Begeleidende Brief Overeenkomst

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Hieronder treft u een Begeleidende Brief Overeenkomst. Het eerste voorbeeld stuurt u bij een arbeidsovereenkomst, het tweede voorbeeld stuurt u bij een beëindigingsovereenkomst.


Voorbeeld begeleidende brief overeenkomst

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum

 

Betreft: arbeidsovereenkomst

 

 

 

Geachte heer/mevrouw <naam>,

 

Wij heten u van harte welkom als nieuwe medewerker bij Bedrijf.

 

In vervolg op de aangename gesprekken ontvangt u hierbij in tweevoud de arbeidsovereenkomst.

 

Wij verzoeken u deze zorgvuldig door te lezen en na akkoord beide exemplaren per pagina te paraferen, ondertekenen en een exemplaar retour te zenden aan ons.

 

Tevens ontvangen wij de loonbelastingverklaring (door u ingevuld en ondertekend) gaarne zo spoedig mogelijk retour.

 

Indien dit nog niet gebeurd is, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk langs te komen bij onze vestiging, zodat wij uw ID-bewijs (paspoort of identiteitskaart) kunnen inzien en hiervan een kopie kunnen maken. Voor het maken van een afspraak hiervoor kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Helaas kunnen wij niet tot betaling van salaris overgaan, indien wij geen kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs hebben gemaakt voor ons personeelsdossier.

 

Mocht u vragen hebben over de u toegestuurde papieren, dan vernemen wij dat graag.

Verder zien wij uit naar een prettige samenwerking.

 

Met vriendelijke groeten,

Bedrijfsnaam en contactpersoon


Download bovenstaand voorbeeld begeleidende brief overeenkomst in Word. 


Voorbeeld begeleidende brief vaststellingsovereenkomst

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum

 

Betreft: beëindiging dienstverband

 

 

Beste «Voornaam»,

 

Zoals besproken op (datum) bevestigen wij dat we genoodzaakt zijn om  gezien de huidige economische situatie het met jou bestaande dienstverband te beëindigen. Gelet op de geldende opzegtermijn beëindigen wij het dienstverband per (datum). 

 

Hierbij ontvang je in de bijlage een beëindigingovereenkomst in tweevoud.

Het daarin verwoorde aanbod is geldig tot (datum). Indien het aanbod niet binnen deze termijn is aanvaard, is het aanbod vervallen en kun je daaraan geen enkel recht ontlenen.

 

Ik verzoek je de overeenkomst zorgvuldig door te lezen en na akkoord één van de exemplaren te paraferen, te ondertekenen en te retourneren aan mij in bijgevoegd antwoordenveloppe.

 

Mocht je nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam Bedrijf en contactpersoon


Download bovenstaand voorbeeld in Word. 


Een brief kan per post gestuurd worden of per e-mail. Wanneer de brief per mail wordt gestuurd kunt u er ook voor kiezen om hem digitaal te ondertekenen. Lees meer over de digitale ondertekening

Download voorbeeld begeleidende brief

voorbeeld-begeleidende-brief-overeenkomst

Brief opmaak

5.begeleidende-brief-leaseovereenkomst-2

Elke brief heeft een standaard opbouw. Bij een Nederlandse officiële brief is de opbouw als volgt:

De naam, NAW gegevens van de verzender. Als je gebruik maakt van zakelijk briefpapier, kan je dit onderdeel overslaan omdat de NAW gegevens al op het papier voorgedrukt zijn. Als dit niet het geval is vermeld je bovenaan de brief je eigen naam en NAW gegevens.

De naam, NAW gegevens van de ontvanger. Deze gegevens vermeld je onder je eigen NAW gegevens, of in het geval van voorbedrukt bedrijfspapier staan deze gegevens bovenaan het document. Wanneer je een enveloppe met venster gebruikt, zal je de tekst op de juiste plek moeten zetten zodat ze zichtbaar zijn in het venster. Vaak is dat 4 tot 6 enters vanaf de bovenkant van de pagina.

Plaats en datum. Op elke officiële brief worden de plaats (waarvan de brief wordt gestuurd) en de datum (dagtekening) vermeld. Dit ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000 of Plaats 00 maand 0000. Je kunt er dus voor kiezen om de datum in enkel getallen weer te geven, of de maand voluit te schrijven. Bij een Nederlandse brief schrijf je de maand altijd met een kleine letter, bij een Engelse brief schrijf je de datum met een hoofdletter.

Betreft/ onderwerp. Hier vermeld je het onderwerp van de brief. Dat kan bijvoorbeeld zijn “opzeggen abonnement”, “aanvraag prijsopgave”, “offerte met nummer 0000”, of bijvoorbeeld een referentienummer zoals een klantnummer.

Aanhef. De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam. Lees meer over de aanhef van een zakelijke brief.

1e alinea. In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat.

2e alinea en vervolg. In de vervolgalinea(s) schrijf je de inhoud van de brief. Geef op een heldere manier aan wat je wil overbrengen. Maak de zinnen niet te lang en zorg ervoor dat je to the point blijft. Lees de inhoud van je brief goed na en check of alles duidelijk is voor de ontvanger. Laat in een zakelijke brief emoties achterwege en gebruik geen vage teksten.

Slotalinea. In de laatste alinea kan je een korte opsomming geven van de inhoud, of kan je een reactie vragen. De inhoud van de slotalinea hangt af van het karakter van de brief. Als je bijvoorbeeld een abonnement opzegt, kan je in de laatste alinea vragen om een bevestiging van je opzegging.

Afsluiting. De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's