Aanhef brief

Op deze pagina treft u informatie over de aanhef brief. In Nederland kunt u verschillende vormen van aanhef gebruiken in een brief. Wij geven u informatie de verschillende vormen van aanhef en de gebruiksvormen.


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

In Nederland is het gebruikelijk dat er in de aanhef de naam van de ontvanger wordt vermeld. Dit kan afhankelijke van de aanspreekvorm de voornaam of de achternaam van de ontvanger zijn. Wanneer u geen naam van de ontvanger heeft, kunt u ervoor kiezen om een algemenere aanhef te gebruiken. In dit geval kunt u de naam vervangen voor bijvoorbeeld “lezer”, “staf”, “directie”, “collega’s”, “bestuursgenoten”. 


Ook wanneer u een brief of e-mail stuurt naar een grotere groep ontvangers kunt u een algemenere aanhef gebruiken. Wanneer u de naam wel weet, is het gebruikelijk om deze te gebruiken in de aanhef. In Nederland gebruiken we als aanhef de volgende 2 vormen: “Geachte” en “Beste”. Hieronder treft u meer informatie over deze soorten aanhef.


Zakelijke-brief-algemeen

Aanhef brief verschillen

Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden. 


Aanhef brief - Formeel, Geachte

Geachte gebruikt u als u in de “u” vorm met de ontvanger communiceert. Bij “Geachte” hoort dus standaard de aanspreekvorm u. Het is een formele schrijfvorm welke vaak voor zakelijke correspondentie wordt gebruikt.

Afhankelijk van of u het geslacht van de ontvanger weet, vermeld u achter “geachte” het geslacht. Wanneer u het geslacht van de ontvanger niet weet, gebruikt u beide geslachten. U kunt er ook voor kiezen om de voorletter te gebruiken, maar dat is een minder voorkomende aanhef.

 

Voorbeeld formele aanhef wanneer u het geslacht van de ontvanger weet:

 • Geachte heer Jansen,
 • Geachte mevrouw Jansen,

 

Voorbeeld formele aanhef wanneer u het geslacht van de ontvanger niet weet:

 • Geachte heer/ mevrouw Jansen

 

Voorbeeld formele aanhef wanneer u de naam van de ontvanger niet weet:

 • Geachte heer, geachte mevrouw
 • Geachte heer/ mevrouw,
 • Geachte heer, geachte mevrouw,
 • Geachte heer, mevrouw,
 • Geachte heer of mevrouw,

 

Voorbeelden formele aanhef naar een groep of bepaalde categorie:

 • Geachte Directie,
 • Geachte Bestuursgenoten,
 • Geachte collega’s,
 • Geachte alumnus,

Aanhef brief Informeel

Voor een informelere aanhef wordt gebruik gemaakt van “Beste”.

 

Voorbeelden informelere aanhef:

 • Beste Kees,
 • Beste Trudy,
 • Beste collega’s,

 

Het kan ook zijn dat u twijfelt tussen de formele aanhef en de informelere aanhef. In dat geval kunt u gebruik maken van een combinatie en aan de ontvanger overlaten in welke aanspreekvorm hij/ zijn verder zal communiceren. U gebruikt dan in eerste instantie in de brief wel de aanspreekvorm u.

 •  Voorbeeld aanhef bij twijfel:
 • Geachte heer Jansen, Beste Kees,
 • Geachte mevrouw Jansen, Beste Trudy,

Bekijk ook de verschillende voorbeeld brieven en download ze gratis in Word. Naast brieven hebben we ook een groot aantal andere gratis sjablonen online gezet, Van factuur tot contract, bekijk de voorbeelden en download ze gratis. Bekijk meet informatie over de digitale ondertekening van een brief. 


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's