Voorbeeld Klachtenbrief

Voorbeeld Klachtenbrief - Bekijk onze standaard voorbeeld sjablonen en maak Snel een Professionele Klachtenbrief. 


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Een klachtenbrief verstuur je als je een klacht hebt over bijvoorbeeld een bepaalde dienst of een product. Een klacht kun je in eerste instantie mondeling doen, bijvoorbeeld via de telefoon of in de winkel en wanneer er niet (naar tevredenheid) gereageerd is kun je een klachtenbrief sturen. Je kunt er ook voor kiezen om direct een klacht schriftelijke in te dienen, maar de ervaring leert dat een mondelinge klacht het snelt opgelost kan worden. Afhankelijk van de organisatie waar je de klacht in gaat dienen, kan het zijn dat er bepaalde klachten procedures gelden. Bekijk daarom eerst de website van de organisatie waar je de klacht in gaat dienen. Hierop zal, indien aanwezig, de klachten procedure vermeld staan. Organisaties met een bepaald keurmerk moeten doorgaans via een procedure de klacht in behandeling nemen. Je kunt dit ook op de website van de betreffende organisatie terug vinden. Bijvoorbeeld op de site van de politie staat de klachtenprocedure vermeld met een klachtenformulier. 


Opmaak klachtenbrief

De opmaak van de klachtenbrief ziet er als volgt uit:

Voorbeeld-Klachtenbrief

Inhoud klachtenbrief

In een klachtenbrief staat minimaal de volgende informatie:

  • De NAW gegevens;
  • Inhoud van de klacht;
  • Vraag om schriftelijke reactie;
  • Kopieën van eventuele stukken;


Tips

  • Zorg ervoor dat je zakelijk en correct blijft in de klachtenbrief. Blijf “to the point”.
  • Maak een kopie van de ondertekende klachtenbrief voor je eigen administratie.
  • Afhankelijk van de aard van de klacht, verstuur je de brief per gewone post/ e-mail en/ of per aangetekende post.

 

Download de Voorbeeld Klachtenbrieven

Voorbeeld klachtenbrief
Verhuizing

Voorbeeld Klachtenbrief Verhuizing

Download Voorbeeld

Klachtenbrief Verhuizing


Voorbeeld klachtenbrief
Herstel

Voorbeeld Klachtenbrief Herstel

Download Voorbeeld

Klachtenbrief Herstel


Voorbeeld klachtenbrief
School 1

Voorbeeld Klachtenbrief school

Download Voorbeeld

Klachtenbrief School 1


Voorbeeld klachtenbrief
School 2

Voorbeeld Klachtenbrief school

Download Voorbeeld

Klachtenbrief School 2

Voorbeeld klachtenbrief
Politie

Voorbeeld Klachtenbrief politie
Bekijk de Klachtenbrief Voorbeelden

Bekijk hieronder de voorbeeld brieven. 


Voorbeeld klachtenbrief verhuizing

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Betreft: Klacht verhuizing

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van uw dienstverlenging welke u voor mij heeft uitgevoerd wil ik hierbij een klacht indienen.

 

Op 10 maart heeft u in mijn opdracht verhuiswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn door u aangeboden in een offerte d.d. 4 maart, met offerte nummer 001254.

 

Uw medewerkers hebben tijdens de verhuiswerkzaamheden diverse beschadigingen aan de trap aangericht. Bij het verhuizen van mijn bank, heeft deze diverse beschadigingen aan de trap aangericht. In de bijlage treft u de foto’s van de door uw verhuizers aangerichte schade.

 

 

Ik wordt graag binnen 10 werkdagen door u bericht over het vervolg.

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Naam afzender

 

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief verzoek herstel

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Betreft: Klachtenbrief verzoek herstel

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Afgelopen week, op 3 november, kocht ik bij u een _____ (korte duidelijke omschrijving van het product, inclusief eventuele serie/ artikel nummers).

 

De _____ (productnaam) functioneert vertoont de volgende gebreken: (omschrijving van de gebreken van het product). Het product zou naar behoren moeten functioneren, zeker zo kort na de aanschaf (binnen de garantietermijn). Nu dat niet het geval is, ben ik van mening dat er sprake is van een ondeugdelijk product.

 

Ik verzoek u vriendelijk om de gebreken binnen 4 weken te repareren, danwel te vervangen. (afhankelijk van het probleem van het product kunt u hier een langere periode invullen)

 

Wanneer de reparatie of vervanging niet binnen de bovengenoemde periode kan worden gerealiseerd, stel ik u in gebreke en zal ik de koopovereenkomst ontbinden. In dat geval zal ik het product retourneren en verwacht ik op dat moment het aankoopbedrag retour te ontvangen.

 

Hierbij verzoek ik u om uiterlijk binnen 1 week schriftelijk te reageren.

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief over school 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

  

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

  

Betreft: Voorbeeld klachtenbrief over school

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van de afgelopen proefwerkweek wil ik hierbij een klacht indienen. Mijn dochter (naam) zit in klas (klasnummer).

 

Sinds 2 maanden is er zoals u weet een nieuwe leraar Nederlands aangesteld. Mijn dochter krijgt nu haar Nederlandse les van de heer (naam). Sinds deze leraar les is komen te geven, hoor ik telkens klachten. Er is geen orde tijdens de les en mijn dochter heeft daar last van.

 

Nu blijkt dat zij voor haar laatste proefwerk Nederlands d.d. (datum) een onvoldoende heeft gehaald. Mijn dochter heeft altijd uitgeblonken en een onvoldoende voor dit vak vinden wij onacceptabel. Bij navraag bleek dat de gehele klas een onvoldoende voor dit vak heeft gekregen.

 

Graag wil ik inzage in de beoordeling, of een klassikale herkansing voorstellen.  

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

  

Naam afzender

 

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief over school 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

  

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

  

Betreft: Voorbeeld klachtenbrief over school

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij wil ik een klacht indienen over leraar Nederlands de heer (naam).

Sinds korte tijd heeft mijn dochter les van een nieuwe leraar Nederlands. Vanaf dat moment is haar leergierigheid voor dit vak sterk afgenomen. Nederlands is altijd haar beste vak geweest en nu haalt ze enkel nog onvoldoendes.

 

Bij navraag bleek dat mijn dochter last heeft van intimidatie van deze leraar. Hij heeft haar meerdere malen verteld dat ze nergens geschikt voor is en het nooit zal maken in dit leven. Dit soort uitspraken vinden wij als ouders onacceptabel. Wanneer mijn dochter les blijft krijgen van deze leraar zien wij ons genoodzaakt haar over te plaatsen naar een andere school.

 

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

  

Naam afzender

 

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief Politie

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Betreft: Klachtenbrief politie

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

U start met duidelijk te maken waarover uw klacht gaat. Zorg voor een duidelijke beknopte omschrijving van uw klacht. Indien van toepassing vermeldt u de data, namen, tijdstippen enzovoorts.

 

Werk in de volgende alinea de klacht eventueel verder uit. Zorg dat u de klacht duidelijk omschrijft.

 

Geef vervolgens aan wat u verlangt van de politie. Wat kan er gedaan worden om de klacht te verhelpen?

 

Sluit af door aan te geven wanneer u een reactie van de politie verwacht.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Naam afzender

Handtekening afzenderVoorbeeld Klachtenbrieven

Bekijk ook de voorbeeld klachtenbrieven op Carla's Templates. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's