Contract Verlengen

Contract verlengen: op deze pagina staat informatie over het verlengen van een contract. Het verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan schriftelijk of stilzwijgend/ mondeling gebeuren. Wanneer een contract voor een bepaalde periode eindigt, kan de werkgever er voor kiezen het contract op te zeggen of om de werknemer een nieuw contract te geven.


alle-arbeidsovereenkomsten-button

Daarnaast geldt dat wanneer de werknemer vanaf 1 dag na het einde van het contract nog werkzaamheden uitvoert voor de werkgever, dit contract stilzwijgend is verlengd onder dezelfde voorwaarde als in het reeds bestaande contract.


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Wet Werk en Zekerheid, contract verlengen

Voor werknemers met een contract van 6 maanden of langer geldt dat het contract uiterlijk 1 maand van te voren moet worden opgezegd of verlengd. In deze schriftelijke kennisgeving moet worden aangegeven of er verlengd wordt en onder welke voorwaarden dit wordt gedaan.


Aanzeggen

Let op: Ben je niet op tijd met het aanzeggen van je medewerker met een tijdelijk contract van 6 maanden of langer, ben je aan de werknemer loon/ boete verschuldigd voor de periode dat je te laat bent.

Dit houdt dus in bij 1 maand te laat, dat je 1 maand loon/ boete verschuldigd bent, bij 2 weken te laat ben je 2 weken loon/ boete verschuldigd. De werknemer moet hier wel uiterlijk binnen 2 maanden aanspraak op maken, Doet hij/ zij dat niet dan vervalt het recht op deze boete.


Voorbeeld brief contract verlengen

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender


Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: Onderwerp/ kenmerk van de brief


Geachte heer/ mevrouw,

Naar aanleiding van het naderende einde van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het volgende. Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op ___(datum). 

Omdat wij erg tevreden zijn over uw werkzaamheden en momenteel de ruimte hebben om uw functie te continueren, zullen wij u een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden.

In de bijlage treft u de nieuwe arbeidsovereenkomst voor de periode van ___(periode). Daarom zal deze nieuwe tijdelijke overeenkomst ingaan om __(datum) en van rechtswege eindigen op ___(datum). De overige voorwaarden en bepalen zullen gelijk blijven aan uw huidige overeenkomst.

Wij verzoeken u beide exemplaren van de tijdelijke arbeidsovereenkomst te tekenen en 1 exemplaar aan ons te retourneren.

Wij wensen u veel succes in het vervolg van uw functie bij ___(bedrijfsnaam). Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben over de toegezonden stukken horen wij dat graag.


Met vriendelijke groet,

Naam verzender


Bijlagen: Hier kan je verwijzen naar eventuele bijlagen die je meestuurt met je brief.Voorbeeld brief contract opzeggen

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender


Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: Onderwerp/ kenmerk van de brief


Geachte heer/ mevrouw,

 

Naar aanleiding van het naderende einde van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het volgende. Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op ___(datum).

 

Helaas moeten wij u mededelen dat wij u momenteel geen nieuwe arbeidsovereenkomst zullen aanbieden. De reden hiervoor is dat de piekwerkzaamheden voorbij zijn en wij daardoor voldoende capaciteit hebben om uw werkzaamheden uit te voeren.

 

Op __(datum) zult u van ons de eindafrekening ontvangen, waarin uw vakantiegeld en vakantiedagen in verwerkt zijn.

 

Wij willen u bedanken voor de prettige samenwerking en wensen u veel succes in uw verdere carrière. Uiteraard zijn wij bereid om indien gewenst een positieve referentie voor u te geven. Wellicht dat in de toekomst onze paden elkaar nog een keer kruisen.

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)Voorbeeld-brief-contract-verlengen

Download voorbeeld brief contract verlengen in Word


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Vorbeeld-Brief-Contract-Verlengen-Maken

Lees meer over het verlengen van een arbeidsovereenkomst op de website van de Rijksoverheid


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's