Voorbeeld klachtenbrief Politie

Op deze pagina treft u een voorbeeld klachtenbrief politie. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

Wanneer men zich niet goed behandeld voelt, of de zaken niet zo lopen als verwacht, kan het zijn dat men een klacht wenst in te dienen. Een klacht kan mondeling worden ingediend, of er kan een brief of een mail worden gestuurd. Bovenstaande op deze pagina treft u een voorbeeld van een klachtenbrief. U kunt uw klacht ook indienen bij de nationale ombudsman.


Procedure klacht indienen bij de politie

Wanneer u een klacht heeft over de politie kunt u een klacht indienen bij de politie.

  • Het is altijd raadzaam om eerst in gesprek te gaan, wellicht is het indienen van een klacht dan net meer nodig.
  • U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk, of via het online klachtenformulier indienen, afhankelijk van uw eigen wensen. U kunt naar het bureau gaan voor het mondeling indienen van de klacht, ervoor kiezen om een brief te schrijven met uw klacht, of via de website van de politie via het klachtenformulier uw klacht in te dienen.
  • Als u een klacht heeft ingediend, start de politie een onderzoek. De inhoud van uw klacht bepaalt om wat voor soort onderzoek het gaat.
  • Vervolgens krijgt u van de politie bericht over het oordeel en eventuele vervolgstappen met betrekking tot uw klacht.
  • Wanneer u het hier niet mee eens bent, kunt u de nationale ombudsman vragen de klacht te onderzoeken. Bent u na niet tevreden over de manier waarop de politie uw klacht heeft behandeld?

 

Op de website van de politie kunt u meer lezen over de klachtenregeling.

 

Voorbeeld klachtenbrief Politie

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

  

Betreft: Klachtenbrief politie

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

U start met duidelijk te maken waarover uw klacht gaat. Zorg voor een duidelijke beknopte omschrijving van uw klacht. Indien van toepassing vermeldt u de data, namen, tijdstippen enzovoorts.

 

Werk in de volgende alinea de klacht eventueel verder uit. Zorg dat u de klacht duidelijk omschrijft.

 

Geef vervolgens aan wat u verlangt van de politie. Wat kan er gedaan worden om de klacht te verhelpen?

 

Sluit af door aan te geven wanneer u een reactie van de politie verwacht.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Bekijk naast deze voorbeeld klachtenbrief politie ook de andere voorbeeld klachtenbrieven op deze site.

 

Naast deze voorbeeld brieven, staan er ook diverse voorbeeld zakelijke brieven en alles over het schrijven van een zakelijke mail