Ontslagbrief Voorbeeld

Ontslagbrief voorbeeld: voorbeeld sjablonen om eenboudig je ontslagbrief te maken. Kies een template, download hem in enkele seconden en bewerk direct. Van een basisbrief (met de minimale gegevens voor rechtsgeldigheid), tot uitgebreide brieven, met een vriendelijk karakter. alle-brieven-button
alle-ontslagbrieven-button


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

 • NAW gegevens;
 • Datum en plaats;
 • Onderwerp;
 • Aanhef;
 • Inlieiding;
 • Inhoud;
 • Slot;
 • Groet;
 • Naam en handtekening;
 • Eventuele bijlagen.


Bekijk Voorbeeld Ontslagbrief 

ontslagbrief-voorbeeld

Een rechtsgeldige ontslagbrief bevat minimaal de volgende gegevens:

Uw eigen volledige NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats).

 1. De volledige NAW gegevens van uw werkgever. Dit betreft de werkgever waar u het formele dienstverband mee heeft afgesloten. Bij twijfel kunt u deze gegevens terugvinden in uw arbeidsovereenkomst.
 2. Plaats en Datum, dit is de plaats waar u de brief vandaan stuurt en de datum waarop u de brief stuurt.
 3. Een duidelijke vermelding dat u de arbeidsovereenkomst opzegt: Bij deze zeg ik mijn arbeidsovereenkomst op.
 4. De datum per wanneer u de arbeidsovereenkomst opzegt, eventueel voorafgaand aan de zin: Met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van (deze periode staat in uw contract of cao).
 5. De ondertekening, u zet onderaan de brief uw naam en handtekening.

Belangrijk!

Zorg er altijd voor dat u een kopie van de getekende brief bewaart voor uw eigen administratie!

Verstuur de brief per aangetekende post en bewaar het verzendbewijs voor uw eigen administratie!


Alle ontslagbrief voorbeelden op een rijtje:

Bekijk Basis Ontslagbrief

Voorbeeld ontslagbrief basis

Download Voorbeeld 

Bekijk Uitgebreide Brief 

Voorbeeld ontslagbrief uitgebreid

Download Voorbeeld 

Bekijk Voorbeeld 1 

Voorbeeld ontslagbrief 1

Download Voorbeeld 1

Bekijk Voorbeeld 2

Voorbeeld ontslagbrief 2

Download Voorbeeld 2Bekijk Voorbeeld 3

Voorbeeld ontslagbrief 3

Download Voorbeeld 3

Bekijk Voorbeeld 4

Voorbeeld ontslagbrief 4

Download Voorbeeld 4

Bekijk Voorbeeld 5

Voorbeeld ontslagbrief 5

Download Voorbeeld 5

Bekijk Voorbeeld 6

Voorbeeld ontslagbrief 6

Download Voorbeeld 6

Een rechtsgeldig ontslagbrief voorbeeld ziet er als volgt uit:

Basis ontslagbrief

               

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum). Daarmee heb ik rekening gehouden met de opzegtermijn van (periode) en zal mijn laatste werkdag (datum) zijn. Ik zal mij inzetten voor een correcte overdracht van mijn werkzaamheden.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam


Hieronder geven we diverse andere ontslagbrief voorbeelden: 

Ontslagbrief voorbeeld uitgebreid

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De reden van mijn ontslag is dat bij uw bedrijf geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden meer voor mij zijn en ik per (datum) een uitdagende baan aangeboden heb gekregen bij (bedrijf).

 

Mijn leaseauto en overige in bruikleen gekregen bedrijfsmiddelen zal ik op mijn laatste werkdag, zijnde (datum) bij u inleveren.

 

Voor eventuele toekomstige carrière stappen ontvang ik graag een getuigschrift van u. Graag ontvang ik deze samen met de bevestiging van mijn ontslag. Kunt u mij daarbij een overzicht geven van mij openstaande (vakantie)rechten?

 

Bedankt voor de prettige samenwerking en ik zie er naar uit in de toekomst iets voor elkaar te kunnen betekenen.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam


Ontslagbrief Voorbeeld 1

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

Ik heb, zoals reeds mondeling besproken, een andere baan gevonden die mij betere perspectieven biedt.

