Voorbeeld Overeenkomst opleiding

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een overeenkomst opleiding wordt opgesteld door de werkgever, wanneer deze de opleiding van een werknemer financiert. In deze overeenkomst staan de voorwaarden die er aan de financiering zijn verbonden. Wanneer uw werknemer een opleiding gaat volgen, stelt u een overeenkomst op. In deze overeenkomst staat alle afspraken die voor de betreffende medewerker gelden. 

Voorbeeld overeenkomst opleiding

Ondergetekenden:

 

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

 

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

 

bevestigen hierbij een opleidingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

 

1.        Studie / Opleiding:

Werknemer gaat gedurende zijn uitzendovereenkomst met de werkgever  de hieronder beschreven opleiding volgen:

 

Naam opleiding                     :

Startdatum                            :

Einddatum                             :

Kosten opleiding    : €

Examengeld                           : €

Boekengeld                            : €                          

Totale kosten                         : €

 

Wanneer de opleiding niet met goed gevolg wordt doorlopen, door onvoldoende aanwezigheid of bij klachten van het opleidingsinstituut, wordt de opleiding gestaakt en is de werknemer verplicht alle bovengenoemde kosten terug te betalen aan de werkgever .

 

Indien de werknemer niet slaagt voor het examen zal de werkgever eenmalig de kosten betalen van een herexamen. Eventuele extra herexamens komen volledig voor rekening van de werknemer.

 

2.        Studiebeding:

De opleiding zal geheel betaald worden door de werkgever. Daar tegenover staat een evenredige terugbetalingsregeling indien de werknemer uit dienst treedt binnen( periode).

 

De terugbetalingsregeling ziet er als volgt uit;

·                Indien de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de volledige opleidingskosten (100%).

·                Indien de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever,  geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de helft (50%) van de opleidingskosten.

·                Indien de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever,  geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van een kwart (25%) van de opleidingskosten.

 

Indien de uitzendovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd geldt er geen terugbetalingsregeling.

 

3.        Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt.

Ondergetekende verklaart de inhoud voor gezien en akkoord, nadat de werknemer nogmaals op de consequenties is gewezen.

 

Datum:                                                                                                                  Plaats:

Naam werkgever                                                                                                 Naam uitzendkracht:

..................................                                                                                            ......................................

Handtekening                                                                                                       Handtekening

Download de voorbeeld overeenkomst opleiding in Word.

Bekijk ook de andere gratis voorbeeld contracten op deze website. U kunt de contracten bekijken en downloaden in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de nieuwe uploads.