Voorbeeld bezwaarschrift

Hieronder ziet u een voorbeeld bezwaarschrift. Wanneer u het niet eens bent met een opgekregen beschikking van het CJIB, kunt u een bezwaarschrift indienen. Hierin maakt u kenbaar dat u het niet eens bent met de beschikking en geeft u aan waarom u het er niet mee eens bent. Zorg dat u als bijlage een kopie van de beschikking voegt. Door deze erbij te voegen, kan de brief snel in behandeling worden genomen. Refereer in uw brief naar het beschikking nummer en voeg een kopie ervan toe in de bijlage van uw brief. Standaard zet u de volgende gegevens in het bezwaarschrift: Uw NAW gegevens, uw geboortedatum en geboorteplaats, de datum en plaats van het bezwaar, het CJIB nummer, uw IBAN nummer en uw handtekening. 

Het is aan te raden om een kopie van de brief en het verzendbewijs te bewaren. Op deze manier kunt u aantonen dat uw bezwaar binnen de geldende termijn van 6 weken is verzonden. 

Voorbeeld bezwaarschrift CJIB

Naam  verzender

Adres  verzender

Postcode, plaats verzender

 

CJIB

Adres  ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum van verzenden

Betreft:               Bezwaar verkeersboete

 

Geachte heer/ mevrouw,

U heeft mij op ______ een beschikking gestuurd met het beschikkingsnummer _______.  Het betreft een beschikking voor het gebruik van mijn mobiele telefoon voor het versturen van een sms bericht tijdens het rijden. Omdat ik het met deze beschikking niet eens ben, maak ik er bezwaar tegen.

Volgens de beschikking heb ik tijdens het rijden op ____ om ____ in de Gemeente ____ mijn telefoon gebruikt voor het versturen van een sms bericht. Het is juist dat ik op dat tijdstip een sms bericht heb verzonden. Echter, op het moment dat ik dit sms bericht typte en verzond was ik niet aan het rijden. Mijn wielen stonden geheel stil omdat ik voor het stoplicht aan het wachten was.

De constatering dat ik mijn telefoon tijdens het rijden heb gebruikt om een sms bericht te versturen is dus onjuist. Het bedrag van de beschikking heb ik voldaan.

Ik verzoek u mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift als belanghebbende te horen.

 

Hoogachtend,

 

Naam verzender

Handtekening

 

 

Bijlage: Beschikking ___________

Zorg ervoor dat u de beschikking wel betaald binnen de gestelde termijn. Wanneer u dit  niet doet, moet u rente betalen over het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, zal het CJIB u het boete bedrag terugstorten. Administratiekosten worden niet teruggestort. 

Download voorbeeld bezwaarschrift in Word via Google Drive. 


Bekijk ook de andere brief voorbeelden

Voorbeeld bezwaarschriften verkeersovertredingen en parkeerboete

Bekijk 4 verschillende voorbeeld bezwaarschriften. 


Voorbeeld zakelijke brieven

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering