Opzegtermijn Abonnement

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Op deze pagina treft u informatie over de opzegtermijn abonnement. Er zijn wetten en regels over de opzegtermijnen die bedrijven kogen gebruiken. Afhankelijk van het soort abonnement, mag het soms zijn dat dit abonnement stilzwijgend kan worden verlengd. Er gelden andere regels voor abonnementen op bijvoorbeeld tijdschriften, telefoon en internet, elektra/ energie. Naast de verschillen in de stilzwijgende verlenging van een abonnement zijn er ook verschillen over de maximale duur van de verlenging. 


Opzegtermijn abonnementen tijdschriften/ kranten/ glossy’s/ bladen

In de opzegtermijn van de tijdschriften/ kranten/ glossy’s/ bladen, wordt onderscheid gemaakt in de frequentie van het verschijnen ervan. 


Vaker dan 1 x per maand

Wanneer het blad vaker dan 1 x per maand verschijnt, geldt een maximale opzegtermijn van 1 maand. Daarnaast mag het blad stilzwijgend worden verlengd met maximaal 3 maanden. Wanneer u opzegt vlak voor het einde van de stilzwijgende verlenging geldt dus 1 maand. Wanneer u ergens in de stilzwijgende verlening opzegt, dient u eerst de verlenging af te wachten en vervolgens krijgt u nog een maand opzegtermijn. Het kan ook zijn dat uw abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd, dan geldt ook de maximale opzegtermijn van 1 maand.

 

Minder vaak dan 1x per maand

Wanneer het blad minder vaak dan 1 x per maand verschijnt, geldt een maximale opzegtermijn van 3 maand. Daarnaast mag het blad stilzwijgend worden verlengd met maximaal 3 maanden. Wanneer u opzegt vlak voor het einde van de stilzwijgende verlenging geldt dus 3 maanden. Wanneer u ergens in de stilzwijgende verlening opzegt, dient u eerst de verlenging af te wachten en vervolgens krijgt u nog een maand opzegtermijn. Het kan ook zijn dat uw abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd, dan geldt ook de maximale opzegtermijn van 3 maanden. 

 

Proefabonnement

Bij proefabonnementen geldt dat stilzwijgende verlenging niet is toegestaan. Na de afgesproken proefperiode stopt het abonnement vanzelf. Het is niet nodig een proefabonnement op te zeggen. 

Opzegtermijn abonnementen (mobiele) telefoon/ Internet/ TV

Abonnementen voor telefoon/ Internet/ TV worden vaak afgesloten voor 1 of 2 jaar. Bij deze abonnementen kunt u in de periode waarvoor hij is afgesloten niet zomaar opzeggen. Bij uitzondering kan bij bijvoorbeeld verhuizing/ emigratie worden opgezegd, maar dan geldt over het algemeen wel een boete. Na de periode waarvoor het abonnement is afgesloten, wordt het contract omgezet in onbepaalde tijd. U kunt dan met een maximale opzegtermijn van 1 maand het abonnement opzeggen. 

Voorbeeld opzegbrief

Bekijk hieronder een voorbeeld van een opzegbrief. 

8.voorbeeld-brief-opzeggen-abonnement

Brief opmaak

Elke brief heeft een standaard opbouw. Bij een Nederlandse officiële brief is de opbouw als volgt:

De naam, NAW gegevens van de verzender. Als je gebruik maakt van zakelijk briefpapier, kan je dit onderdeel overslaan omdat de NAW gegevens al op het papier voorgedrukt zijn. Als dit niet het geval is vermeld je bovenaan de brief je eigen naam en NAW gegevens.

De naam, NAW gegevens van de ontvanger. Deze gegevens vermeld je onder je eigen NAW gegevens, of in het geval van voorbedrukt bedrijfspapier staan deze gegevens bovenaan het document. Wanneer je een enveloppe met venster gebruikt, zal je de tekst op de juiste plek moeten zetten zodat ze zichtbaar zijn in het venster. Vaak is dat 4 tot 6 enters vanaf de bovenkant van de pagina.

Plaats en datum. Op elke officiële brief worden de plaats (waarvan de brief wordt gestuurd) en de datum (dagtekening) vermeld. Dit ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000 of Plaats 00 maand 0000. Je kunt er dus voor kiezen om de datum in enkel getallen weer te geven, of de maand voluit te schrijven. Bij een Nederlandse brief schrijf je de maand altijd met een kleine letter, bij een Engelse brief schrijf je de datum met een hoofdletter.

Betreft/ onderwerp. Hier vermeld je het onderwerp van de brief. Dat kan bijvoorbeeld zijn “opzeggen abonnement”, “aanvraag prijsopgave”, “offerte met nummer 0000”, of bijvoorbeeld een referentienummer zoals een klantnummer.

Aanhef. De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam. Lees meer over de aanhef van een zakelijke brief.

1e alinea. In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat.

2e alinea en vervolg. In de vervolgalinea(s) schrijf je de inhoud van de brief. Geef op een heldere manier aan wat je wil overbrengen. Maak de zinnen niet te lang en zorg ervoor dat je to the point blijft. Lees de inhoud van je brief goed na en check of alles duidelijk is voor de ontvanger. Laat in een zakelijke brief emoties achterwege en gebruik geen vage teksten.

Slotalinea. In de laatste alinea kan je een korte opsomming geven van de inhoud, of kan je een reactie vragen. De inhoud van de slotalinea hangt af van het karakter van de brief. Als je bijvoorbeeld een abonnement opzegt, kan je in de laatste alinea vragen om een bevestiging van je opzegging.

Afsluiting. De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief.


8.voorbeeld-brief-opzeggen-abonnement-2

Bekijk de voorbeeld opzegbrief voor abonnementen. 

We hebben op deze website veel voorbeeld documenten online gezet. Van voorbeeld brieven, tot facturen, contracten, boekhoudprogramma's en nog veel meer. Bekijk via de homepage de verschillende onderdelen en download de voorbeeld documenten gratis in Word en/ of Excel. Bekijk ook de verschillende voorbeeld brieven op de website van de consumentenbond


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's