Bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken

Op deze pagina treft u een Bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken. Dit betreft het in bezwaar gaan tegen een parkeerboete, waarbij u wel heeft betaald maar een verkeerd kenteken heeft gebruikt. 


alle-bezwaarschriften-button

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Grond van het bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken

We betalen tegenwoordig steeds vaker op het kenteken van de auto. Dat kan zijn via de automaat waar u betaalt, of via een mobiele app zoals park-line. Het kan gebeuren dat u een fout maakt met het invoeren van het kenteken bij de betaalautomaat, of dat u bij de mobiele app het verkeerde kenteken selecteert. Wanneer u wel heeft betaalt, maar per ongeluk op een verkeerd kenteken, is de kans groot dat de bekeuring wordt kwijtgescholden.

 

Het is dus van belang dat u

1: u wel heeft betaalt en daar bewijs van heeft

2: u per ongeluk een verkeerd kenteken heeft gebruiktVoorbeeld bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken

Bezwaarschrift-bekeuring-verkeerd-kenteken

 

 

Uw naam

Uw straat en huisnummer

Uw postcode en plaats

 

 

Parket CVOM

Afdeling Mulder

Postbus 50.000

3500 MJ Utrecht

 

 

Betreft: bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken (CJIB nummer)

 

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Op (datum) ontving ik van u een bekeuring met nummer (CJIB nummer). Deze bekeuring is naar mijn mening ongegrond en daarom maak ik bezwaar tegen de boete.

 

U geeft aan dat ik op (datum van de vermeende overtreding) om (tijdstip van de vermeende overtreding) niet betaald heb voor het parkeren op de (straat/ locatie). Het klopt dat ik op de betreffende dag en het betreffende tijdstip mijn auto heb geparkeerd op de (straat/ locatie). Het klopt echter niet dat ik niet heb betaald voor het parkeren.

 

Ik maak altijd gebruik van de app “Parkline”. Via deze app kan ik mijn auto aanmelden en afmelden wanneer ik ergens in een betaald parkeren gebied mijn auto parkeer. Laatst was ik met een vriendin meegereden en zij had nog geen app om te kunnen betalen voor het parkeren. Ik heb haar kenteken toen toegevoegd aan mijn Parkline account om zo gemakkelijk te betalen.

 

Nu was ik op (datum) om (tijdstip) blijkbaar niet helemaal helder, want ik heb per abuis het kenteken van mijn vriendin geselecteerd voor de parkeer actie. Ik heb er totaal niet bij nagedacht dat er een extra auto in stond en waarschijnlijk in een automatisme de verkeerde auto geselecteerd.  In de bijlage heb ik een bewijs van de betaling van het verkeerde kenteken toegevoegd.

 

Mijn gegevens zijn:

(geboortedatum, geboorteplaats)

(IBAN-nummer)

 

Ik verzoek u gezien het bovenstaande de boete te herzien en in te trekken. Graag ontvang ik een bericht van u.

 

In afwachting op uw reactie,

 

Met vriendelijke groet

 

(uw volledige naam)

(uw handtekening)


brief-voorbeeld-bezwaarschrift-bekeuring-verkeerd-kenteken

Download het voorbeeld bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken in Word.


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's