Ouderschapsverlof voorbeeld brief

Op deze pagina treft u een ouderschapsverlof voorbeeld brief. Dit is een brief voor de aanvraag van ouderschapsverlof bij uw werkgever. De aanvraag van het verlof dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de eerste verlofdag te zijn ingediend bij uw werkgever. Afhankelijk van het bedrijf waar u werkt, kunt u de brief sturen naar afdeling personeelszaken of naar uw (direct) leidinggevende. 


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Ouderschapsverlof voorbeeld brief

Bekijk hieronder de ouderschapsverlof voorbeeld brief. Uiteraard verschilt de indeling van het verlof per persoon/ situatie en kunt u dit naar eigen wens aanpassen. U kunt ervoor kiezen om het verlof in 1 aaneensluitende periode op te nemen, of juist te verdelen over een langere periode. Het verlof mag alleen door zwaarwegende bedrijfseconomische redenen worden geweigerd. Let wel op dat het ook kan zijn dat er in uw cao bepaalde zaken zijn vastgelegd over de opname van het ouderschapsverlof. Bekijk daarom altijd eerst uw cao voordat u de plannen rond het ouderschapsverlof verder uitwerkt. 


Ouderschapsverlof Voorbeeld brief

               

Naam afzender                                                            

Adres afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam werkgever

T.a.v. afdeling personeelszaken (of de naam van uw leidinggevende)

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

 

Plaats, datum

Betreft: Aanvraag ouderschapsverlof

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij wil ik mijn verzoek indienen voor het opnemen van ouderschapsverlof. Zoals u weet verwachten wij eind van deze maand een kind ter wereld te brengen en om de zorg beter uit te kunnen voeren wil ik onbetaald ouderschapsverlof opnemen in de eerste levensjaren.

 

Na overleg hebben we besloten om beiden het ouderschapsverlof uit te smeren over een langere periode, waardoor we een papa dag en een mama dag kunnen inlassen. We willen het verlof uitsmeren over een periode van 4,5 jaar.

 

Zoals u weet heb ik momenteel een werkweek van 36 uur, waarbij ik elke week op dinsdagmiddag vrij ben. Nu wil ik elke week 4 uur ouderschapsverlof opnemen voor een periode van 4,5 jaar. Met mijn werkweek heb ik recht op 26x36 = 936 uur ouderschapsverlof. Aangezien ik 4 uur per week wens op te nemen kom ik op de volgende periode uit: 936/4/52= 4,5 jaar.

 

Graag hoor ik van u of de bovenstaande aanvraag akkoord is zodat wij verder kunnen gaan met plannen en mijn man ook zijn verlofaanvraag in kan dienen. In het geval dat het voor het bedrijf beter uitkomt dat we de dag verplaatsen naar een andere vaste dag in de week, kunnen we nu nog aanpassingen maken en dat op elkaar afstemmen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening

Uw naam

 

Bijlage: schema op te nemen dagen ouderschapsverlof 


voorbeeld-brief-aanvraag-ouderschapsverlof

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Bijlage ouderschapsverlof voorbeeld brief

Wanneer uw aanvraag complex is, kan het handig zijn om een bijlage met de verdeling van de dagen. uren toe te voegen. In bovenstaand voorbeeld is de aanvraag vrij simpel en zou een schema niet noodzakelijk zijn, maar u kunt ook een ingewikkeldere aanvraag hebben. 

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om tijdens de vakanties geen ouderschapsverlof op te nemen. In dat geval worden (bij 5 weken vakantie) de uren verdeeld over bijna 5 jaar: 26x36= 936 uur. 

936 uur/ 4 uur per week / 47 weken = 4,98 jaar. 

Wanneer u kiest voor dit soort ingewikkeldere constructies is het aan te raden om een bijlage toe te voegen met de indeling op detail. 


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai
Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Vergelijkbare Pagina's

 • Wat is een persbericht, opmaak persbericht en diverse voorbeelden

  persbericht

  Wat is een persbericht, opmaak persbericht en diverse voorbeelden

 • voorbeeld betalingsherinnering, bekijk het voorbeeld van een herinnering en meer informatie over het incassotraject, gratis download.

  voorbeeld betalingsherinnering

  voorbeeld betalingsherinnering, bekijk het voorbeeld van een herinnering en meer informatie over het incassotraject, gratis download.

 • informatie voor de perfecte zakelijke brief met diverse voorbeelden

  zakelijke brief

  informatie voor de perfecte zakelijke brief met diverse voorbeelden

 • Voorbeeld Ingebrekestelling, bekijk een voorbeeld brief en lees meer over de ingebrekestelling, gratis download.

  Voorbeeld Ingebrekestelling

  Voorbeeld Ingebrekestelling, bekijk een voorbeeld brief en lees meer over de ingebrekestelling, gratis download.