Brief voorbeeld Algemeen

Brief voorbeeld algemeen: Als je een brief wil maken, is daar een standaard opmaak voor. We zullen je precies laten zien hoe je een brief maakt en we hebben een aantal voorbeelden om je alvast op weg te helpen.


Brief voorbeeld algemeen

Schrijf een professionele zakelijke brief met onze voorbeelden en tips. Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Brief voorbeeld algemeen

Brief voorbeeld algemeen:
aangetekende brief

1.voorbeeld-aangetekende-brief

Brief voorbeeld algemeen:
brief opzeggen

2.voorbeeld-brief-opzeggen

Brief voorbeeld algemeen:
begeleidende brief

3.voorbeeld-begeleidende-brief

Brief voorbeeld algemeen:
begeleidende brief 2

4.voorbeeld-begeleidende-brief

begeleidende brief bij een  overeenkomst

begeleidende-brief-leaseovereenkomst

Brief voorbeeld algemeen:
officiele brief

voorbeeld-zakelijke-brief

Brief voorbeeld algemeen:
offertebrief

voorbeeld-offertebrief

Brief voorbeeld algemeen:
opzegtermijn abonnement

9.Opzegbrief

Brief voorbeeld algemeen:
opzegbrief

9.Opzegbrief

Brief voorbeeld algemeen:
Adreswijziging

10.voorbeeld-adreswijziging

Brief voorbeeld algemeen:
Engelse brief

11.voorbeeld-engelse-brief

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


In het algemeen geldt bij het schrijven van een zakelijke brief dat het belangrijk is om het kort en bondig te houden. Ook is het niet de bedoeling dat er allemaal emoties in de brief verwerkt worden. Lees je brief goed na en zorg dat alles goed leesbaar is en dat er geen overbodige informatie in staat. 


Als je de brief hebt opgesteld, controleer je hem op spelfouten. Als je de brief in Word maakt dan wordt er vaak automatisch een spellingscheck uitgevoerd. 


Stuur je de brief per e-mail? Dan raden wij je aan om van de brief eerst een pdf document te maken. Dit document kan daarna in principe niet meer bewerkt worden en je kan er een digitale handtekening aan toevoegen. Als je de brief per mail verstuurd, stuur je deze in de bijlage van een standaard mailtje waarin je verwijst naar de brief. Bijvoorbeeld:


Graag verwijs ik u naar de bijlage met de brief met kenmerk (kenmerk). 


De reden dat het beter is om de brief als bijlage te sturen, is dat het document gemakkelijk opgeslagen kan worden in de systemen en dat hij evenueel geprint kan worden door de ontvanger. 


Bekijk ook de voorbeeld klachtenbrieven op carlastemplates


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's