Voorbeeld betalingsherinnering

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Hieronder ziet u een voorbeeld betalingsherinnering. Als uw debiteur niet op tijd betaald, kunt u een brief sturen. De herinnering is de eerste brief die u stuurt wanneer er niet betaald wordt. Het heeft nog een vriendelijk karakter, wellicht dat de factuur aan de aandacht is ontsnapt, of dat hij bij een verkeerde afdeling terecht is gekomen. In deze brief herinnert u de debiteur aan het openstaande factuurbedrag. Een eerste herinnering is vriendelijk van karakter, het kan immers voorkomen dat een factuur aan de aandacht ontglipt. Daarnaast is een goede verstandhouding met uw debiteuren belangrijk. 

Incasso traject

Naast het versturen van de herinnering, kunt u de debiteur bellen om het openstaande factuurbedrag onder de aandacht te brengen. Wellicht krijgt u dan ook informatie over de reden waarom het bedrag nog niet is voldaan. Wanneer de betaling uitblijft, kunt u na de gestelde termijn in de eerste herinnering, een tweede brief sturen. Hierin verzoekt u de debiteur met wat meer klem om het openstaande factuurbedrag te voldoen. 


Blijft de betaling nog steeds uit, dan kunt u over gaan tot een sommatie. Hierin wordt echt met klem verzocht het openstaande factuurbedrag te voldoen. In deze brief vermeld u tevens wat de vervolgstappen zullen zijn die u gaat ondernemen, wanneer betaling van het factuurbedrag uitblijft. 

Wanneer de betaling nog steeds uitblijft kunt u een incasso traject starten. Hierin gaat een externe partij, een incassobureau, de vordering incasseren. 

Voorbeeld betalingsherinnering

Naam  verzender

Adres  verzender

Postcode, plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres  ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum van verzenden

Betreft:               Herinnering

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande factuur, waarvan de betalingstermijn reeds is verstreken, nog niet door u is voldaan.

Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontglipt. Daarom willen wij u verzoeken het openstaande factuurbedrag binnen een termijn van 8 werkdagen alsnog te voldoen. U kunt het factuurbedrag overmaken op rekening nummer ____, onder vermelding van het factuurnummer.

 

Factuur           Factuurdatum                 Betaaldatum            Factuurbedrag

013645               2-1-2013                            2-2-2013                   1.000,-

 

Mocht dit schrijven uw betaling hebben gekruist, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

Handtekening

Download voorbeeld betalingsherinnering

Download de voorbeeld betalingsherinnering in Word als opzetje. 


voorbeeld betalingsherinnering

Voorbeeld zakelijke brieven

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Sollicitatiebrief-engels

Engelse Brief

Voorbeeld 3

4.voorbeeld-begeleidende-brief

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

formele-brief

Formele brief

Bij een incasso traject is het van belang om de documenten goed te bewaren. Dit kan nodig zijn wanneer de betaling lang uitblijft en er een rechter aan te pas moet gaan komen. U kunt er ook voor kiezen om de incasso uit te besteden. Dit kan ook po no cure no pay basis. Deze bedrijven nemen de incasso uit handen en vragen een percentage van het bedrag wanneer het gelukt is om dit te incasseren. Wanneer het niet lukt betaalt u niks. 

Bekijk ook de verschillende voorbeeld brieven op de website van de consumentenbond


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai
Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Vergelijkbare Pagina's