Voorbeeld Offerte Aanvraag

Voorbeeld offerte aanvraag, dit voorbeeld kun je gebruiken om een aanvraag te doen voor een offerte. In een offerte aanvraag maak je een overzicht van de producten en/of diensten die je wenst te ontvangen. Dit is van belang om een goede offerte te kunnen maken. Vaak worden met de aanvraag verschillende offertes aangevraagd, zodat men de prijs en kwaliteit kan vergelijken. bekijk-alle-voorbeeld-offertes-excel
bekijk-alle-voorbeeld-offertes-word


In een offerteaanvraag staan over het algemeen de volgende zaken:


 • Gedetailleerde omschrijving van de gewenste producten en/ of diensten
 • De gewenste datum van uitvoer/ levering
 • De locatie van uitvoer/ levering, inclusief eventuele bijzonderheden zoals toegang en etage
 • Eventuele eisen waaraan de diensten/ producten moeten voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid
 • Eventuele optionele diensten/ producten
 • Eventuele inkoopvoorwaarden zoals betalingstermijn


Download de voorbeeld offerte aanvraag

Download hieronder de voorbeeld offerte aanvraag in Word. Zorg er bij een offerte aanvraag voor dat je zo helder mogelijk de vraag uiteen zet. Zo voorkom je dat er meerdere versies gemaakt moeten worden of dat het moeilijk wordt om eventuele offertes met elkaar te vergelijken. 


voorbeeld-brief-offerte-aanvraag

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld Offerte aanvraag

Naam afzender

Adres afzender

Postcode en plaats afzender


Naam bedrijf

T.a.v. afdeling bedrijf

Adres bedrijf

Postcode en plaats


Plaats, datum

Betreft: Offerte Aanvraag


Geachte heer/mevrouw,


Hierbij verzoeken wij u een offerte uit te brengen voor (omschrijving van de offerte aanvraag/ het project- korte omschrijving).

De uitgangspunten voor de offerte zijn als volgt:

 • Gedetailleerde omschrijving van de gewenste producten en/ of diensten
 • De gewenste datum van uitvoer/ levering
 • De locatie van uitvoer/ levering, inclusief eventuele bijzonderheden zoals toegang en etage
 • Eventuele eisen waaraan de diensten/ producten moeten voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid
 • Eventuele optionele diensten/ producten
 • Eventuele inkoopvoorwaarden zoals betalingstermijn


Wij verzoeken u vriendelijk om de offerte uiterlijk (datum) aan ons te doen toekomen.


Met vriendelijke groet,

Naam

Handtekening


Wat is een offerte?

Een offerte is een formele aanbieding met producten en of diensten, welke opgesteld is op verzoek een potentiƫle afnemer. Potentiƫle afnemers zullen vaak offertes bij meerdere bedrijven aanvragen om zo de aanbiedingen te kunnen vergelijken en de voor hen beste keuze te kunnen maken op basis van kwaliteit en prijs.


In een offerte staan de volgende gegevens:

 • De omschrijving van de diensten en of producten
 • De prijzen met eventuele kortingsafspraken
 • De planning van de levering en/ of uitvoering van de werkzaamheden
 • De geldigheidsduur van de offerte
 • De voorwaarden die gelden. Het kan ook zijn dat u een exemplaar meestuurt van uw Algemene Voorwaarden.
 • Een ondertekening door de bevoegde persoon binnen uw bedrijf


Offerte Voorbeeld Word Algemene Voorwaarden

Bij een offerte worden vaak algemene voorwaarden gedaan. Dit zijn de voorwaarden die gelden als jullie een overeenkomst met elkaar afsluiten. In de algemene voorwaarden staan zaken zoals:

 1. Wijze van betalen: De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden. Het is goed om vooraf af te stemmen wanneer er betaald gaat worden zodat er voor beide partijen duidelijkheid is. Je kunt in de voorwaarden vermelden wat de betalingstermijn is en wat er gebeurt op het moment dat de afnemer niet op tijd betaalt (eventuele boetes, incassokosten en het incassotraject). 
 2. Leveringsvoorwaarden: Dit zijn zaken zoals de levertijd, de eventuele transportkosten en eventuele beperkingen bij levering. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor de levering zodat er geen onnodig tijdsverlies zal ontstaan. Ook kan het zijn dat levering op een bepaalde verdieping plaats moet vinden wat extra kosten met zich meebrengt. Kaart dit soort zaken goed af in je algemene voorwaarden. 
 3. Garantie: In je algemene voorwaarden staat vaak ook omschreven wat de garantie is van je producten of diensten. Het is goed om dit duidelijk te omschrijven zodat de garantie van te voren helder is bij de afnemer. Kijk ook naar de wet en regelgeving op dit gebied, want deze zal altijd prefeleren boven je voorwaarden. 
 4.  Retourbeleid: Vaak kunnen producten binnen een bepaalde periode onder voorwaarden geretourneerd worden. Dit retourbeleid kan je in je algemene voorwaarden vermelden. Bijvoorbeeld dat de producten binnen (aantal) dagen kosteloos kunnen worden geretourneerd. Of dat er aan de retourzending juist wel kosten verbonden zijn. 
 5. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele schade of verlies kan in de voorwaarden worden gedefinieerd. Denk dan aan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebreken in het product of de dienst. Vanaf wanneer is de afnemer aansprakelijk en tot wanneer is de leverancier aansprakelijk. En welke andere voorwaarden gelden daarbij. 
 6. Geschillen: Mocht het zo zijn dat er ondanks de voorwaarden toch een geschil ontstaat, dan zal dit moeten worden opgelost. In je voorwaarden kan je de procedure hiervoor opnemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een klachtenprocedure, het gebruik van arbitrage of bemiddeling bij klachten. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's