Brief sturen voorbeeld

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Brief sturen voorbeeld - Maak en stuur je brief met behulp van onze voorbeelden | Eenvoudig, professioneel en snel. 

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.
De brief opmaak van een Nederlandse brief is volgens een bepaalde standaard. De NAW gegevens van de verzender en ontvanger staan boven aan, gevolgd door de betreft regel en de plaats en datum regels. Daarna begint de brief met een aanhef, de openingsalinea, gevolgd door de inhoud, de slot alinea en de afsluiting en ondertekening. Eventueel (indien van toepassing) wordt er onder aan de pagina gerefereerd naar een bijlage. 


Brief sturen voorbeeld

Bekijk hieronder de voorbeeld brieven per categorie. Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

 1. NAW gegevens;
 2. Datum en plaats;
 3. Onderwerp;
 4. Aanhef;
 5. Inlieiding;
 6. Inhoud;
 7. Slot;
 8. Groet;
 9. Naam en handtekening;
 10. Eventuele bijlagen.


Brief sturen voorbeeld - Algemeen

brief-sturen-button-algemeen
 1. Brief versturen - alle ins & outs
 2. Voorbeeld aangetekende brief
 3. Engelse brief
 4. Voorbeeld adreswijziging
 5. Opzegbrief
 6. Opzegtermijn abonnement
 7. Voorbeeld offertebrief
 8. Officiele brief
 9. Begeleidende brief overeenkomst
 10. Voorbeeld begeleidende brief
 11. Begeleidende brief
 12. Voorbeeld brief opzeggen
 13. Voorbeeld garantstelling
 14. Voorbeeld inhoudsopgave
 15. Verzoekbrief voorbeeld


Brief sturen voorbeeld - Incasso

brief-sturen-button-incasso
 1. Voorbeeld Incassobrief
 2. Voorbeeld betalingsherinnering
 3. Voorbeeld ingebrekestelling


Brief sturen voorbeeld - Zakelijke brief

brief-sturen-button-zakelijk
 1. Voorbeeld zakelijke brief
 2. Formele brief
 3. Zakelijke brief
 4. Voorbeeld zakelijke brief 2
 5. Zakelijke brief Duits
 6. Zakelijke mail
 7. Zakelijke brief opmaak
 8. Zakelijke brief Engels


Brief sturen voorbeeld - Klachtenbrief

brief-sturen-button-klacht
 1. Voorbeeld klachtenbrief
 2. Voorbeeld klachtenbrief politie
 3. Voorbeeld klachtenbrief over school
 4. Opmaak klachtenbrief
 5. Voorbeeld brief klacht
 6. Voorbeeld klachtenbrief verhuizing


Brief sturen voorbeeld - Bezwaarschriften

brief-sturen-button-algemeen
 1. Voorbeeld bezwaarschrift
 2. Bezwaarschrift ontslag
 3. Bezwaarschrift indienen
 4. Bezwaarschrift boete snelheid
 5. Bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen
 6. Bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken
 7. Bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon


Brief sturen voorbeeld - Opmaak

brief-sturen-button-opmaak
 1. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
 2. Brief opmaak
 3. Aanhef brief
 4. Afsluiting brief
 5. Afsluiting Engelse brief
 6. Aanhef Engelse brief


Brief sturen voorbeeld - Werkgever en Werknemer

brief-sturen-button-algemeen
 1. Voorbeeld brief ontslag bevestiging
 2. Ontslagbrief werkgever
 3. Aanbevelingsbrief
 4. Aanvraag ouderschapsverlof
 5. Afwijzing sollicitatie


Brief sturen voorbeeld - Persbericht

brief-sturen-button-perbericht
 1. Persbericht
 2. Voorbeeld persbericht
 3. Voorbeeld persbericht opening
 4. Voorbeeld persbericht nieuwe directeur
 5. Voorbeeld persbericht evenement 
 6. Voorbeeld persbericht boekpresentatiebrief-sturen-voorbeeld

Brief sturen voorbeeld - opmaak brief

Een Nederlandse brief heeft een standaqard opmaak. Bekij hieronder hoe een zakelijke brief is opgebouwd. 


Brief sturen voorbeeld - NAW gegevens

Op de eerste plaats vermeld u uw eigen NAW gegevens. Deze kunnen eventueel ook op standaard briefpapier worden afgedrukt of i n de voettekst vermeld worden. 


Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender


In het tweede onderdeel vermeld u de NAW gegevens van het bedrijf of de organisatie waaraan het document gericht is, zoals hieronder uitgebeeld:


Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger


Brief sturen voorbeeld - Plaats en datum

Op de derde plek van het document vermeld u de Plaats en de Datum. Dat is de Plaats waarvandaan het document verzonden wordt, en de datum waarop deze wordt verzonden. 


Plaats, datum van verzenden


Brief sturen voorbeeld - Onderwerp

Hier vermeld u het onderwerp/ kenmerk van de brief.

Bij officiĆ«le correspondentie komt het vaak voor dat er gerefereerd wordt naar bijvoorbeeld een nummer of een combinatie van nummers en letters. Als dit het geval is, vermeld u dit kenmerk op uw document.  


Brief sturen voorbeeld - Aanhef

Hierna volgt de aanhef van de brief. U kunt hier bijvoorbeeld starten met Geachte heer/ mevrouw, of een naam vermelden als deze bekend is, 


Brief sturen voorbeeld - 1e alinea

In de eerste alinea staat een korte introductie van de brief. Je kunt bijvoorbeeld refereren naar eerdere correspondentie, of naar telefonisch contact. Als je een klachtenbrief stuurt, vertel je in het kort waar je de klacht over hebt. 


Brief sturen voorbeeld - Vervolgalinea's

In de volgende alinea's ga je verder in op het onderwerp van de brief. Geef in heldere zinnen aan wat je wil bereiken. In een zakelijke brief houd je emoties achterwege en gebruik je duidelijke zinnen. Maak je brief niet onnodig lang, zorg ervoor dat je brief goed leesbaar is. 


Brief sturen voorbeeld - Slotalinea

In de slotalinea van je brief sluit je de brief af. Het kan zijn dat je iets verwacht van de ontvanger van je brief, geef dat aan in de slotalinea. Je kunt ook een korte samenvatting geven.

Als je bijvoorbeeld een abonnement opzegt, kan je in de slotalinea aangeven dat je een bevestiging van je opzegging wilt ontvangen. In het geval van een klachtebrief kan je in de slotalinea aangeven welke actie je van de ontvanger verwacht en binnen welke termijn. 


Brief sturen voorbeeld - Aflsuiting brief

Onderaan de brief sluit je af met een groet. Een veel gebruikte groet is "Met vriendelijke groet". Daarna volgt je naam en handtekening. Je kunt de brief uitprinten en een fysieke handtekening zetten, maar tegenwoordig wordt er ook veel gebruik gemaakt van een digitale handtekening. 


Brief sturen voorbeeld - Bijlagen

Indien van toepassing verwijs je helemaal onder aan je brief naar bijlagen die je toevoegt. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Bekijk ook de brief voorbeelden op topvoorbeelden.com

Vergelijkbare Pagina's