Bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon

Op deze pagina treft u een voorbeeld bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon. 


Grond van het bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon

Het is verboden om uw telefoon vast te houden tijdens het rijden en daar kunt u een flinke boete voor krijgen. Het kan echter zo zijn dat de boete onterecht is en in dat geval kunt u bezwaar indienen tegen de bekeuring.

 

Stilstaan

Wanneer u volledig stil staat mag u de telefoon wel vasthouden. Dit betekent stilstaan voor een rood stoplicht, of geheel stilstaan in een file of voor een brug, op een parkeerplaats of aan de kant van de weg.

 

Houder

Wanneer de telefoon in de houder zit is het wel toegestaan heb aan te raken. De telefoon is dan immers vergelijkbaar met een gps systeem. Houdt er wel rekening mee dat wanneer u uitgebreid zit te appen vanuit de telefoonlader en dat wordt gezien door de agent, u wel een bekeuring kunt krijgen.

 

Termijn bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon

Bij het CJIB kunt u bezwaar indienen tegen een boete. U dient dit binnen 6 weken na dagtekening van uw bekeuring te doen, anders verloopt de termijn en kan het zijn dat uw bezwaar niet in behandeling wordt genomen. 

Voorbeeld bezwaarschrift vasthouden telefoon

Bezwaarschrift-bekeuring-vasthouden-telefoon

 

 

Uw naam

Uw straat en huisnummer

Uw postcode en plaats

 

 

Parket CVOM

Afdeling Mulder

Postbus 50.000

3500 MJ Utrecht

 

 

Betreft: bezwaarschrift bekeuring vasthouden telefoon (CJIB nummer)

 

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Op (datum) ontving ik van u een bekeuring met nummer (CJIB nummer). Deze bekeuring is naar mijn mening ongegrond en daarom maak ik bezwaar tegen de boete.

 

U geeft aan dat ik op (datum van de vermeende overtreding) om (tijdstip van de vermeende overtreding) mijn telefoon vast in de auto. Het klopt inderdaad op het betreffende tijdstip in de auto zat en mijn telefoon heb aangeraakt. Het was echter zo dat ik voor een rood stoplicht stond en mijn telefoon vanuit mijn tas in de lader heb gestopt.

 

Ik stond volledig stil op het moment dat ik mijn telefoon vanuit mijn tas verplaatste naar de houder in mijn auto. Op het moment dat het licht weer op groen sprong zat de telefoon al lang en breed in houder en heb ik er niet meer aangezet.

 

Ik ben juist altijd erg voorzichtig tijdens het autorijden en heb zelfs tegenwoordig de app Mono ge├»nstalleerd op mijn telefoon. Ik krijg dus tijdens het rijden geen mogelijke afleidingen meer door binnenkomende apjes. Ik pakte mijn telefoon op het betreffende tijdstip omdat de routebegeleiding daarop stond. Vanuit de houder is deze duidelijk te zien en ik gebruik deze navigatie meestal.  

 

Mijn gegevens zijn:

(geboortedatum, geboorteplaats)

(IBAN-nummer)

 

Ik verzoek u gezien het bovenstaande de boete te herzien en in te trekken. Graag ontvang ik een bericht van u.

 

In afwachting op uw reactie,

 

Met vriendelijke groet

 

(uw volledige naam)

(uw handtekening)

Inhoud bezwaarschrift vasthouden telefoon

Wanneer u een bezwaarschrift stuurt naar het CJIB moet er minimaal de volgende informatie in staan:

  • uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • uw geboortedatum en geboorteplaats.
  • het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
  • waarom u het niet eens bent met deze boete.
  • uw IBAN nummer (rekeningnummer)
  • de datum waarop u de brief schrijft.
  • uw handtekening.

Download bezwaarschrift vasthouden telefoon in pdf.