Bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen

Op deze pagina tref u een voorbeeld Bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen. Bij het niet verlenen van voorrang krijgt u een fikse boete en wanneer het niet terecht is, kunt u tegen de boete in bezwaar gaan. 


Inhoud van het bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen

Wanneer u een bezwaarschrift stuurt naar het CJIB moet er minimaal de volgende informatie in staan:

  • uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • uw geboortedatum en geboorteplaats.
  • het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
  • waarom u het niet eens bent met deze boete.
  • uw IBAN nummer (rekeningnummer)
  • de datum waarop u de brief schrijft.
  • uw handtekening.

Bezwaarschrift-boete-geen-voorrang-verlenen

 

 

Uw naam

Uw straat en huisnummer

Uw postcode en plaats

 

 

Parket CVOM

Afdeling Mulder

Postbus 50.000

3500 MJ Utrecht

 

 

Betreft: bezwaar tegen beschikking (CJIB nummer)

 

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Op (datum) ontving ik van u een boete met nummer (CJIB nummer). Deze boete kwam volledig onverwachts en is naar mijn mening ongegrond.

 

U geeft aan dat ik op het kruispunt (naam van de locatie waar de verkeersovertreding zou hebben plaatsgevonden) geen voorrang heb verleend aan een voetganger op een zebrapad. Ik rij door de weeks elke dag langs het betreffende kruispunt en ben juist altijd erg oplettend op zebrapaden. Het is een druk kruispunt waar een gevaar in een klein hoekje zit en daarom let ik er altijd goed op.

 

Ik kan mij de situatie van (datum) goed herinneren en ik denk dat u niet goed heeft kunnen zien wat de exacte situatie was. De voetganger stond een paar meter voor het voetgangers pad stil en was aan het telefoneren. Ik nam in vaart af om de voetganger voorrang te geven en te laten oversteken op het zebrapad. De voetganger had zich waarschijnlijk bedacht en wilde nog niet oversteken, want hij gebaarde naar mij dat ik door moest rijden. Hij was zo druk bezig met het telefoongesprek, waardoor hij blijkbaar nog niet wilde oversteken.

 

Tijdens de bewuste rit was ik aan het carpoolen met een collega. Mijn collega kan zich de situatie ook nog goed herinneren en heeft het gebaar van de voetganger ook gezien. Indien nodig is mijn collega bereid te getuigen. Zijn gegevens zijn als volgt: (naam) (straat en huisnummer) (postcode en plaats (telefoonnummer en e-mail).

 

Mijn gegevens zijn:

(geboortedatum, geboorteplaats)

(IBAN-nummer)

 

Ik verzoek u gezien het bovenstaande de boete te herzien en in te trekken. Graag ontvang ik een bericht van u.

 

In afwachting op uw reactie,

 

Met vriendelijke groet

 

(uw volledige naam)

(uw handtekening)

Download het voorbeeld bezwaarschrift boete geen voorrang verlenen in PDF.