 

Ik wil u bedanken voor de prettige samenwerking en wens u en het bedrijf het beste toe.

 

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Uw naam


Ontslagbrief Voorbeeld 2

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier voor uw bedrijf gewerkt in de functie van (functienaam). Nu heb ik de mogelijkheid gekregen mijn carrière een nieuwe impuls te geven.

 

Ik hoor graag of het mogelijk is mijn vakantiedagen op te nemen voor het einde van het dienstverband. Ik zal mij er uiteraard voor inspannen mijn taken correct over te dragen aan mijn opvolger.

 

Graag wil ik nog bedanken voor de plezierige samenwerking en wens ik (bedrijf) veel succes toe in de toekomst.  Uiteraard ben ik beschikbaar voor een eventueel exitgesprek om mijn ontslag verder toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening

Uw naam

Ontslagbrief Voorbeeld 3

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

Na een plezierig dienstverband van 4 jaar heb ik een functie elders geaccepteerd per (datum).

 

Uiteraard za lik de lopende zaken voor mijn vertrek zo goed mogelijk afhandelen en zal ik mijn werkzaamheden zorgvuldig overdragen aan mijn opvolger.

 

De lopende zaken zal ik voor mijn vertrek zo goed mogelijk trachten af te handelen, zodat de overgang voor iedereen vlot kan verlopen.

 

Kunt u mij een getuigschrift sturen voor een eventuele toekomstige carrièreswitch?

 

Bedankt voor de plezierige samenwerking en ik wens u en (bedrijfsnaam) veel succes toe in de toekomst. Wellicht kruizen onze paden elkaar nog ergens.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening

Uw naam

Ontslagbrief Voorbeeld 4

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

Ik heb 4 jaar lang erg plezierig voor (bedrijfsnaam) gewerkt en waardeer de ervaring die ik bij (bedrijfsnaam) heb mogen opdoen.

 

Graag ontvang ik een overzicht van mijn opgebouwde reserveringen en maak ik met u een afspraak voor de verdere zaken die afgehandeld dienen te worden.

 

Rest mij u en (bedrijfsnaam) veel succes toe te wensen in de toekomst en u te bedanken voor de prettige samenwerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening

Uw naam

Ontslagbrief Voorbeeld 5

 Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van ons gesprek van (datum) waarin ik u meedeelde dat ik (bedrijfsnaam) wens te verlaten, dien ik hierbij mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

 

Zoals besproken heb ik onze samenwerking als zeer prettig ervaren, maar zie ik geen verdere doorgroeimogelijkheden meer bij (bedrijfsnaam).

 

Graag ontvang ik van u een overzicht van mijn opgebouwde reserveringen en een getuigschrift.

 

Ik wil u bedanken voor de prettige samenwerking en in het door u gestelde vertrouwen. Ik wens u alles succes toe in de toekomst en ik hoop dat onze paden elkaar nog eens zullen kruisen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening

Uw naam

Ontslagbrief Voorbeeld 6

Uw naam

Uw Adres

Uw Postcode en plaats

 

 

(Bedrijfs)Naam

T.a.v. Afdeling personeelszaken, directie, of een gerichte naam

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

PER AANGETEKENDE POST

 

Plaats, datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat ik per (datum) mijn ontslag indien.

Ik heb elders een voorstel gekregen welke ik niet kan weigeren. Deze mogelijk biedt mij zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden als op carrière gebied meer toekomstperspectief.

 

Ik wil u bedanken voor de waardevolle ervaring die ik bij (bedrijfsnaam) heb opgedaan en wens u al het beste toe voor in de toekomst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening

Uw naam

Ontslagbrief voorbeeld zinnen

Zie hieronder de diverse voorbeeldzinnen voor een goede ontslagbrief. 

