Begeleidende Brief Overeenkomst

Hieronder treft u een Begeleidende Brief Overeenkomst. Het eerste voorbeeld stuurt u bij een arbeidsovereenkomst, het tweede voorbeeld stuurt u bij een beëindigingsovereenkomst.


Voorbeeld begeleidende brief overeenkomst

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum

 

Betreft: arbeidsovereenkomst

 

 

 

Geachte heer/mevrouw <naam>,

 

Wij heten u van harte welkom als nieuwe medewerker bij Bedrijf.

 

In vervolg op de aangename gesprekken ontvangt u hierbij in tweevoud de arbeidsovereenkomst.

 

Wij verzoeken u deze zorgvuldig door te lezen en na akkoord beide exemplaren per pagina te paraferen, ondertekenen en een exemplaar retour te zenden aan ons.

 

Tevens ontvangen wij de loonbelastingverklaring (door u ingevuld en ondertekend) gaarne zo spoedig mogelijk retour.

 

Indien dit nog niet gebeurd is, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk langs te komen bij onze vestiging, zodat wij uw ID-bewijs (paspoort of identiteitskaart) kunnen inzien en hiervan een kopie kunnen maken. Voor het maken van een afspraak hiervoor kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Helaas kunnen wij niet tot betaling van salaris overgaan, indien wij geen kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs hebben gemaakt voor ons personeelsdossier.

 

Mocht u vragen hebben over de u toegestuurde papieren, dan vernemen wij dat graag.

Verder zien wij uit naar een prettige samenwerking.

 

Met vriendelijke groeten,

Bedrijfsnaam en contactpersoon


Download bovenstaand voorbeeld begeleidende brief overeenkomst in Word. 


Voorbeeld begeleidende brief vaststellingsovereenkomst

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum

 

Betreft: beëindiging dienstverband

 

 

Beste «Voornaam»,

 

Zoals besproken op (datum) bevestigen wij dat we genoodzaakt zijn om  gezien de huidige economische situatie het met jou bestaande dienstverband te beëindigen. Gelet op de geldende opzegtermijn beëindigen wij het dienstverband per (datum). 

 

Hierbij ontvang je in de bijlage een beëindigingovereenkomst in tweevoud.

Het daarin verwoorde aanbod is geldig tot (datum). Indien het aanbod niet binnen deze termijn is aanvaard, is het aanbod vervallen en kun je daaraan geen enkel recht ontlenen.

 

Ik verzoek je de overeenkomst zorgvuldig door te lezen en na akkoord één van de exemplaren te paraferen, te ondertekenen en te retourneren aan mij in bijgevoegd antwoordenveloppe.

 

Mocht je nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam Bedrijf en contactpersoon


Download bovenstaand voorbeeld in Word. 


Een brief kan per post gestuurd worden of per e-mail. Wanneer de brief per mail wordt gestuurd kunt u er ook voor kiezen om hem digitaal te ondertekenen. Lees meer over de digitale ondertekening

Download voorbeeld begeleidende brief