Voorbeeld Zakelijke Brief

Voorbeeld zakelijke brief - Gratis Voorbeeld Templates om snel je zakelijke brief te maken. Informatie over de opmaak en de inhoud van een zakelijke brief.


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Opbouw zakelijke brief

Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

 • NAW gegevens;
 • Datum en plaats;
 • Onderwerp;
 • Aanhef;
 • Inlieiding;
 • Inhoud;
 • Slot;
 • Groet;
 • Naam en handtekening;
 • Eventuele bijlagen.


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. Bekijk de andere voorbeelden van een zakelijke brief, of van de opmaak van een voorbeeld zakelijke brief:


 1. Brief opmaak
 2. Voorbeeld Engelse brief
 3. Voorbeeld formele brief
 4. Voorbeeld begeleidende brief


Bekijk voorbeeld zakelijke brief

Voorbeeld zakelijke brief

Inhoud van de brief

In de eerste alinea staat de inleiding van de brief. Het kan zijn dat u refereert naar een eerdere correspondentie, of dat u in een inleidende zin aangeeft waar het schrijven over gaat. Na de inleiding volgt de kern en de afsluiting. De zakelijke brief wordt afgesloten met de ondertekening. Indien van toepassing wordt er onder aan de brief gerefereerd naar een bijlage. 


Voorbeeld zakelijke brieven

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Sollicitatiebrief-engels

Engelse Brief

Voorbeeld 3

4.voorbeeld-begeleidende-brief

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

formele-brief

Formele brief

Voorbeeld zakelijke Brief

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum verzenden

 

Kenmerk:           indien van toepassing het kenmerk vermelden

Betreft:               Opzeggen abonnement

 

Geachte heer/ mevrouw,

Sinds 5 januari 2013 heb ik bij u een abonnement lopen voor mijn mobiele telefoon. Het betreft het belvaak abonnement voor 500 minuten per maand en 500 sms berichten per maand. Mijn klantnummer is 201345876.

 

Omdat ik per 1 december aanstaande ga emigreren naar Australië, wil ik het abonnement graag per die datum opzeggen. Graag ontvang ik van u een bevestiging van de opzegging retour. Daarnaast wil ik u verzoeken zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk ___ mij een eindafrekening te doen toekomen zodat ik die voor mijn vertrek kan voldoen.

Indien u nog vragen en/ of opmerkingen heeft hoor ik het graag. U kunt mij telefonisch bereiken op het nummer _______, of op mijn vaste nummer _______.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

Voorbeeld zakelijke brief zinnen

Voorbeeld zakelijke brief - Aanhef 

De aanhef van een zakelijke brief start u met:

Geachte heer/ mevrouw,

Geachte heer/ mevrouw - gevolgd door de naam (indien bekend)

Beste - gevolgd door een naam (indien bekend en niet te formeel)

Voorbeeld zakelijke brief - Inleiding 

Voorbeeld zinnen voor de inleiding van een zakelijke brief zijn:

 

ü  Onder verwijzing van uw referentie (referentie)

ü  Onder verwijzing van onze correspondentie met referentie (referentie)

ü  Refererend aan ons telefonisch onderhoud

ü  Met referte aan uw brief d.d. (datum)

ü  Refererend aan ons telefoongesprek d.d. (datum) sturen wij u

ü  In aansluiting op uw aanvraag d.d.  (datum)

ü  Naar aanleiding van uw verzoek

ü  In antwoord op uw brief d.d. (datum)

ü  In vervolg op uw brief van (datum)

ü  In aansluiting op ons telefoongesprek d.d. (datum) sturen wij u

ü  In navolging op ons onderhoud d.d. (datum) met referentie (referentie)

ü  Met belangstelling hebben wij kennis genomen van

ü  Met interesse heb ik kennis genomen van

ü  Dank voor uw brief d.d. (datum)

ü  Hartelijk dank voor uw brief d.d. (datum)

ü  Hartelijk bedankt voor uw offerte d.d. (datum)

ü  Bedankt voor uw spoedige antwoord

ü  Bedankt voor het in behandeling nemen van

ü  Hartelijk dank voor uw reactie waarin u aangeeft dat

ü  Bij deze bevestigen wij uw aanmelding

ü  Hierbij de bevestiging dat

ü  Graag bevestig ik dat u

ü  Hierbij de officiële bevestiging dat

ü  Helaas moeten wij u mededelen dat

ü  Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt

ü  Graag maken wij u attent op

ü  Via deze weg willen wij u mededelen dat

ü  Hierbij de bevestiging dat

ü  Middels deze brief willen wij u bevestigen dat

ü  Wij willen u bedanken voor de spoedige reactie

ü  Graag verwijzen wij naar uw brief d.d. waarin u aangeeft dat Voorbeeld zakelijke brief - afsluiting

Voorbeeld zakelijke brief afsluiting

 

ü  Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd

ü  Ervan uitgaand u voldoende te hebben geïnformeerd

ü  Wij wachten uw reactie af

ü  In afwachting van uw reactie verblijven wij

ü  Graag horen wij spoedig van u

ü  Wanneer u nig vragen heeft horen wij het graag

ü  Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende

ü  Wanneer u vragen en/ of opmerkingen heeft horen wij dat graag

ü  Indien gewenst kunnen wij een en ander toelichten in een persoonlijk gesprek

ü  Wij danken u voor uw tijd en wensen u veel succes in de toekomst

ü  Wellicht komen wij elkaar in de toekomst nog tegen

ü  In een vervolgtraject zullen we zeker weer aan u denkenStandaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Voorbeeld Engelse Brief

Bekijk ook de Voorbeeld Engelse Brief. 


1-zakelijke-brief-engels-2

You might like these

 • Brief opmaak, hoe ziet de opmaak van een zakelijke brief eruit? Bekijk hier een duidelijke opmaak van een zakelijke brief, met verschillende gratis voorbeelden.

  Brief opmaak

  Brief opmaak, hoe ziet de opmaak van een zakelijke brief eruit? Bekijk hier een duidelijke opmaak van een zakelijke brief, met verschillende gratis voorbeelden.

 • Snel Eenvoudig een brief voorbeeld downloaden in Word

  brief voorbeeld

  Snel Eenvoudig een brief voorbeeld downloaden in Word

 • Formele Brief, bekijk en download de verschillende voorbeelden van een zakelijke brief.

  formele brief

  Formele Brief, bekijk en download de verschillende voorbeelden van een zakelijke brief.

Bekijk meer voorbeelden van een voorbeeld zakelijke brief op de website van de consumentenbond en op topvoorbeelden.com.  Vergelijkbare Pagina's