Voorbeeld Zakelijke Brief

Op deze pagina treft u diverse sjablonen van een voorbeeld zakelijke brief. Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak. U vermeldt uw eigen NAW gegevens en de NAW gegevens van de ontvanger op het document. Indien van toepassing vermeld u het kenmerk, gevolgd door het onderwerp. Op het document vermeld u tevens de plaats en de datum. In de eerste alinea staat de inleiding van de brief. Het kan zijn dat u refereert naar een eerdere correspondentie, of dat u in een inleidende zin aangeeft waar het schrijven over gaat. Na de inleiding volgt de kern en de afsluiting. De zakelijke brief wordt afgesloten met de ondertekening. Indien van toepassing wordt er onder aan de brief gerefereerd naar een bijlage. 


Voorbeeld zakelijke brief

Download de voorbeeld zakelijke brief in Word. 

Kopieer het voorbeeld vanuit uw browser. Selecteer de onderstaande tekst en kopieer deze. Open een Word bestand en plak de geselecteerde tekst in het Word bestand. Sla het Word bestand op met een kenmerk waardoor de brief door jou terug te vinden is. Pas de brief aan naar uw eigen onderwerp. 

Voorbeeld zakelijk schrijven

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum verzenden

 

Kenmerk:           indien van toepassing het kenmerk vermelden

Betreft:               Opzeggen abonnement

 

Geachte heer/ mevrouw,

Sinds 5 januari 2013 heb ik bij u een abonnement lopen voor mijn mobiele telefoon. Het betreft het belvaak abonnement voor 500 minuten per maand en 500 sms berichten per maand. Mijn klantnummer is 201345876.

 

Omdat ik per 1 december aanstaande ga emigreren naar Australië, wil ik het abonnement graag per die datum opzeggen. Graag ontvang ik van u een bevestiging van de opzegging retour. Daarnaast wil ik u verzoeken zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk ___ mij een eindafrekening te doen toekomen zodat ik die voor mijn vertrek kan voldoen.

Indien u nog vragen en/ of opmerkingen heeft hoor ik het graag. U kunt mij telefonisch bereiken op het nummer _______, of op mijn vaste nummer _______.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

Bekijk de andere voorbeelden van een zakelijke brief, of van de opmaak van een voorbeeld zakelijke brief:

brief opmaak

Voorbeeld Engelse brief.

Voorbeeld formele brief

Voorbeeld begeleidende brief

Voorbeeld zakelijke brieven

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering

Voorbeeld zakelijke brief zinnen

Aanhef zakelijke brief

De aanhef van een zakelijke brief start u met:

Geachte heer/ mevrouw,

Geachte heer/ mevrouw - gevolgd door de naam (indien bekend)

Beste - gevolgd door een naam (indien bekend en niet te formeel)

Inleiding zakelijke brief

Voorbeeld zinnen voor de inleiding van een zakelijke brief zijn:

 

ü  Onder verwijzing van uw referentie (referentie)

ü  Onder verwijzing van onze correspondentie met referentie (referentie)

ü  Refererend aan ons telefonisch onderhoud

ü  Met referte aan uw brief d.d. (datum)

ü  Refererend aan ons telefoongesprek d.d. (datum) sturen wij u

ü  In aansluiting op uw aanvraag d.d.  (datum)

ü  Naar aanleiding van uw verzoek

ü  In antwoord op uw brief d.d. (datum)

ü  In vervolg op uw brief van (datum)

ü  In aansluiting op ons telefoongesprek d.d. (datum) sturen wij u

ü  In navolging op ons onderhoud d.d. (datum) met referentie (referentie)

ü  Met belangstelling hebben wij kennis genomen van

ü  Met interesse heb ik kennis genomen van

ü  Dank voor uw brief d.d. (datum)

ü  Hartelijk dank voor uw brief d.d. (datum)

ü  Hartelijk bedankt voor uw offerte d.d. (datum)

ü  Bedankt voor uw spoedige antwoord

ü  Bedankt voor het in behandeling nemen van

ü  Hartelijk dank voor uw reactie waarin u aangeeft dat

ü  Bij deze bevestigen wij uw aanmelding

ü  Hierbij de bevestiging dat

ü  Graag bevestig ik dat u

ü  Hierbij de officiële bevestiging dat

ü  Helaas moeten wij u mededelen dat

ü  Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt

ü  Graag maken wij u attent op

ü  Via deze weg willen wij u mededelen dat

ü  Hierbij de bevestiging dat

ü  Middels deze brief willen wij u bevestigen dat

ü  Wij willen u bedanken voor de spoedige reactie

ü  Graag verwijzen wij naar uw brief d.d. waarin u aangeeft dat 

Voorbeeld zakelijke brief afsluiting

Voorbeeld zakelijke brief afsluiting

 

ü  Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd

ü  Ervan uitgaand u voldoende te hebben geïnformeerd

ü  Wij wachten uw reactie af

ü  In afwachting van uw reactie verblijven wij

ü  Graag horen wij spoedig van u

ü  Wanneer u nig vragen heeft horen wij het graag

ü  Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende

ü  Wanneer u vragen en/ of opmerkingen heeft horen wij dat graag

ü  Indien gewenst kunnen wij een en ander toelichten in een persoonlijk gesprek

ü  Wij danken u voor uw tijd en wensen u veel succes in de toekomst

ü  Wellicht komen wij elkaar in de toekomst nog tegen

ü  In een vervolgtraject zullen we zeker weer aan u denken

Bekijk meer voorbeelden van een voorbeeld zakelijke brief op de website van de consumentenbond