Engelse Brief

Bekijk hieronder een voorbeeld Engelse brief. Een Engelse brief is voor een groot deel vergelijkbaar met een Nederlandse brief. De formele brief begint vaak met "Dear" gevolgd door de naam of door bijvoorbeeld "Sir". Bekijk het voorbeeld voor de indeling van de brief en download het voorbeeld onder aan de pagina. 


Voorbeeld Engels Brief

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

2    

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

3    

Plaats, datum verzenden

4    


Dear Sir Johnson,

5

Thank you for the calculation you have sent us last week. We would like to place an order with you.


6

Enclosed the order form for the 150 pieces as mentioned in the calculation. Delevery next week on Monday. 

I look forward to receiving you conformation. 


 7

Yours Sincerely,

8    

Naam verzender

9    

Handtekening

Download voorbeeld Engelse brief

Download hieronder een voorbeeld van een Engelse brief in Word en gebruik het voorbeeld als opzetje. 

Aanspreekvormen Engelse brief

In Nederland zetten we voor de naam de heer of mevrouw, in het Engels zijn er andere aanspreekvormen. Hieronder ziet u de voorbeelden in het Engels.

Dear Mr. Johnson,

Dear Professor Johnson, 

Dear Dr. Johnson, 

Dear Steve Johnson, 

Dear Ms. Johnson,

Wanneer de naam niet bekend is en wij in he Nederlands Geachte heer/ mevrouw zouden vermelden, doen we dat nu met "Dear Sir/ Madam,"

Ondertekening Engelse brief

Bij de ondertekening, de groet, in een brief wordt er onderscheid gemaakt tussen ontvanger die bekend zijn bij naam en de ontvanger waarvan u de naam niet kent.

In het eerste geval, wanneer u een ontvanger groet waarvan de naam bij u bekend is, groet u met: "Yours sincerely", of "Sincerely",

In het tweede geval, wanneer u een ontvanger groet waarvan u de naam niet kent, groet u met: "Yours faithfully", of "Faithfully"

Download een voorbeeld Engelse brief in Word. Sla het document op en wijzig de gegevens en schrijf de inhoud van de brief. U kunt met behulp van een online vertaal website de tekst vanuit het Nederlands vertalen. Met behulp van Google Translate vertaalt u gemakkelijk uw teksten. Lees alles wel goed na en pas zo nodig aan.

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering

Ga naar boven op de pagina Engelse brief

Naast een Engelse brief hebben veel andere voorbeeld brieven online gezet. Ze zijn bedoeld als opzetje voor uw eigen brieven en u kunt ze downloaden in Word. Naast brieven hebben we ook veel voorbeeld facturen en voorbeeld contracten online gezet. Alle voorbeelden kunt u downloaden in Word. Bekijk ook de voorbeeld brieven op de website van de consumentenbond

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.