Bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon

Op deze pagina treft u een voorbeeld bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon. 


alle-bezwaarschriften-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Grond van het bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon

Het is verboden om uw telefoon vast te houden tijdens het rijden en daar kunt u een flinke boete voor krijgen. Het kan echter zo zijn dat de boete onterecht is en in dat geval kunt u bezwaar indienen tegen de bekeuring.

 

Stilstaan

Wanneer u volledig stil staat mag u de telefoon wel vasthouden. Dit betekent stilstaan voor een rood stoplicht, of geheel stilstaan in een file of voor een brug, op een parkeerplaats of aan de kant van de weg.

 

Houder

Wanneer de telefoon in de houder zit is het wel toegestaan heb aan te raken. De telefoon is dan immers vergelijkbaar met een gps systeem. Houdt er wel rekening mee dat wanneer u uitgebreid zit te appen vanuit de telefoonlader en dat wordt gezien door de agent, u wel een bekeuring kunt krijgen.

 

Termijn bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon

Bij het CJIB kunt u bezwaar indienen tegen een boete. U dient dit binnen 6 weken na dagtekening van uw bekeuring te doen, anders verloopt de termijn en kan het zijn dat uw bezwaar niet in behandeling wordt genomen. 

Voorbeeld bezwaarschrift vasthouden telefoon

Bezwaarschrift-bekeuring-vasthouden-telefoon

 

 

Uw naam

Uw straat en huisnummer

Uw postcode en plaats

 

 

Parket CVOM

Afdeling Mulder

Postbus 50.000

3500 MJ Utrecht

 

 

Betreft: bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon (CJIB nummer)

 

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Op (datum) ontving ik van u een bekeuring met nummer (CJIB nummer). Deze bekeuring is naar mijn mening ongegrond en daarom maak ik bezwaar tegen de boete.

 

U geeft aan dat ik op (datum van de vermeende overtreding) om (tijdstip van de vermeende overtreding) mijn telefoon vast in de auto. Het klopt inderdaad op het betreffende tijdstip in de auto zat en mijn telefoon heb aangeraakt. Het was echter zo dat ik voor een rood stoplicht stond en mijn telefoon vanuit mijn tas in de lader heb gestopt.

 

Ik stond volledig stil op het moment dat ik mijn telefoon vanuit mijn tas verplaatste naar de houder in mijn auto. Op het moment dat het licht weer op groen sprong zat de telefoon al lang en breed in houder en heb ik er niet meer aangezet.

 

Ik ben juist altijd erg voorzichtig tijdens het autorijden en heb zelfs tegenwoordig de app Mono geïnstalleerd op mijn telefoon. Ik krijg dus tijdens het rijden geen mogelijke afleidingen meer door binnenkomende apjes. Ik pakte mijn telefoon op het betreffende tijdstip omdat de routebegeleiding daarop stond. Vanuit de houder is deze duidelijk te zien en ik gebruik deze navigatie meestal.  

 

Mijn gegevens zijn:

(geboortedatum, geboorteplaats)

(IBAN-nummer)

 

Ik verzoek u gezien het bovenstaande de boete te herzien en in te trekken. Graag ontvang ik een bericht van u.

 

In afwachting op uw reactie,

 

Met vriendelijke groet

 

(uw volledige naam)

(uw handtekening)

Inhoud bezwaarschrift vasthouden telefoon

Wanneer u een bezwaarschrift stuurt naar het CJIB moet er minimaal de volgende informatie in staan:

 • uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • uw geboortedatum en geboorteplaats.
 • het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
 • waarom u het niet eens bent met deze boete.
 • uw IBAN nummer (rekeningnummer)
 • de datum waarop u de brief schrijft.
 • uw handtekening.
brief-voorbeeld-bezwaarschrift-vasthouden-telefoon

Download bezwaarschrift vasthouden telefoon in Word. 


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's