Engelse Brief

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Bekijk hieronder een voorbeeld Engelse brief. Een Engelse brief is voor een groot deel vergelijkbaar met een Nederlandse brief. De formele brief begint vaak met "Dear" gevolgd door de naam of door bijvoorbeeld "Sir". Bekijk het voorbeeld voor de indeling van de brief en download het voorbeeld onder aan de pagina. 


Voorbeeld Engels Brief

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

2    

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

3    

Plaats, datum verzenden

4    


Dear Sir Johnson,

5

Thank you for the calculation you have sent us last week. We would like to place an order with you.


6

Enclosed the order form for the 150 pieces as mentioned in the calculation. Delevery next week on Monday. 

I look forward to receiving you conformation. 


 7

Yours Sincerely,

8    

Naam verzender

9    

Handtekening

Download voorbeeld Engelse brief

Download hieronder een voorbeeld van een Engelse brief in Word en gebruik het voorbeeld als opzetje. 

1-zakelijke-brief-engels-1

Aanspreekvormen Engelse brief

In Nederland zetten we voor de naam de heer of mevrouw, in het Engels zijn er andere aanspreekvormen. Hieronder ziet u de voorbeelden in het Engels.

Dear Mr. Johnson,

Dear Professor Johnson, 

Dear Dr. Johnson, 

Dear Steve Johnson, 

Dear Ms. Johnson,

Wanneer de naam niet bekend is en wij in he Nederlands Geachte heer/ mevrouw zouden vermelden, doen we dat nu met "Dear Sir/ Madam,"

Ondertekening Engelse brief

Bij de ondertekening, de groet, in een brief wordt er onderscheid gemaakt tussen ontvanger die bekend zijn bij naam en de ontvanger waarvan u de naam niet kent.

In het eerste geval, wanneer u een ontvanger groet waarvan de naam bij u bekend is, groet u met: "Yours sincerely", of "Sincerely",

In het tweede geval, wanneer u een ontvanger groet waarvan u de naam niet kent, groet u met: "Yours faithfully", of "Faithfully"

Download een voorbeeld Engelse brief in Word. Sla het document op en wijzig de gegevens en schrijf de inhoud van de brief. U kunt met behulp van een online vertaal website de tekst vanuit het Nederlands vertalen. Met behulp van Google Translate vertaalt u gemakkelijk uw teksten. Lees alles wel goed na en pas zo nodig aan.

Opmaak brief

Elke brief heeft een standaard opbouw. Bij een Nederlandse officiële brief is de opbouw als volgt:

De naam, NAW gegevens van de verzender. Als je gebruik maakt van zakelijk briefpapier, kan je dit onderdeel overslaan omdat de NAW gegevens al op het papier voorgedrukt zijn. Als dit niet het geval is vermeld je bovenaan de brief je eigen naam en NAW gegevens.

De naam, NAW gegevens van de ontvanger. Deze gegevens vermeld je onder je eigen NAW gegevens, of in het geval van voorbedrukt bedrijfspapier staan deze gegevens bovenaan het document. Wanneer je een enveloppe met venster gebruikt, zal je de tekst op de juiste plek moeten zetten zodat ze zichtbaar zijn in het venster. Vaak is dat 4 tot 6 enters vanaf de bovenkant van de pagina.

Plaats en datum. Op elke officiële brief worden de plaats (waarvan de brief wordt gestuurd) en de datum (dagtekening) vermeld. Dit ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000 of Plaats 00 maand 0000. Je kunt er dus voor kiezen om de datum in enkel getallen weer te geven, of de maand voluit te schrijven. Bij een Nederlandse brief schrijf je de maand altijd met een kleine letter, bij een Engelse brief schrijf je de datum met een hoofdletter.

Betreft/ onderwerp. Hier vermeld je het onderwerp van de brief. Dat kan bijvoorbeeld zijn “opzeggen abonnement”, “aanvraag prijsopgave”, “offerte met nummer 0000”, of bijvoorbeeld een referentienummer zoals een klantnummer.

Aanhef. De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam. Lees meer over de aanhef van een Engelse brief.

1e alinea. In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat.

2e alinea en vervolg. In de vervolgalinea(s) schrijf je de inhoud van de brief. Geef op een heldere manier aan wat je wil overbrengen. Maak de zinnen niet te lang en zorg ervoor dat je to the point blijft. Lees de inhoud van je brief goed na en check of alles duidelijk is voor de ontvanger. Laat in een zakelijke brief emoties achterwege en gebruik geen vage teksten.

Slotalinea. In de laatste alinea kan je een korte opsomming geven van de inhoud, of kan je een reactie vragen. De inhoud van de slotalinea hangt af van het karakter van de brief. Als je bijvoorbeeld een abonnement opzegt, kan je in de laatste alinea vragen om een bevestiging van je opzegging.

Afsluiting. De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Engelse brief.

11.voorbeeld-engelse-brief-2

Voorbeeld zakelijke brieven

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Sollicitatiebrief-engels

Engelse Brief

Voorbeeld 3

4.voorbeeld-begeleidende-brief

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

formele-brief

Formele brief


Naast een Engelse brief hebben veel andere voorbeeld brieven online gezet. Ze zijn bedoeld als opzetje voor uw eigen brieven en u kunt ze downloaden in Word. Naast brieven hebben we ook veel voorbeeld facturen en voorbeeld contracten online gezet. Alle voorbeelden kunt u downloaden in Word. Bekijk ook de voorbeeld brieven op de website van de consumentenbond


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's