Brief opmaak

De brief opmaak van een Nederlandse brief is volgens een bepaalde standaard. De NAW gegevens van de verzender en ontvanger staan boven aan, gevolgd door de betreft regel en de plaats en datum regels. Daarna begint de brief met een aanhef, de openingsalinea, gevolgd door de inhoud, de slot alinea en de afsluiting en ondertekening. Eventueel (indien van toepassing) wordt er onder aan de pagina gerefereerd naar een bijlage. 

Voorbeeld brief opmaak


Indeling van een brief, brief opmaak

1  

Op de eerste plaats vermeld u uw eigen NAW gegevens. Deze kunnen eventueel ook op standaard briefpapier worden afgedrukt of i n de voettekst vermeld worden. 


Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender2  

In het tweede onderdeel vermeld u de NAW gegevens van het bedrijf of de organisatie waaraan het document gericht is, zoals hieronder uitgebeeld:


Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger


3  

Op de derde plek van het document vermeld u de Plaats en de Datum. Dat is de Plaats waarvandaan het document verzonden wordt, en de datum waarop deze wordt verzonden. 


Plaats, datum van verzenden


4     

Indien van toepassing vermeld u hier het kenmerk. Bij officiële correspondentie komt het vaak voor dat er gerefereerd wordt naar bijvoorbeeld een nummer of een combinatie van nummers en letters. Als dit het geval is, vermeld u dit kenmerk op uw document.  5     


Op de vijfde plaats van het document vermeld u in het kort het onderwerp.


6

Op de zesde plek vermeld u de aanhef. U kunt hier bijvoorbeeld starten met Geachte heer/ mevrouw, of een naam vermelden als deze bekend is, 


7

Op de zevende plek van het sjabloon schrijft u de inhoud, de eerste alinea.


8     

De achtste plek gebruikt u ook om inhoud te schrijven, nu de tweede en eventuele vervolg alinea's.


9

Op de negende plek van het model sluit u af met bijvoorbeeld "Met vriendelijke groet" of "Hoogachtend"


10 & 11

Onderaan het schrijven vermeld u uw (bedrijfs)naam en handtekening. 


Download de brief opmaak in Word via google drive. 


Zie ook de andere voorbeelden op deze site voorbeeld-office.com

Download google drive om eenvoudig Word en Excel bestanden te downloaden en delen. 

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering

Brief opmaak voorbeeld openingszinnen

 • Naar aanleiding van uw brief d.d. met referentie (referentie) willen wij u berichten dat
 • Bedankt voor uw spoedige reactie, graag willen wij u laten weten dat
 • Met dank voor het uitbrengen van uw offerte willen wij u berichten dat
 • In vervolg op ons telefonisch onderhoud
 • In navolging op ons prettige gesprek d.d.
 • Tot onze spijt moeten wij u berichten dat
 • Hierbij ontvangt u een offerte voor de volgende werkzaamheden
 • Naar aanleiding van uw verzoek berichten wij 

Brief opmaak voorbeeld sluitingszinnen

 • Wij danken u voor de samenwerking
 • Wellicht dat wij elkaar in de toekomst nog tegen komen
 • Wij wensen u veel succes in uw toekomstige loopbaan
 • Wij wachten uw reactie af
 • Graag vernemen wij op korte termijn van u
 • Tot slot willen wij u mededelen dat
 • Bedankt voor de samenwerking
 • In afwachting van uw reactie verblijven wij

Brief opmaak aanhef

Als aanhef voor een zakelijke brief zijn er verschillende voorbeelden:

 • Geachte heer/ mevrouw
 • Geachte heer/ mevrouw (gevolgd door achternaam)
 • Beste (gevolgd door voornaam)