Ontslagbrief Voorbeeldzinnen daadwerkelijke ontslag

 • Verwijzend naar ons gesprek d.d.(datum), wil ik met deze brief officieel mijn arbeidsovereenkomst bij (bedrijfsnaam) beëindigen.
 • Naar aanleiding van ons mondelinge gesprek dien ik bij deze mijn ontslag in per (datum)
 • Naar aanleiding van ons gesprek van (datum) waarin ik u meedeelde dat ik (bedrijfsnaam) wens te verlaten, dien ik hierbij mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 • Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand)
 • Het spijt mij u te moeten mededelen dat ik per (datum) mijn ontslag indien.
 • Na een prettige samenwerking van (aantal) jaar dien ik hierbij mijn ontslag in.
 • Met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand, dien ik hierbij mijn ontslag in per (datum).
 • Met deze brief beëindig mijn arbeidsovereenkomst bij (bedrijfsnaam) per (datum).
 • Hierbij wil ik mijn mondelinge ontslag formeel bevestigen per (datum).
 • Zoals reeds besproken dien ik mijn ontslag in per (datum).
 • Na een jarenlange samenwerking zie ik mij genoodzaakt mijn ontslag in te dienen per (datum).
 • In verband met een nieuwe uitdaging zien ik mijn ontslag bij (bedrijfsnaam) in per (datum).

Ontslagbrief Voorbeeldzinnen reden ontslag

 • Ik heb elders een leuke functie aangeboden gekregen, waarbij ik mij verder kan ontwikkelen op het gebied van (gebied).
 • Helaas boden de werkzaamheden bij (bedrijfsnaam) mij geen uitdaging meer en ga ik daarom mijn horizon elders verbreden.
 • Ik heb elders een vast contract met betere (secundaire) arbeidsvoorwaarden ontvangen.
 • Na veel wikken en wegen heb ik besloten om te emigreren naar (land).
 • De huidige werksfeer na de reorganisatie past niet meer bij mij.
 • Ik heb een aanbod ontvangen bij (bedrijfsnaam) welke ik niet kan weigeren.

Ontslagbrief Voorbeeldzinnen afhandeling reserveringen

 • Graag ontvang ik een overzicht van de resterende reserveringen en hoor ik wanneer deze zullen worden uitbetaald.
 • Kunt u mij informeren over de openstaande reserveringen en de afhandeling daarvan?
 • Indien mogelijk neem ik mijn openstaande vakantiedagen op voor het einde van het dienstverband.
 • Graag ga ik met u in gesprek over de openstaande reserveringen en de mogelijkheden daarin.

Ontslagbrief Voorbeeldzinnen opvragen getuigschrift

 • Graag ontvang ik van u een getuigschrift.
 • Kunt u mij een getuigschrift doen toekomen?
 • Voor een eventuele toekomstige carrier switch ontvang ik graag een getuigschrift.
 • Is het mogelijk dat u een getuigschrift voor mij opstelt?
 • Zoals besproken ontvang ik graag een getuigschrift van u.

Ontslagbrief Voorbeeldzinnen afhandeling bruikleen middelen

 • Kunt u mij laten weten hoe om te gaan met de in bruikleen ontvangen middelen?
 • Op mijn laatste werkdag zal ik de in bruikleen ontvangen middelen inleveren op kantoor.
 • Graag plan ik een gesprek in om de mogelijkheden te bespreken om de in bruikleen ontvangen middelen over te nemen.
 • Kunt u mij informeren waar en wanneer ik de leaseauto kan inleveren?

Ontslagbrief Voorbeeldzinnen afsluiting

 • Bedankt voor de plezierige samenwerking.
 • Wellicht kruizen onze paden elkaar nog in de toekomst.
 • Bedankt voor de prettige samenwerking.
 • Rest mij u te bedanken voor de plezierige samenwerking.
 • Tot slot wil ik u en (bedrijfsnaam) erg bedanken voor de goede samenwerking.
 • Bedankt voor de ervaring die ik bij (bedrijfsnaam) heb mogen opdoen.
 • Ik hoop in de toekomst nog eens met u te mogen samenwerken.
 • Ik wens u en (bedrijfsnaam) erg veel succes toe in de toekomst.
 • Ik zal mij ervoor inspannen mijn werkzaamheden correct af te handelen.
 • Uiteraard zal ik er alles aan doen mijn werk goed over te dragen aan mijn opvolger.
 • Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.
 • Ik heb de afgelopen jaar genoten van de goede samenwerking.
 • Bedankt voor de waardevolle ervaring die ik bij (bedrijfsnaam) heb mogen opdoen.

Bekijk ook de verschillende CV voorbeelden op onze site en de website van topvoorbeelden

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's