Voorbeeld klachtenbrief verhuizing

Op deze pagina treft u een Voorbeeld Klachtenbrief verhuizing. Wanneer u een product heeft gekocht dat niet naar verwachting functioneert, gebreken vertoont, kunt u een klachtenbrief sturen. In deze brief geeft u de verkoper de mogelijkheid om het product te repareren of te vervangen.  Indien de verkoper het product niet repareert of vervangt, kunt u de verkoper in gebreke stellen en de koop ongedaan maken. Zorg ervoor dat u schriftelijk gereageerd en de brief aangetekend verstuurd. Zo heeft u een dossier op het moment dat de verkoper niet juist handelt en de zaak voor een rechter moet worden voorgelegd.

Voorbeeld klachtenbrief verhuizing

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

  

Betreft: Klacht verhuizing

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van uw dienstverlenging welke u voor mij heeft uitgevoerd wil ik hierbij een klacht indienen.

 

Op 10 maart heeft u in mijn opdracht verhuiswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn door u aangeboden in een offerte d.d. 4 maart, met offerte nummer 001254.

 

Uw medewerkers hebben tijdens de verhuiswerkzaamheden diverse beschadigingen aan de trap aangericht. Bij het verhuizen van mijn bank, heeft deze diverse beschadigingen aan de trap aangericht. In de bijlage treft u de foto’s van de door uw verhuizers aangerichte schade.


Ik wordt graag binnen 10 werkdagen door u bericht over het vervolg.

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

 

Handtekening afzender

Download voorbeeld klachtenbrief verhuizing

Bovenstaand is een voorbeeld klachtenbrief verhuizing. In dit geval is er tijdens de verhuizing van alles beschadigd en verwacht de opdrachtgever dat de opdrachtnemer daar iets mee doet. In dit soort gevallen zal de opdrachtnemer naar alle waarschijnlijkheid aan de hand van de foto's en gesprekken met de betreffende medewerkers de schade vergoeden. Afhankelijk van de exacte situatie zal het verhuisbedrijf verzekerd zijn voor dit soort schade posten. 

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

 

Wanneer men zich niet goed behandeld voelt, of de zaken niet zo lopen als verwacht, kan het zijn dat men een klacht wenst in te dienen. Een klacht kan mondeling worden ingediend, of er kan een brief of een mail worden gestuurd. Bovenstaande op deze pagina treft u een voorbeeld van een klachtenbrief. U kunt uw klacht ook indienen bij de nationale ombudsman.

 

Bekijk ook de andere voorbeeld klachtenbrieven op deze site of op de website van de consumentenbond

 

Naast deze voorbeeld brieven, staan er ook diverse voorbeeld zakelijke brieven en alles over het schrijven van een zakelijke mail