Voorbeeld Incassobrief


Hieronder treft u een Voorbeeld Incassobrief. Een incassobrief stuurt u wanneer uw afnemer niet tot betaling van de factuur is overgegaan. Het kan zijn dat de factuur aan de aandacht is ontsnapt. In dat geval zal de afnemer na de incasso brief tot betaling over gaan. Na ongeveer een week na het verstrijken van de betalingstermijn van uw factuur stuurt u de incassobrief. U kunt ook ervoor kiezen om uw afnemer te bellen om te vragen of er een reden is waarom deze niet tot betaling is over gegaan. De eerste incassobrief heeft nog een vriendelijk karakter. Na meerdere aanmaningen kunt u over gaan tot een ingebrekestelling

Voorbeeld incassobrief

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

PER AANGETEKENDE POST EN GEWONE POST

 

 

Betreft : incassobrief

 

Plaats, datum

 

 

Geachte ontvanger,

 

Uit onze administratie is gebleken dat wij nog geen (volledige) betaling hebben ontvangen voor de hieronder vermelde factuur met een totaalbedrag van (bedrag factuur). De betalingstermijn van de factuur bedraagt (aantal dagen betalingstermijn van de factuur). Deze termijn is reeds verstreken.

 

Factuur datum                 Factuur nummer                             Factuur bedrag

 

Wij verzoeken u om uiterlijk binnen (aantal dagen) het bovengenoemde bedrag van (bedrag openstaande factuur) te voldoen op bankrekening (nummer) ten name van (naam bedrijf) te (plaats vestiging bedrijf) onder vermelding van factuur nummer (nummer van de factuur).

 

Wanneer uw betaling dit schrijven heeft gekruist, verzoeken wij u deze brief als niet geschreven te beschouwen. Wij zien uw spoedig betaling graag tegemoet.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Download voorbeeld incassobrief

Download de voorbeeld incassobrief in Word. Bij het downloaden wordt er een ZIP bestand geopend, waarna u het Word document kunt downloaden. Sla het Word bestand op uw computer en pas het aan naar uw eigen voorkeuren. 

Zie ook de andere voorbeeld brieven op deze website. Download bijvoorbeeld een voorbeeld aanmaning, een voorbeeld betalingsherinnering, of de voorbeeld facturen

In een incasso traject is het belangrijk om alles in goede volgorde te doen en om de documenten goed te bewaren. Het kan zijn dat de betaling uitblijft en dat er een rechter aan te pas moet komen. In dat geval is een goede dossieropbouw van belang. U moet kunnen aantonen dat u de aanmaningen en herinneringen heeft gestuurd. Er zijn veel verschillende incasso bureau's die u kunt inschakelen wanneer de betaling uitblijft. Wellicht dat u ervoor verzekerd bent, of u kunt bijvoorbeeld kiezen voor een no cure no pay bedrijf. Deze bedrijven vragen een percentage van het incasso bedrag wanneer er betaald is. 

Bekijk ook de verschillende voorbeeld brieven op de website van de consumentenbondBekijk ook de voorbeeld betalingsherinnering en de voorbeeld ingebrekestelling