Voorbeeld Adreswijziging

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Hieronder treft u een voorbeeld adreswijziging. U stuurt een adreswijziging naar alle partijen waarvan u post zou kunnen ontvangen, zodat men op de hoogte is van uw nieuwe adres. In de adreswijziging vermeld u uw nieuwe adres en de datum vanaf wanneer de post naar dat nieuwe adres gestuurd dient te worden. Bij de organisaties staan meestal nog andere gegevens van u in het bestand zoals een email adres en een telefoon nummer. In de adres wijziging geeft u aan welke gegevens wel en niet veranderen. Eventueel kunt u de niet gewijzigde gegevens nog vernoemen en/ of bevestigen. 


Zorg ervoor dat u op tijd uw adres wijziging door geeft aan de verschillende partijen. Zo hebben ze de tijd om uw nieuwe gegevens op te nemen. Het kan zijn dat u partijen vergeet, of dat de partijen u adres wijziging niet bij de eerste brief vermelden. U kunt dan eventueel telefonisch contact opnemen met de betreffende partij en zo uw adres wijziging door geven, of u kunt een tweede brief versturen. 

Voorbeeld adreswijziging

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

 

Betreft : adreswijziging voorbeeld brief

 

Plaats, datum

 

 

Geachte ontvanger,

 

Middels dit schrijven wil ik u mijn adreswijziging doorgeven.

 

Mijn nieuwe adres per (datum) is:

 

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 

Mijn overige gegevens zoals mijn email adres en telefoon nummer blijven ongewijzigd.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Download voorbeeld adreswijziging

10.voorbeeld-adreswijziging

Download voorbeeld adreswijziging in Word. Eerst opent het bestand in ZIP en daar kunt u het Word bestand openen. Sla het Word document op ergens op uw computer waar u het gemakkelijk terug kunt vinden. Vervolgens kunt u de brief aanpassen met uw eigen gegevens. De brief kunt u door de adresgegevens te veranderen van de ontvanger gebruiken voor al uw geadresseerden. 

Opmaak brief

Elke brief heeft een standaard opbouw. Bij een Nederlandse officiële brief is de opbouw als volgt:

De naam, NAW gegevens van de verzender. Als je gebruik maakt van zakelijk briefpapier, kan je dit onderdeel overslaan omdat de NAW gegevens al op het papier voorgedrukt zijn. Als dit niet het geval is vermeld je bovenaan de brief je eigen naam en NAW gegevens.

De naam, NAW gegevens van de ontvanger. Deze gegevens vermeld je onder je eigen NAW gegevens, of in het geval van voorbedrukt bedrijfspapier staan deze gegevens bovenaan het document. Wanneer je een enveloppe met venster gebruikt, zal je de tekst op de juiste plek moeten zetten zodat ze zichtbaar zijn in het venster. Vaak is dat 4 tot 6 enters vanaf de bovenkant van de pagina.

Plaats en datum. Op elke officiële brief worden de plaats (waarvan de brief wordt gestuurd) en de datum (dagtekening) vermeld. Dit ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000 of Plaats 00 maand 0000. Je kunt er dus voor kiezen om de datum in enkel getallen weer te geven, of de maand voluit te schrijven. Bij een Nederlandse brief schrijf je de maand altijd met een kleine letter, bij een Engelse brief schrijf je de datum met een hoofdletter.

Betreft/ onderwerp. Hier vermeld je het onderwerp van de brief. Dat kan bijvoorbeeld zijn “opzeggen abonnement”, “aanvraag prijsopgave”, “offerte met nummer 0000”, of bijvoorbeeld een referentienummer zoals een klantnummer.

Aanhef. De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam. Lees meer over de aanhef van een zakelijke brief.

1e alinea. In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat.

2e alinea en vervolg. In de vervolgalinea(s) schrijf je de inhoud van de brief. Geef op een heldere manier aan wat je wil overbrengen. Maak de zinnen niet te lang en zorg ervoor dat je to the point blijft. Lees de inhoud van je brief goed na en check of alles duidelijk is voor de ontvanger. Laat in een zakelijke brief emoties achterwege en gebruik geen vage teksten.

Slotalinea. In de laatste alinea kan je een korte opsomming geven van de inhoud, of kan je een reactie vragen. De inhoud van de slotalinea hangt af van het karakter van de brief. Als je bijvoorbeeld een abonnement opzegt, kan je in de laatste alinea vragen om een bevestiging van je opzegging.

Afsluiting. De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief.

10.voorbeeld-adreswijziging-2

Bij de adreswijziging kunt u ook nog eventuele andere informatie toevoegen. Voor bedrijven kunt u gebruik maken van de adreswijziging om iets van uw bedrijf onder de aandacht te brengen. Of u kunt samen met de adreswijziging een uitnodiging sturen voor een openingsfeest van de nieuwe locatie. 

Bij een adreswijziging is het van belang dat u deze tijdig stuurt en dat u de juiste informatie erin zet. Betreft het een nieuwe vestiging, of een verhuizing van de hoofdvestiging. Zorg ervoor dat voor de ontvanger duidelijk is wat uw nieuwe adresgegevens zijn. 

Bekijk hieronder andere voorbeeld brieven of bekijk voorbeelden van een brief op de website van de consumentenbond of bij

#content_38700285

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's