Concurrentiebeding

Bekijk alle voorbeeld contracten


Een concurrentiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin staat waar de werknemer zich aan moet houden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een beding kan worden afgesproken in de arbeidsovereenkomst, maar ook bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst.In het beding staan beperkingen voor de werknemer over het type werkzaamheden, de nieuwe werkgevers, de plaats en de tijd.

Regels concurrentiebeding

Per 1 januari 2015 zijn de regels met betrekking tot het concurrentiebeding gewijzigd.

De regels zijn aangescherpt om te zorgen dat werknemers  gemakkelijker aan een nieuwe baan kunnen komen. De werknemer mag in de regel niet meer worden gebonden aan een beding in een bepaalde tijd contract.

De binding van een werknemer mag alleen bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd en wanneer de werkgever in de overeenkomst in voldoende mate kan toelichten waarom de werknemer toch wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan een beding gebonden moet zijn. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat de werknemer over bijzondere kennis of vaardigheden beschikt.


Rechtsgeldigheid

Let goed op bij het afsluiten van een beding of deze rechtsgeldig is. Er zijn verschillende situaties waarin een beding niet meer rechtsgeldig zal zijn. Let daarbij in ieder geval op de actuele wet en regelgeving en het volgende:

 • Een beding bij tijdelijke contracten is in de regel niet meer rechtsgeldig
 • Een beding moet zijn ondertekend, is dat niet het geval, dan is deze niet geldig.
 • De beperkingen in het beding moeten reëel zijn. Zowel de periode, als de regio moeten reëel zijn. Bijvoorbeeld een landelijke beperking voor 3 jaar is niet reëel en daardoor ook niet rechtsgeldig. In dat geval zal door een rechter worden bepaald wat wel reële beperkingen zijn.
 • Een opgenomen boete in het beding moet voor de werkgever overeenkomen met de geleden schade. De bewijslast hiervan ligt bij de werkgever.
 • Een beding moet zijn aangegaan met een meerder jarige. Ondertekening door een minder jarige is niet rechtsgeldig.
 • De tekst in het beding moet juist zijn. Fouten in de tekst kunnen ertoe zorgen dat het beding ongeldig is.
 • Bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst moet opnieuw worden verwezen naar het beding, anders kan het zijn dat hij niet meer rechtsgeldig is na de verlening.
 • Het kan zijn dat wanneer de functie van de werknemer ingrijpend veranderd (zonder dat het beding is gewijzigd), dat het beding in de oorspronkelijke vorm niet meer reëel/ geldig is.
 • Wanneer de werknemer een aanzienlijke functie verbetering aangeboden krijgt, kan het zijn dat het beding komt te vervallen.
 • Bij gegronde redenen van de werknemer, is het beding niet meer rechtsgeldig. Dit geldt bijvoorbeeld als de werknemer rechtsgeldig ontslag neemt waarbij de werkgever ernstig verwijtbare feiten heeft gepleegd.

 • Voorbeelden


  Bekijk de voorbeelden:

  Beding 
  Voorbeeld

  Beding
  Voorbeeldbrief

  Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.