Voorbeeld Brief Ontslag bevestiging

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Voorbeeld brief ontslag bevestiging - op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven.


Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

·         NAW gegevens;

·         Datum en plaats;

·         Onderwerp;

·         Aanhef;

·         Inlieiding;

·         Inhoud;

·         Slot;

·         Groet;

·         Naam en handtekening;

·         Eventuele bijlagen.


Voorbeeld brief ontslagbevestiging

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

 

Betreft : voorbeeld ontslag bevestiging

 

Plaats, datum

 

 

Geachte ontvanger,

 

In goede orde ontvingen wij jouw schrijven gedateerd (datum) betreffende de beëindiging van je dienstverband bij onze organisatie.

 

Met inachtneming van de door jou gerespecteerde opzegtermijn van 1 maand bevestigen wij jou hiermede de beëindiging van het dienstverband per (einddatum dienstverband).

 

Tevens willen wij jou over het volgende informeren:

ü  Het vakantiesaldo per (datum) bedraagt (aantal)uur. Mocht je besluiten voor afloop van het dienstverband nog vakantie-uren op te nemen, dan kun je een verzoek hiertoe bij jouw direct leidinggevende indienen. Indien het saldo vakantie-uren per (Einddatum) ontoereikend is, zal in de laatste afrekening de teveel opgenomen vakantie-uren als onbetaald verlof op het salaris worden ingehouden.

ü  Aangezien je gebruik maakt van een door onze organisatie ter beschikking gestelde auto verzoeken wij je de leaseauto op (datum) op ons kantoor te (plaats) in te leveren. Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij dat de auto schoon (zowel van binnen als buiten) en afgetankt moet worden ingeleverd. Bij inname van de lease-auto wordt door een schade-expert een schaderegistratieformulier opgesteld. Eventuele geconstateerde schades en/of boetes worden door ons bij jou verhaald.

ü  Daarnaast verzoeken wij je om uiterlijk op (datum) de ter beschikking gestelde goederen, waaronder (omschrijving in bruikleen gegeven goederen) in te leveren op ons kantoor te (plaats).

 

Wij wensen jou zowel privé als in je nieuwe dienstbetrekking veel succes toe.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Download voorbeeld brief ontslag bevestiging

Download voorbeeld brief ontslag bevestiging in Word. U opent het ZIP bestand en kunt vervolgens de voorbeeld brief in Word downloaden. Pas vervolgens de brief aan in uw eigen stijl. 


voorbeeld brief ontslag bevestiging

Voorbeeld brief ontslag bevestiging

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

 

Betreft : voorbeeld ontslag bevestiging

 

Plaats, datum

 

 

Geachte ontvanger,


We hebben je brief ontvangen waarin je aangeeft ons bedrijf te willen verlaten. 

Hierbij bevestigen we je ontslag per (datum). 

 

Daarnaast willen we het volgende met je doornemen:

ü  Het vakantiesaldo per (datum) bedraagt (aantal)uur. Mocht je besluiten voor afloop van het dienstverband nog vakantie-uren op te nemen, dan kun je een verzoek hiertoe bij jouw direct leidinggevende indienen. Indien het saldo vakantie-uren per (Einddatum) ontoereikend is, zal in de laatste afrekening de teveel opgenomen vakantie-uren als onbetaald verlof op het salaris worden ingehouden.

ü  Aangezien je gebruik maakt van een door onze organisatie ter beschikking gestelde auto verzoeken wij je de leaseauto op (datum) op ons kantoor te (plaats) in te leveren. Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij dat de auto schoon (zowel van binnen als buiten) en afgetankt moet worden ingeleverd. Bij inname van de lease-auto wordt door een schade-expert een schaderegistratieformulier opgesteld. Eventuele geconstateerde schades en/of boetes worden door ons bij jou verhaald.

ü  Daarnaast verzoeken wij je om uiterlijk op (datum) de ter beschikking gestelde goederen, waaronder (omschrijving in bruikleen gegeven goederen) in te leveren op ons kantoor te (plaats).

 

Wij wensen jou zowel privé als in je nieuwe dienstbetrekking veel succes toe.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Bekijk ook de voorbeeld brieven op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's