Voorbeeld bezwaarschrift

Hieronder ziet u een voorbeeld bezwaarschrift. Wanneer u het niet eens bent met een opgekregen beschikking van het CJIB, kunt u een bezwaarschrift indienen. Hierin maakt u kenbaar dat u het niet eens bent met de beschikking en geeft u aan waarom u het er niet mee eens bent. 


alle-voorbeeld-brieven-button-donker


Zorg dat u als bijlage een kopie van de beschikking voegt. Door deze erbij te voegen, kan de brief snel in behandeling worden genomen. Refereer in uw brief naar het beschikking nummer en voeg een kopie ervan toe in de bijlage van uw brief. Standaard zet u de volgende gegevens in het bezwaarschrift: Uw NAW gegevens, uw geboortedatum en geboorteplaats, de datum en plaats van het bezwaar, het CJIB nummer, uw IBAN nummer en uw handtekening. 


Het is aan te raden om een kopie van de brief en het verzendbewijs te bewaren. Op deze manier kunt u aantonen dat uw bezwaar binnen de geldende termijn van 6 weken is verzonden. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


brief-voorbeeld-boete-snelheid

Voorbeeld bezwaarschrift CJIB

Naam  verzender

Adres  verzender

Postcode, plaats verzender

 

CJIB

Adres  ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum van verzenden

Betreft:               Bezwaar verkeersboete

 

Geachte heer/ mevrouw,

U heeft mij op ______ een beschikking gestuurd met het beschikkingsnummer _______.  Het betreft een beschikking voor het gebruik van mijn mobiele telefoon voor het versturen van een sms bericht tijdens het rijden. Omdat ik het met deze beschikking niet eens ben, maak ik er bezwaar tegen.

Volgens de beschikking heb ik tijdens het rijden op ____ om ____ in de Gemeente ____ mijn telefoon gebruikt voor het versturen van een sms bericht. Het is juist dat ik op dat tijdstip een sms bericht heb verzonden. Echter, op het moment dat ik dit sms bericht typte en verzond was ik niet aan het rijden. Mijn wielen stonden geheel stil omdat ik voor het stoplicht aan het wachten was.

De constatering dat ik mijn telefoon tijdens het rijden heb gebruikt om een sms bericht te versturen is dus onjuist. Het bedrag van de beschikking heb ik voldaan.

Ik verzoek u mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift als belanghebbende te horen.

 

Hoogachtend,

 

Naam verzender

Handtekening

 

 

Bijlage: Beschikking ___________


Zorg ervoor dat u de beschikking wel betaald binnen de gestelde termijn. Wanneer u dit  niet doet, moet u rente betalen over het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, zal het CJIB u het boete bedrag terugstorten. Administratiekosten worden niet teruggestort. 


Download voorbeeld bezwaarschrift in Word via Google Drive. 


Bekijk ook de andere brief voorbeelden


Voorbeeld bezwaarschriften verkeersovertredingen en parkeerboete

Bekijk 4 verschillende voorbeeld bezwaarschriften. 

brief-voorbeeld-boete-snelheid
brief-voorbeeld-bezwaarschrift-bekeuring-verkeerd-kenteken
brief-voorbeeld-bezwaarschrift-vasthouden-telefoon
brief-voorbeeld-bezwaarschrift-boete-geen-voorrang-verlenen

Voorbeeld zakelijke brieven

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Sollicitatiebrief-engels

Engelse Brief

Voorbeeld 3

4.voorbeeld-begeleidende-brief

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

formele-brief

Formele brief

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Vergelijkbare Pagina's