Voorbeeld Brief Ontslag bevestiging

Op deze pagina treft u een voorbeeld brief ontslag bevestiging. 


Voorbeeld brief ontslagbevestiging

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

 

Betreft : voorbeeld ontslag bevestiging

 

Plaats, datum

 

 

Geachte ontvanger,

 

In goede orde ontvingen wij jouw schrijven gedateerd (datum) betreffende de beëindiging van je dienstverband bij onze organisatie.

 

Met inachtneming van de door jou gerespecteerde opzegtermijn van 1 maand bevestigen wij jou hiermede de beëindiging van het dienstverband per (einddatum dienstverband).

 

Tevens willen wij jou over het volgende informeren:

ü  Het vakantiesaldo per (datum) bedraagt (aantal)uur. Mocht je besluiten voor afloop van het dienstverband nog vakantie-uren op te nemen, dan kun je een verzoek hiertoe bij jouw direct leidinggevende indienen. Indien het saldo vakantie-uren per (Einddatum) ontoereikend is, zal in de laatste afrekening de teveel opgenomen vakantie-uren als onbetaald verlof op het salaris worden ingehouden.

ü  Aangezien je gebruik maakt van een door onze organisatie ter beschikking gestelde auto verzoeken wij je de leaseauto op (datum) op ons kantoor te (plaats) in te leveren. Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij dat de auto schoon (zowel van binnen als buiten) en afgetankt moet worden ingeleverd. Bij inname van de lease-auto wordt door een schade-expert een schaderegistratieformulier opgesteld. Eventuele geconstateerde schades en/of boetes worden door ons bij jou verhaald.

ü  Daarnaast verzoeken wij je om uiterlijk op (datum) de ter beschikking gestelde goederen, waaronder (omschrijving in bruikleen gegeven goederen) in te leveren op ons kantoor te (plaats).

 

Wij wensen jou zowel privé als in je nieuwe dienstbetrekking veel succes toe.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Download voorbeeld brief ontslag bevestiging

Download voorbeeld brief ontslag bevestiging in Word. U opent het ZIP bestand en kunt vervolgens de voorbeeld brief in Word downloaden. Pas vervolgens de brief aan in uw eigen stijl. 

Voorbeeld brief ontslag bevestiging

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

 

Betreft : voorbeeld ontslag bevestiging

 

Plaats, datum

 

 

Geachte ontvanger,


We hebben je brief ontvangen waarin je aangeeft ons bedrijf te willen verlaten. 

Hierbij bevestigen we je ontslag per (datum). 

 

Daarnaast willen we het volgende met je doornemen:

ü  Het vakantiesaldo per (datum) bedraagt (aantal)uur. Mocht je besluiten voor afloop van het dienstverband nog vakantie-uren op te nemen, dan kun je een verzoek hiertoe bij jouw direct leidinggevende indienen. Indien het saldo vakantie-uren per (Einddatum) ontoereikend is, zal in de laatste afrekening de teveel opgenomen vakantie-uren als onbetaald verlof op het salaris worden ingehouden.

ü  Aangezien je gebruik maakt van een door onze organisatie ter beschikking gestelde auto verzoeken wij je de leaseauto op (datum) op ons kantoor te (plaats) in te leveren. Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij dat de auto schoon (zowel van binnen als buiten) en afgetankt moet worden ingeleverd. Bij inname van de lease-auto wordt door een schade-expert een schaderegistratieformulier opgesteld. Eventuele geconstateerde schades en/of boetes worden door ons bij jou verhaald.

ü  Daarnaast verzoeken wij je om uiterlijk op (datum) de ter beschikking gestelde goederen, waaronder (omschrijving in bruikleen gegeven goederen) in te leveren op ons kantoor te (plaats).

 

Wij wensen jou zowel privé als in je nieuwe dienstbetrekking veel succes toe.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.