Bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen

Op deze pagina tref u een voorbeeld Bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen. Bij het niet verlenen van voorrang krijgt u een fikse boete en wanneer het niet terecht is, kunt u tegen de boete in bezwaar gaan. 


alle-bezwaarschriften-button

Inhoud van het bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen

Wanneer u een bezwaarschrift stuurt naar het CJIB moet er minimaal de volgende informatie in staan:

 • uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • uw geboortedatum en geboorteplaats.
 • het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
 • waarom u het niet eens bent met deze boete.
 • uw IBAN nummer (rekeningnummer)
 • de datum waarop u de brief schrijft.
 • uw handtekening.

Bezwaarschrift-boete-geen-voorrang-verlenen

 

 

Uw naam

Uw straat en huisnummer

Uw postcode en plaats

 

 

Parket CVOM

Afdeling Mulder

Postbus 50.000

3500 MJ Utrecht

 

 

Betreft: bezwaar tegen beschikking (CJIB nummer)

 

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Op (datum) ontving ik van u een boete met nummer (CJIB nummer). Deze boete kwam volledig onverwachts en is naar mijn mening ongegrond.

 

U geeft aan dat ik op het kruispunt (naam van de locatie waar de verkeersovertreding zou hebben plaatsgevonden) geen voorrang heb verleend aan een voetganger op een zebrapad. Ik rij door de weeks elke dag langs het betreffende kruispunt en ben juist altijd erg oplettend op zebrapaden. Het is een druk kruispunt waar een gevaar in een klein hoekje zit en daarom let ik er altijd goed op.

 

Ik kan mij de situatie van (datum) goed herinneren en ik denk dat u niet goed heeft kunnen zien wat de exacte situatie was. De voetganger stond een paar meter voor het voetgangers pad stil en was aan het telefoneren. Ik nam in vaart af om de voetganger voorrang te geven en te laten oversteken op het zebrapad. De voetganger had zich waarschijnlijk bedacht en wilde nog niet oversteken, want hij gebaarde naar mij dat ik door moest rijden. Hij was zo druk bezig met het telefoongesprek, waardoor hij blijkbaar nog niet wilde oversteken.

 

Tijdens de bewuste rit was ik aan het carpoolen met een collega. Mijn collega kan zich de situatie ook nog goed herinneren en heeft het gebaar van de voetganger ook gezien. Indien nodig is mijn collega bereid te getuigen. Zijn gegevens zijn als volgt: (naam) (straat en huisnummer) (postcode en plaats (telefoonnummer en e-mail).

 

Mijn gegevens zijn:

(geboortedatum, geboorteplaats)

(IBAN-nummer)

 

Ik verzoek u gezien het bovenstaande de boete te herzien en in te trekken. Graag ontvang ik een bericht van u.

 

In afwachting op uw reactie,

 

Met vriendelijke groet

 

(uw volledige naam)

(uw handtekening)

brief-voorbeeld-bezwaarschrift-boete-geen-voorrang-verlenen

Download het voorbeeld bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen in Word.


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's