Offerte Voorbeeld Word

Offerte voorbeeld word

Een offerte is een formele aanbieding met producten en of diensten, welke opgesteld is op verzoek van een potentieel opdrachtgever. Potentiële opdrachtgevers zullen vaak offertes bij meerdere bedrijven aanvragen om zo de aanbiedingen te kunnen vergelijken en de voor hen beste keuze te kunnen maken op basis van kwaliteit en prijs.In een offerte staan de volgende gegevens:

De omschrijving van de diensten en of producten

De prijzen met eventuele kortingsafspraken

De planning van de levering en/ of uitvoering van de werkzaamheden

De geldigheidsduur van de offerte

De voorwaarden die gelden. Het kan ook zijn dat u een exemplaar meestuurt van uw Algemene Voorwaarden.

Een ondertekening door de bevoegde persoon binnen uw bedrijf


Offerte Voorbeeld Word


INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave                                   ___________  pagina 1

Algemene informatie                        ___________  pagina 2

Producten en/ of diensten                 ___________  pagina 3

Planning                                             ___________  pagina 4

Voorwaarden                                     ___________  pagina 5

 

ALGEMENE INFORMATIE

Aanvraag voor een offerte voor (omschrijving van de offerte aanvraag)

Hier geeft u een omschrijving van de offerte aanvraag. Welke producten en diensten worden aangevraagd of voor welke situatie wordt een oplossing gevraagd.

 

Bedrijfsnaam aanvrager

Contactpersoon aanvrager (naam, afdeling, functie)

Contactgegevens aanvrager (adres, email adres, telefoonnummer)

 

PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW

 

PLANNING

De levering van de producten zal plaatsvinden op (datum)

De uitvoering van de diensten zal plaatsvinden op (datum)

 

VOORWAARDEN

ü  Voor deze offerte geldt een geldigheidsduur van 60 dagen

ü  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

ü  Facturatie vindt wekelijks plaats op basis van pakbonnen (uitgeleverde producten) en werkbriefjes (uitgevoerde werkzaamheden)

ü  De betalingstermijn is 30 dagen na factuur datum

ü  Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te (plaats) onder nummer (nummer). Een exemplaar is digitaal in te zien op (website waar de Algemene voorwaarden zijn geplaatst). Een hard copy kunt u opvragen bij (naam contactpersoon). 

Offerte Voorbeeld Word begeleidende brief

Naam Ontvanger

T.a.v Contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 

 

Plaats, datum

Betreft: Offerte nr ….

 

Geachte heer mevrouw (Naam), 

 

In aansluiting op onze prettige kennismaking van _____ (datum) stuur ik u hierbij een offerte voor …..

Ervan overtuigd zijnde dat wij u met onze werkwijze van dienst zullen zijn, zien we met veel genoegen uit naar onze samenwerking.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze offerte bij akkoord te ondertekenen en per pagina te paraferen. Op de offerte zijn de “Algemene Voorwaarden” van toepassing. Een kopie hiervan treft u in de bijlage.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bedrijfsnaam

Contactpersoon naam

Handtekening

 

Download offerte voorbeeld Word 

Download offerte voorbeeld Word.