Mondelinge Overeenkomst

Bekijk alle contracten

Wanneer u een mondelinge overeenkomst heeft afgesloten met een medewerker, kunt u deze later schriftelijk bevestigen. Een overeenkomst die mondeling is afgesloten is in beginsel rechtsgeldig. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo geldt dat een overeenkomst die mondeling is afgesloten direct moet worden aanvaard, anders vervalt het aanbod.


Voor bijvoorbeeld de koop van een woonhuis geldt dat een overeenkomst die mondeling wordt gemaakt niet rechtsgeldig is. De koop van een woonhuis moet dus schriftelijk geschieden.

Gebruik

Voor kleinere zaken kan een overeenkomst die mondeling wordt afgesloten gemakkelijk gebruikt worden. Zo valt onder een mondeling afgesproken overeenkomst ook een bestelling in een restaurant. Omdat de overeenkomst vaak niet te bewijzen is, is het in veel gevallen aan te raden om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten, of de overeenkomst schriftelijk te bevestigen.


Mondelinge Arbeidsovereenkomst

Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst is de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd, tenzij deze schriftelijk 1 maand na de mondelinge arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt bevestigd met de duur van de overeenkomst. Zorg er dus voor dat u altijd een schriftelijke bevestiging stuurt!


Het kan zijn dat een medewerker de schriftelijke bevestiging niet tekent, waardoor de werknemer recht behoud op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook is er bij een mondelinge overeenkomst geen sprake van een proeftijd. Tot slot zijn er bepaalde regelingen die enkel in een schriftelijke overeenkomst kunnen worden vastgelegd, alsook bijvoorbeeld een concurrentiebeding. Het is daarom verstandiger om direct een schriftelijke overeenkomst af te sluiten met de medewerker, of minimaal de mondelinge arbeidsovereenkomst schriftelijk te bevestigen.

Afspraken mondelinge arbeidsovereenkomst

In een mondelinge arbeidsovereenkomst worden doorgaans over de volgende zaken afspraken gemaakt:

1.       Dat de werknemer in dienst zal treden;

2.       Wat de werkzaamheden zijn;

3.       De aanvang van de arbeidsovereenkomst;

4.       Het salaris van de werknemer.

Voorbeeld bevestiging mondelinge overeenkomst

__(datum), __(plaats)

 

 

Geachte heer/ mevrouw __(achternaam)

 

Hierbij bevestigen wij dat wij op __(datum) met elkaar een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, voor de duur van ___(duur). Zodoende is de arbeidsovereenkomst ingegaan op __(datum) en zal hij van rechtswege eindigen op __(datum).  U zult arbeid verrichten onder toezicht en leiding van de inlener.

 

We zijn op __(datum) het volgende overeengekomen:

 

1.       Aanvang arbeidsovereenkomst: __(datum)

2.       Functie:__(functie)

3.       Aard van de werkzaamheden: __(functieomschrijving)

4.       Bruto salaris __(salaris per uur/ maand)

5.       Onkostenvergoedingen: __(bijvoorbeeld reiskosten)

6.       Op de arbeidsovereenkomst is de cao ___(cao) van toepassing

 

Als u van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij u dringend om per direct contact met ons op te nemen.

 

 

Handtekening

 

Naam Bedrijf

 

Naam Contactpersoon

Download het voorbeeld van de schriftelijke bevestiging van de mondelinge overeenkomst in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.