Voorbeeld klachtenbrief verhuizing

Op deze pagina treft u een Voorbeeld Klachtenbrief verhuizing. Wanneer u een product heeft gekocht dat niet naar verwachting functioneert, gebreken vertoont, kunt u een klachtenbrief sturen. In deze brief geeft u de verkoper de mogelijkheid om het product te repareren of te vervangen.  


alle-klachtenbrieven-button

Indien de verkoper het product niet repareert of vervangt, kunt u de verkoper in gebreke stellen en de koop ongedaan maken. Zorg ervoor dat u schriftelijk gereageerd en de brief aangetekend verstuurd. Zo heeft u een dossier op het moment dat de verkoper niet juist handelt en de zaak voor een rechter moet worden voorgelegd.


Voorbeeld klachtenbrief verhuizing

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

  

Betreft: Klacht verhuizing

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van uw dienstverlenging welke u voor mij heeft uitgevoerd wil ik hierbij een klacht indienen.

 

Op 10 maart heeft u in mijn opdracht verhuiswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn door u aangeboden in een offerte d.d. 4 maart, met offerte nummer 001254.

 

Uw medewerkers hebben tijdens de verhuiswerkzaamheden diverse beschadigingen aan de trap aangericht. Bij het verhuizen van mijn bank, heeft deze diverse beschadigingen aan de trap aangericht. In de bijlage treft u de foto’s van de door uw verhuizers aangerichte schade.


Ik wordt graag binnen 10 werkdagen door u bericht over het vervolg.

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

 

Handtekening afzender

Download voorbeeld klachtenbrief verhuizing

Voorbeeld klachtenbrief verhuizing

Download de voorbeeld klachtenbrief verhuizing in Word. 

Bovenstaand is een voorbeeld klachtenbrief verhuizing. In dit geval is er tijdens de verhuizing van alles beschadigd en verwacht de opdrachtgever dat de opdrachtnemer daar iets mee doet. In dit soort gevallen zal de opdrachtnemer naar alle waarschijnlijkheid aan de hand van de foto's en gesprekken met de betreffende medewerkers de schade vergoeden. Afhankelijk van de exacte situatie zal het verhuisbedrijf verzekerd zijn voor dit soort schade posten. 


Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

 

Wanneer men zich niet goed behandeld voelt, of de zaken niet zo lopen als verwacht, kan het zijn dat men een klacht wenst in te dienen. Een klacht kan mondeling worden ingediend, of er kan een brief of een mail worden gestuurd. Bovenstaande op deze pagina treft u een voorbeeld van een klachtenbrief. U kunt uw klacht ook indienen bij de nationale ombudsman.

 

Bekijk ook de andere voorbeeld klachtenbrieven op deze site of op de website van de consumentenbond

 

Naast deze voorbeeld brieven, staan er ook diverse voorbeeld zakelijke brieven en alles over het schrijven van een zakelijke mail


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Voorbeeld Klachtenbrieven

Vergelijkbare Pagina's