Voorbeeld Verzoekbrief

Voorbeeld Verzoekbrief- Een verzoekbrief is een geschreven document waarin iemand formeel verzoekt om iets te ontvangen, te doen of te regelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanvragen van informatie, het verzoeken om een vergadering of het vragen om een gunst.


Inhoudsopgave

Ga direct naar:


Opbouw Verzoekbrief

Een verzoekbrief begint meestal met de aanhef. Dit is de manier waarop de afzender de ontvanger van de brief aanspreekt. Bijvoorbeeld: "Geachte heer/mevrouw,".


Verzoekbrief Briefhoofd en Aanhef

De algemene gegevens en de manier waarop de ontvanger wordt aangesproken.


Verzoekbrief Introductie

In de introductie van de brief legt de afzender kort uit waarom hij of zij de brief schrijft en wat er precies wordt gevraagd. Het doel is om de aandacht van de ontvanger te trekken en hem of haar te laten begrijpen waarom de brief belangrijk is.


Verzoekbrief Argumentatie

De argumentatie volgt na de introductie en geeft meer details over waarom het verzoek wordt gedaan en waarom het belangrijk is. De afzender probeert hier de ontvanger te overtuigen om aan het verzoek te voldoen. Dit kan worden gedaan door het geven van feiten en argumenten, het delen van persoonlijke ervaringen of door het aanhalen van beleid of regels.


Verzoekbrief Afsluiting

Tot slot, in de afsluiting, bedankt de afzender de ontvanger voor het overwegen van het verzoek en kan eventueel aangeven hoe de ontvanger contact kan opnemen voor verdere informatie. Het doel is om de ontvanger een positieve indruk te geven van de afzender en om de mogelijkheid open te houden voor toekomstige interacties.


Verzoekbrief Ondertekening

Naam en handtekening


Voorbeeld Verzoekbrief opstellen

Voorbeeld-Verzoekbrief-template

Om een verzoekschrift op te stelen volg je de volgende stappen:

 1. Bepaal het doel en de inhoud van de brief: Bedenk wat je precies wilt vragen en waarom. Schrijf dit op in een kort overzicht.
 2. Schrijf de aanhef: Kies een gepaste aanhef afhankelijk van de relatie met de ontvanger, bijvoorbeeld "Geachte heer/mevrouw," of "Beste [naam],".
 3. Schrijf de introductie: Leg kort uit wie je bent, waarom je de brief schrijft en wat je precies vraagt.
 4. Schrijf de argumentatie: Geef meer details over waarom het verzoek belangrijk is. Geef bijvoorbeeld feiten, argumenten of persoonlijke ervaringen.
 5. Schrijf de afsluiting: Bedank de ontvanger voor het overwegen van je verzoek en geef eventueel aan hoe verder contact kan worden opgenomen.
 6. Controleer en verstuur: Controleer de brief op spelling- en grammaticafouten en zorg ervoor dat alle benodigde informatie is opgenomen. Verstuur de brief vervolgens naar de ontvanger.


Voorbeelden van een verzoekschrift

Bekijk hieronder de voorbeeld brieven. 

Voorbeeld verzoekschrift Verzoek informatie

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief wil ik graag informatie opvragen over [onderwerp waarover je informatie wilt opvragen]. Ik ben geïnteresseerd in [specifieke informatie die je zoekt].

Ik vraag deze informatie op omdat [reden waarom de informatie belangrijk voor je is]. Ik hoop hiermee [doel dat je wilt bereiken met de informatie] te bereiken.

Graag zou ik willen weten [vragen die je hebt over de informatie]. Bijvoorbeeld: [voorbeeldvraag]. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in [andere vragen die je hebt].

Als bijlage bij deze brief vindt u [eventuele documenten of formulieren die u meestuurt].

Ik zou u zeer dankbaar zijn als u mij de gevraagde informatie zou kunnen verstrekken. Als u meer informatie nodig heeft of als u vragen heeft over mijn verzoek, dan kunt u mij bereiken op bovenstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]


Voorbeeld verzoekschrift Verzoek om vergadering

Geachte heer/mevrouw, 

Graag wil ik middels deze brief een verzoek doen om een vergadering. Het betreft een [onderwerp waarover de vergadering moet gaan], waarover ik graag met u en uw collega's van gedachten zou willen wisselen.

Ik stel voor om de vergadering te houden op [voorgestelde datum] om [tijdstip van de dag] op [locatie van de vergadering]. Indien dit niet mogelijk is, dan ben ik uiteraard bereid om naar een andere datum en/of locatie te kijken die voor u en uw collega's beter uitkomt.

Tijdens de vergadering zou ik graag de volgende onderwerpen willen bespreken: [onderwerpen die je tijdens de vergadering wilt bespreken]. Het doel van deze vergadering is om [doel dat je wilt bereiken met de vergadering] te bereiken.

Graag zou ik van u vernemen of de voorgestelde datum en tijd u schikt en of u bereid bent om aan de vergadering deel te nemen. Ik hoor ook graag wie er van uw kant aanwezig zullen zijn. Indien u nog vragen heeft of als u verdere informatie nodig heeft, dan kunt u contact met mij opnemen op bovenstaande contactgegevens.

