Afstandsverklaring Pensioen

Afstandsverklaring pensioen is een regeling tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de pensioenregeling. Wanneer het voorkomt dat werknemers afstand willen doen van deelname aan de pensioenregeling die hen wordt aangeboden,  kan gebruik worden gemaakt van een afstandsverklaring.


Een afstandsverklaring is een verklaring waarin wordt vastgelegd dat een werknemer afstand doet van deelname aan de pensioenregeling. Op grond van de Pensioenwet doet de werkgever die een pensioenregeling heeft voor de werknemers, iedere werknemer een aanbod. De werknemer kan vervolgens dit aanbod aanvaarden of weigeren.


Ter bescherming van de werkgever en de werknemer dient de afstandsverklaring te worden opgesteld. Niet alleen de werknemer dient aan te geven dat hij afstand doet. Ook een eventuele partner dient akkoord te gaan. Een partner verkrijgt immers ook rechten uit een pensioenregeling.


Voorbeeld overeenkomst afstandsverklaring pensioen

OVEREENKOMST VAN AFSTAND VAN DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING


Gegevens werkgever

Naam         :

Gevestigd te :

 

Gegevens werknemer

naam                  :

geboortedatum         :

 

De werknemer verklaart:

  1. kennis te hebben genomen van de door de werkgever aangeboden pensioenregeling;
  2. bekend te zijn met de uit deze pensioenregeling voor de werknemer voortvloeiende rechten en plichten;
  3. dat de werkgever hem/haar in de gelegenheid heeft gesteld tot deze pensioenregeling toe te treden;
  4. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud af te zien van toetreding als deelnemer tot deze pensioenregeling, hoewel hij/zij aan de gestelde voorwaarden van toetreding voldoet;
  5. geen aanspraken op pensioenrechten te doen gelden voor zichzelf, noch voor zijn/haar nabestaanden, over de periode waarin de werknemer niet tot de bedoelde pensioenregeling is toegetreden, en geen premies zijn betaald.


Als de werknemer op enig moment alsnog besluit aan de pensioenregeling te gaan deelnemen, zullen de daaruit voortvloeiende rechten slechts betrekking hebben op de periode die is gelegen tussen het moment van alsdan gaan deelnemen aan de pensioenregeling en de pensioendatum of eerdere datum van beƫindiging van het dienstverband, anders dan door overlijden.

De werknemer is bekend met het gegeven dat het gaan deelnemen in de toekomst afhankelijk is van medische en technische acceptatie door de uitvoerder(s) van deze pensioenregeling en toestemming behoeft van de werkgever.

 

Plaats:                             datum:

 

Voor akkoord                        voor akkoord      voor akkoord    


Handtekening                        handtekening      handtekening

Werknemer                              Partner                 werkgever

 

Download afstandsverklaring pensioen

Download de voorbeeld afstandsverklaring pensioen in Word. 

afstandsverklaring-pensioen

Bij de afstandsverklaring pensioen is het van belang om de partner mee te laten tekenen. Dot om te voorkomen dat er achteraf problemen ontstaan omdat de partner zou denken dat er wel een pensioen deelname is. De werkgever is hier deels verantwoordelijk voor en daarom is het van belang om dit aan de voordeur te voorkomen. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld brieven op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's