Brief opmaak

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

De brief opmaak van een Nederlandse brief is volgens een bepaalde standaard. De NAW gegevens van de verzender en ontvanger staan boven aan, gevolgd door de betreft regel en de plaats en datum regels. Daarna begint de brief met een aanhef, de openingsalinea, gevolgd door de inhoud, de slot alinea en de afsluiting en ondertekening. Eventueel (indien van toepassing) wordt er onder aan de pagina gerefereerd naar een bijlage. 


Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

·         NAW gegevens;

·         Datum en plaats;

·         Onderwerp;

·         Aanhef;

·         Inlieiding;

·         Inhoud;

·         Slot;

·         Groet;

·         Naam en handtekening;

·         Eventuele bijlagen.


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Voorbeeld brief opmaak

Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Indeling van een brief, brief opmaak

1  

Op de eerste plaats vermeld u uw eigen NAW gegevens. Deze kunnen eventueel ook op standaard briefpapier worden afgedrukt of i n de voettekst vermeld worden. 


Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender2  

In het tweede onderdeel vermeld u de NAW gegevens van het bedrijf of de organisatie waaraan het document gericht is, zoals hieronder uitgebeeld:


Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger


3  

Op de derde plek van het document vermeld u de Plaats en de Datum. Dat is de Plaats waarvandaan het document verzonden wordt, en de datum waarop deze wordt verzonden. 


Plaats, datum van verzenden


4     

Indien van toepassing vermeld u hier het kenmerk. Bij officiële correspondentie komt het vaak voor dat er gerefereerd wordt naar bijvoorbeeld een nummer of een combinatie van nummers en letters. Als dit het geval is, vermeld u dit kenmerk op uw document.  5     


Op de vijfde plaats van het document vermeld u in het kort het onderwerp.


6

Op de zesde plek vermeld u de aanhef. U kunt hier bijvoorbeeld starten met Geachte heer/ mevrouw, of een naam vermelden als deze bekend is, 


7

Op de zevende plek van het sjabloon schrijft u de inhoud, de eerste alinea.


8     

De achtste plek gebruikt u ook om inhoud te schrijven, nu de tweede en eventuele vervolg alinea's.


9

Op de negende plek van het model sluit u af met bijvoorbeeld "Met vriendelijke groet" of "Hoogachtend"


10 & 11

Onderaan het schrijven vermeld u uw (bedrijfs)naam en handtekening. Voorbeeld zakelijke brieven

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Sollicitatiebrief-engels

Engelse Brief

Voorbeeld 3

4.voorbeeld-begeleidende-brief

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

formele-brief

Formele brief

Brief opmaak voorbeeld openingszinnen

 • Naar aanleiding van uw brief d.d. met referentie (referentie) willen wij u berichten dat
 • Bedankt voor uw spoedige reactie, graag willen wij u laten weten dat
 • Met dank voor het uitbrengen van uw offerte willen wij u berichten dat
 • In vervolg op ons telefonisch onderhoud
 • In navolging op ons prettige gesprek d.d.
 • Tot onze spijt moeten wij u berichten dat
 • Hierbij ontvangt u een offerte voor de volgende werkzaamheden
 • Naar aanleiding van uw verzoek berichten wij 

Brief opmaak voorbeeld sluitingszinnen

 • Wij danken u voor de samenwerking
 • Wellicht dat wij elkaar in de toekomst nog tegen komen
 • Wij wensen u veel succes in uw toekomstige loopbaan
 • Wij wachten uw reactie af
 • Graag vernemen wij op korte termijn van u
 • Tot slot willen wij u mededelen dat
 • Bedankt voor de samenwerking
 • In afwachting van uw reactie verblijven wij

Brief opmaak aanhef

Als aanhef voor een zakelijke brief zijn er verschillende voorbeelden:

 • Geachte heer/ mevrouw
 • Geachte heer/ mevrouw (gevolgd door achternaam)
 • Beste (gevolgd door voornaam)
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Brief opmaak Engelse Brief

Bekijk hieronder de briefopmaak van een Engelse Brief. 


Voorbeeld-zakelijke-brief-engels-opmaak

Bekijk ook de voorbeeld brieven op topvoorbeelden.com


Vergelijkbare Pagina's