Ik kijk ernaar uit om binnenkort met u van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]


Voorbeeld verzoekschrift Verzoek Sponsoring

Geachte heer/mevrouw, 

Als organisatie [naam van de organisatie] zetten wij ons in voor [doel van de organisatie]. Wij zijn momenteel bezig met het organiseren van [naam van het evenement] op [datum van het evenement] en we zijn op zoek naar sponsors die ons willen helpen om dit evenement tot een succes te maken.

Het evenement biedt een unieke kans om uw bedrijf te profileren en uw naamsbekendheid te vergroten. In ruil voor uw sponsoring bieden wij u [tegenprestatie die u kunt bieden, zoals logo op de website, vermelding in het programmaboekje, etc.].

Wij zijn op zoek naar een sponsorbedrag van [bedrag dat je vraagt] om de kosten van het evenement te dekken. Wij zouden zeer vereerd zijn als uw bedrijf ons zou willen ondersteunen en bijdragen aan ons goede doel.

Graag zou ik telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Ik ben te bereiken via [contactgegevens].

Ik dank u bij voorbaat voor uw overweging van dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]


Voorbeeld Verzoekbrief aanvraag Vergunning

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief vraag ik een [type vergunning] aan voor [het doel waarvoor de vergunning is bedoeld]. Ik ben van plan om deze activiteit uit te voeren op [datum van de activiteit] en de locatie zal zijn [naam en adres van de locatie].

Ik ben me er van bewust dat er bepaalde regels en voorschriften zijn die ik moet volgen om de vergunning te verkrijgen en ik ben bereid om aan deze voorwaarden te voldoen. Bij deze brief voeg ik de volgende documenten toe: [lijst met documenten die je meestuurt, zoals plattegronden, veiligheidsplannen, etc.].

Graag zou ik van u vernemen wat de volgende stappen zijn in het proces van het aanvragen van de vergunning. Ik ben te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Ik dank u bij voorbaat voor uw aandacht voor dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]


Voorbeeld verzoekbrief Belastingdienst

Voorbeeld-Verzoekbrief-template

Download voorbeeld verzoekbriefGeachte heer/mevrouw, 

Middels deze brief wil ik u vragen om uitstel van betaling van mijn belastingaanslag. Ik heb de aanslag ontvangen op [datum aanslag ontvangen] en ik heb momenteel niet de financiële middelen om deze aanslag te betalen.

Ik begrijp dat ik verplicht ben om de aanslag te betalen, maar ik vraag u vriendelijk om mij enige tijd te geven om mijn financiën op orde te krijgen. Ik wil graag een betalingsregeling treffen om de aanslag in termijnen af te lossen.

Graag zou ik van u vernemen wat de mogelijkheden zijn voor een betalingsregeling en welke informatie ik daarvoor aan u moet verstrekken. Ik ben te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Ik hoop op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]Tips bij het maken van een Verzoekbrief

Volg de onderstaande tips voor een perfecte verzoekbrief!

 • Bepaal het doel van de brief: Denk na over wat je precies wilt vragen en waarom. Maak dit duidelijk in de inleiding van je brief.
 • Gebruik de juiste toon: Een verzoekbrief moet formeel en respectvol van toon zijn. Gebruik daarom een correcte aanhef en vermijd informele taal.
 • Houd het kort en bondig: Probeer je verzoek duidelijk en beknopt te formuleren, zonder onnodige details.
 • Wees specifiek: Geef duidelijk aan wat je precies wilt en waarom. Probeer zoveel mogelijk specifieke informatie te geven om je verzoek te ondersteunen.
 • Geef context: Leg uit waarom het verzoek belangrijk is en wat de voordelen zijn van het inwilligen van het verzoek.
 • Sluit af met een bedankje: Bedank de ontvanger voor het overwegen van je verzoek en geef eventueel aan hoe hij of zij contact met je kan opnemen voor verdere informatie.
 • Controleer de brief: Controleer de brief op spelling- en grammaticafouten. Het is ook belangrijk om te controleren of alle benodigde informatie in de brief staat.
 • Gebruik de juiste opmaak: Zorg ervoor dat de brief de juiste zakelijke of persoonlijke briefopmaak volgt.
 • Wees geduldig: Het kan even duren voordat je een reactie ontvangt op je verzoek. Wees geduldig en volg eventueel na een bepaalde periode op met een vriendelijke herinnering.


Handige linkjes 

 1. https://www.rijksoverheid.nl/ - De website van de Nederlandse Rijksoverheid met informatie over de overheid, wet- en regelgeving, nieuws en meer.
 2. https://www.consumentenbond.nl/ - De website van de Consumentenbond met nieuws, testresultaten en informatie over producten en diensten.
 3. https://www.kvk.nl/ - De website van de Kamer van Koophandel met informatie over ondernemen in Nederland, inschrijven bij de KvK en meer.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's