Voorbeeld inhoudsopgave


Hieronder treft u een voorbeeld inhoudsopgave. Dit is een voorbeeld van een inhoudsopgave van een personeelshandboek. De inhoudsopgave kunt u gemakkelijk maken in elk Word document.

 


Om een inhoudsopgave te maken in Word, moet u gebruik maken van de verschillende koppen. Standaard staat de tekst op standaard opmaak, u kunt de opmaak van de naam van de verschillende hoofdstukken en sub hoofdstukken veranderen door erop te staan en bij stijlen de kop stijl te selecteren. Wanneer het document klaar is, kunt u heel eenvoudig in 1 keer de inhoudsopgave invoegen door bij invoegtoepassingen te kiezen voor inhoudsopgave. Daar kun u ook de stijl van de inhoudsopgave bepalen. Wanneer u wijzigingen maakt in het document, kunt u de inhoudsopgave automatisch verversen. 

Voorbeeld inhoudsopgave personeelshandboek

Voorbeeld inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave 2

1. Inleiding_ 2

2. Begripsbepaling 3

3. Persoonsgegevens 3

4. Ondernemingsraad_ 4

5. Werktijden_ 4

6. Urenverantwoording_ 5

7. Afwezigheid projectwerkzaamheden_ 5

8. Overwerk 5

9. Verlofregeling_ 5

10. Bijzonder verlof 6

11. Zwangerschaps- en bevallingsverlof 7

12. Studieregeling/studieverlof 8

1. Algemene Voorwaarden. 8

2. Studieverlof 8

3. Tegemoetkoming studiekosten. 8

4. Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten. 8

13. Ziekte en ziekmeldingsprocedure 9

1. Salaris bij ziekte. 9

2. Arbodienst 9

3. Ziekmelding. 9

4. Thuisblijven. 10

5. Bereikbaarheid. 10

6. Verstrekken van informatie. 10

7. Op het spreekuur komen. 10

8. Eigen verklaring. 11

9. Medisch onderzoek. 11

10. Het verrichten van werkzaamheden. 11

11. Meewerken aan verzuimbegeleiding. 11

12. Ziekmelding tijdens de vakantie. 11

13. Vakantie tijdens ziekte. 11

14. Werkhervatting bij herstel 11

15. Niet hervatten na herstelverklaring. 12

16. Second opinion. 12

17. Informatieverstrekking door Arbodienst aan Bedrijf 12

18. Klachten. 12

19. Naam en adres Arbodienst en arboarts. 12

20. Sanctieregeling. 12

14.        Arbeidsomstandighedenbeleid 13

1. Plicht 13

2. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. 13

3. Rookbeleid. 13

4. PAGO. 13

5. Bijzondere groepen. 13

6. Arbo in inwerkprogramma. 13

7. Ongewenste omgangsvormen. 14

8. Afspraken over alcohol, drugs en medicijnen. 14

9. Ongevallenregistratie. 14

10. Evaluatie pva. 14

11. Voorlichting. 14

15. Salarissen_ 14

16. Vakantiegeld_ 15

17. Spaarregeling en pensioen_ 15

18. Collectieve ziektekostenregeling_ 16

19. Bedrijfsregeling kinderopvang 16

20. Werkgebied_ 16

21. Reiskostenvergoeding_ 16

22. Einde arbeidsovereenkomst 17

23. Geheimhouding 17

24. Bedrijfseigendommen_ 18

25. Intellectueel eigendom_ 18

26. Nevenbetrekkingen_ 18

27. Non-relatie 18

Bijlage 1 Projecturenverantwoordingsstaten 19

Definitie urensoorten: 20

Bijlage 2 Registratie medewerkers bij GAK_ 20

Verzekerdenadministratie. 20

Meldingsplicht dienstverband- en persoonsgegevens 20

Recht op inzage en correctie. 20

Meer informatie over het GAK. 20

Bijlage 3 Aanvraagformulier Bijzonder verlof 21

AANVRAAG BIJZONDER VERLOF 21

In te vullen door Bedrijf 21

Bijlage 4 Tegemoetkoming Studiekosten 22

Aanvraagformulier Studieregeling Bedrijf 22 

U kunt de voorbeeld inhoudsopgave eenvoudig in Word maken. Lees boven aan de pagina welke stappen u daarvoor moet ondernemen. 

Bekijk ook de andere voorbeeld brieven op deze website en de voorbeeld brieven op de website van de consumentenbond