

Postcode en plaats Bedrijf


Telefoonnummer: 000 0000000

Faxnummer: 000 0000000


Contactpersoon:

Email adres:


Offerte Voor:

Naam

Straat en huisnummer aanvrager

Postcode en plaats aanvrager

Telefoonnummer: 000 0000000

 

Offertenummer                              00000000000     

Offertedatum                                  00000000000


Geachte heer/ mevrouw (naam),

Naar aanleiding van uw verzoek aan ondergetekende is het ons een genoegen u onze aanbieding voor de levering van ______ te doen toekomen.


Projectbeschrijving

Levering van (omschrijving) op (adres) d.d. (datum).


Afspraken en uitgangspunten

 • Alle producten worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd.
 • Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.
 • Vanaf een netto orderbedrag van (bedrag) excl. BTW gelden de volgende betalingscondities: 50% direct bij opdracht; 50% binnen 30 dagen na levering.
 • De geldigheid van deze offerte is 30 dagen.


Voor akkoord:

Datum, Plaats

Naam

Handtekening

_________________

Offerte Voorbeeld Word begeleidende brief

Naam Ontvanger

T.a.v Contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 

 

Plaats, datum

Betreft: Offerte nr ….

 

Geachte heer mevrouw (Naam), 

 

In aansluiting op onze prettige kennismaking van _____ (datum) stuur ik u hierbij een offerte voor …..

Ervan overtuigd zijnde dat wij u met onze werkwijze van dienst zullen zijn, zien we met veel genoegen uit naar onze samenwerking.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze offerte bij akkoord te ondertekenen en per pagina te paraferen. Op de offerte zijn de “Algemene Voorwaarden” van toepassing. Een kopie hiervan treft u in de bijlage.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bedrijfsnaam

Contactpersoon naam

Handtekening

 

Offerte Voorbeeld Word Algemene Voorwaarden

Bij een offerte worden vaak algemene voorwaarden gedaan. Dit zijn de voorwaarden die gelden als jullie een overeenkomst met elkaar afsluiten. In de algemene voorwaarden staan zaken zoals:

 1. Wijze van betalen: De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden. Het is goed om vooraf af te stemmen wanneer er betaald gaat worden zodat er voor beide partijen duidelijkheid is. Je kunt in de voorwaarden vermelden wat de betalingstermijn is en wat er gebeurt op het moment dat de afnemer niet op tijd betaalt (eventuele boetes, incassokosten en het incassotraject). 
 2. Leveringsvoorwaarden: Dit zijn zaken zoals de levertijd, de eventuele transportkosten en eventuele beperkingen bij levering. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor de levering zodat er geen onnodig tijdsverlies zal ontstaan. Ook kan het zijn dat levering op een bepaalde verdieping plaats moet vinden wat extra kosten met zich meebrengt. Kaart dit soort zaken goed af in je algemene voorwaarden. 
 3. Garantie: In je algemene voorwaarden staat vaak ook omschreven wat de garantie is van je producten of diensten. Het is goed om dit duidelijk te omschrijven zodat de garantie van te voren helder is bij de afnemer. Kijk ook naar de wet en regelgeving op dit gebied, want deze zal altijd prefeleren boven je voorwaarden. 
 4.  Retourbeleid: Vaak kunnen producten binnen een bepaalde periode onder voorwaarden geretourneerd worden. Dit retourbeleid kan je in je algemene voorwaarden vermelden. Bijvoorbeeld dat de producten binnen (aantal) dagen kosteloos kunnen worden geretourneerd. Of dat er aan de retourzending juist wel kosten verbonden zijn. 
 5. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele schade of verlies kan in de voorwaarden worden gedefinieerd. Denk dan aan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebreken in het product of de dienst. Vanaf wanneer is de afnemer aansprakelijk en tot wanneer is de leverancier aansprakelijk. En welke andere voorwaarden gelden daarbij. 
 6. Geschillen: Mocht het zo zijn dat er ondanks de voorwaarden toch een geschil ontstaat, dan zal dit moeten worden opgelost. In je voorwaarden kan je de procedure hiervoor opnemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een klachtenprocedure, het gebruik van arbitrage of bemiddeling bij klachten. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's