Brief Versturen

Brief versturen, alle ins en outs voor het versturen van een brief. Wil je een brief gaan versturen en weet je niet helemaal waar te beginnen? Hier vind je alle informatie om direct aan de slag te gaan.


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Brief versturen voorbeeld

Een Nederlandse brief heeft een standaard opmaak:

 1. Naam en adresgegevens van de verzender
 2. Naam en adresgegevens van de ontvanger
 3. Plaats en datum
 4. Onderwerp
 5. Aanhef
 6. Inleidende alinea
 7. Middenstuk met 1 of meerdere alinea’s
 8. Slotalinea
 9. Groet en naam verzender
 10. Eventuele bijlagenBrief versturen: Opmaak en Inhoud

Bekijk hieronder de opmaak van een Nederlandse brief. 


Brief-Versturen-Voorbeeld

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender


Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: Onderwerp/ kenmerk van de brief


Geachte heer/ mevrouw,

In de eerste alinea geef je de inleiding van je brief. Bijvoorbeeld: Naar aanleiding van uw besluit d.d. (datum), met referentie (kenmerk van het besluit waartegen je bezwaar maakt) wil ik middels deze brief officieel bezwaar maken.

In de vervolgalinea(‘s) geef je verdere inhoud aan je brief. Bijvoorbeeld: Ik maak bezwaar tegen uw besluit omdat (reden waarom je bezwaar maakt tegen het besluit). Geef een duidelijke omschrijving waarom je bezwaar maakt en onderbouw je beweegredenen. Zorg voor korte heldere zinnen en laat emoties achterwege.

Afhankelijk van de inhoud van je brief zal je middenstuk uit 1 of meerdere alinea’s bestaan. In de regel geldt dat je de brief niet te lang moet maken. Blijf to the point en gebruik duidelijke formele taal. Als je bijlagen toevoegt, kan je daar in je brief naar verwijzen.

In de slotalinea geef je een korte samenvatting, of vraag je om een reactie. Bijvoorbeeld: Naar aanleiding van mijn bezwaar verzoek ik u het besluit te heroverwegen en tot een ander besluit te komen. Ik verzoek u om mij binnen (aantal) dagen te informeren.


Met vriendelijke groet,

Naam verzender

Bijlagen: Hier kan je verwijzen naar eventuele bijlagen die je meestuurt met je brief.Brief Versturen Enveloppe

Op de enveloppe schrijf je de naam en adresgegevens van de ontvanger aan de voorkant. 

Op de achterkant vermeld je de gegevens voor retour voor de postbode. Je postcode en huisnummer volstaan, maar je kan ook alle NAW gegeves erop zetten. Brief-versturen-Nederland

Brief versturen voorbeelden

Bekijk hieronder al onze brief voorbeelden. 

Brief versturen: Voorbeeld Algemene Brief

 1. Voorbeeld aangetekende brief
 2. Engelse brief
 3. Voorbeeld adreswijziging
 4. Opzegbrief
 5. Opzegtermijn abonnement
 6. Voorbeeld offertebrief
 7. Officiele brief
 8. Begeleidende brief overeenkomst
 9. Voorbeeld begeleidende brief
 10. Begeleidende brief
 11. Voorbeeld brief opzeggen
 12. Voorbeeld garantstelling
 13. Artikel 12 procedure
 14. Voorbeeld inhoudsopgave


Brief versturen: Voorbeeld Incasso Brief

 1. Voorbeeld Incassobrief
 2. Voorbeeld betalingsherinnering
 3. Voorbeeld ingebrekestelling


Brief versturen: Voorbeeld Zakelijke Brief

 1. Voorbeeld zakelijke brief
 2. Formele brief
 3. Zakelijke brief
 4. Voorbeeld zakelijke brief 2
 5. Zakelijke brief Duits
 6. Zakelijke mail
 7. Zakelijke brief opmaak
 8. Zakelijke brief Engels

Brief versturen: Voorbeeld Klachtenbrief

 1. Voorbeeld klachtenbrief
 2. Voorbeeld klachtenbrief politie
 3. Voorbeeld klachtenbrief over school
 4. Opmaak klachtenbrief
 5. Voorbeeld brief klacht
 6. Voorbeeld klachtenbrief verhuizing


Brief versturen: Voorbeeld Bezwaarschrift

 1. Voorbeeld bezwaarschrift
 2. Bezwaarschrift ontslag
 3. Bezwaarschrift indienen
 4. Bezwaarschrift boete snelheid
 5. Bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen
 6. Bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken
 7. Bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon


Brief versturen: Voorbeeld Bezwaarschrift

 1. Voorbeeld bezwaarschrift
 2. Bezwaarschrift ontslag
 3. Bezwaarschrift indienen
 4. Bezwaarschrift boete snelheid
 5. Bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen
 6. Bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken
 7. Bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon


Brief versturen: Afsluiting

In de afsluiting van de brief geef je aan welk vervolg je verwacht van de ontvanger. Afhankelijk van het type brief, kun je de volgende afsluitende zinnen gebruiken:

 • In afwachting op uw reactie, verblijf ik,
 • Bedankt voor de getoonde interesse,
 • Wij kijken uit naar een prettige samenwerking,
 • Mocht u nadere informatie wensen, dan horen wij dat graag,
 • Wanneer u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen heeft horen wij dat graag,
 • Wij zien uw reactie graag spoedig tegemoet,
 • Alvast bedankt voor een spoedige afhandeling,


Je kunt op verschillende manieren de brief afsluiten/ ondertekenen. Hieronder enkele voorbeelden van de groet:

 • Met vriendelijke groet,
 • Met vriendelijke groeten,
 • Hoogachtend,

 

De eerste twee voorbeelden “met vriendelijke groet(en)” worden het meest gebruikt in de Nederlandse brieven. Deze afsluiting kun je gebruiken voor zakelijke brieven met een “normaal” tot vriendelijk karakter. Hoogachtend gebruik je in zeer formele brieven. 


Lees meer over de afsluiting van een brief


Brief versturen online

Je kunt je brief ook online versturen via de mail. In dat geval sla je het document op als PDF bestand en stuur je dit bestand mee als bijlage in je mail. Het PDF bestand kan je digitaal ondertekenen door een foto van je handtekening op een witte achtergrond toe te voegen. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd is een standaard slotzin van een zakelijke brief. Het wordt veel gebruikt in de Nederlandse taal. Er zijn een aantal vergelijkbare varianten van deze afsluiting zoals:

 • Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
 • Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u een goed aanbod te hebben gedaan (bij een offerte)
 • Ik hoop u met deze informatie ten dienst te zijn geweest


Brief versturen aangetekend

Je kunt er bij belangrijke brieven voor kiezen om je brief aangetekend te versturen. De ontvanger dient dan bij ontvangst zijn/ haar handtekening te zetten voor de ontvangst. Hier kun je op verzoek een bevestiging van krijgen. Zo weet je zeker dat de ontvanger de brief heeft gekregen. Er wordt geen kopie van de brief gemaakt, zorg er dus voor dat je zelf een kopie van de brief maakt voordat je deze verstuurt.

Wanneer de ontvanger niet thuis is, zal de ontvanger een briefje in de bus krijgen waar informatie staat over waar de brief alsnog kan worden opgehaald. Dit zal bij een postkantoor in de buurt zijn. De brief blijft daar een aantal weken liggen, zodat de ontvanger daar alsnog het poststuk kan ophalen en ervoor kan tekenen. Wordt de brief niet opgehaald, dan ontvang je de brief ongeopend retour.


Lees meer over het versturen van een brief per post op de website van postNL


Vergelijkbare Pagina's