Ouderschapsverlof voorbeeld brief

Op deze pagina treft u een ouderschapsverlof voorbeeld brief. Dit is een brief voor de aanvraag van ouderschapsverlof bij uw werkgever. De aanvraag van het verlof dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de eerste verlofdag te zijn ingediend bij uw werkgever. Afhankelijk van het bedrijf waar u werkt, kunt u de brief sturen naar afdeling personeelszaken of naar uw (direct) leidinggevende. 


Ouderschapsverlof voorbeeld brief

Bekijk hieronder de ouderschapsverlof voorbeeld brief. Uiteraard verschilt de indeling van het verlof per persoon/ situatie en kunt u dit naar eigen wens aanpassen. U kunt ervoor kiezen om het verlof in 1 aaneensluitende periode op te nemen, of juist te verdelen over een langere periode. Het verlof mag alleen door zwaarwegende bedrijfseconomische redenen worden geweigerd. Let wel op dat het ook kan zijn dat er in uw cao bepaalde zaken zijn vastgelegd over de opname van het ouderschapsverlof. Bekijk daarom altijd eerst uw cao voordat u de plannen rond het ouderschapsverlof verder uitwerkt. 

Voorbeeld brief

               

Naam afzender                                                            

Adres afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam werkgever

T.a.v. afdeling personeelszaken (of de naam van uw leidinggevende)

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

 

Plaats, datum

Betreft: Aanvraag ouderschapsverlof

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij wil ik mijn verzoek indienen voor het opnemen van ouderschapsverlof. Zoals u weet verwachten wij eind van deze maand een kind ter wereld te brengen en om de zorg beter uit te kunnen voeren wil ik onbetaald ouderschapsverlof opnemen in de eerste levensjaren.

 

Na overleg hebben we besloten om beiden het ouderschapsverlof uit te smeren over een langere periode, waardoor we een papa dag en een mama dag kunnen inlassen. We willen het verlof uitsmeren over een periode van 4,5 jaar.

 

Zoals u weet heb ik momenteel een werkweek van 36 uur, waarbij ik elke week op dinsdagmiddag vrij ben. Nu wil ik elke week 4 uur ouderschapsverlof opnemen voor een periode van 4,5 jaar. Met mijn werkweek heb ik recht op 26x36 = 936 uur ouderschapsverlof. Aangezien ik 4 uur per week wens op te nemen kom ik op de volgende periode uit: 936/4/52= 4,5 jaar.

 

Graag hoor ik van u of de bovenstaande aanvraag akkoord is zodat wij verder kunnen gaan met plannen en mijn man ook zijn verlofaanvraag in kan dienen. In het geval dat het voor het bedrijf beter uitkomt dat we de dag verplaatsen naar een andere vaste dag in de week, kunnen we nu nog aanpassingen maken en dat op elkaar afstemmen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening

Uw naam

 

Bijlage: schema op te nemen dagen ouderschapsverlof 

Download de ouderschapsverlof voorbeeld brief in PDF. 

Bijlage ouderschapsverlof voorbeeld brief

Wanneer uw aanvraag complex is, kan het handig zijn om een bijlage met de verdeling van de dagen. uren toe te voegen. In bovenstaand voorbeeld is de aanvraag vrij simpel en zou een schema niet noodzakelijk zijn, maar u kunt ook een ingewikkeldere aanvraag hebben. 

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om tijdens de vakanties geen ouderschapsverlof op te nemen. In dat geval worden (bij 5 weken vakantie) de uren verdeeld over bijna 5 jaar: 26x36= 936 uur. 

936 uur/ 4 uur per week / 47 weken = 4,98 jaar. 

Wanneer u kiest voor dit soort ingewikkeldere constructies is het aan te raden om een bijlage toe te voegen met de indeling op detail. 

Ga terug naar de pagina ouderschapsverlof