Voorbeeld afwijzing sollicitatie

Hieronder vindt u een voorbeeld afwijzing sollicitatie brief. Wanneer u een vacature uitzet op uw website of op vacaturebanken, krijgt u sollicitatie brieven binnen. Na de selectie zult u een deel van de kandidaten afwijzen. 


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Hieronder treft u een voorbeeld van zo'n afwijzingsbrief. Veel van de sollicitaties zullen per mail binnen komen, in dat geval kunt u de adresgegevens verwijderen en enkel de tekst vanaf "geachte" gebruiken. 


De brief opmaak van een Nederlandse brief is volgens een bepaalde standaard. De NAW gegevens van de verzender en ontvanger staan boven aan, gevolgd door de betreft regel en de plaats en datum regels. Daarna begint de brief met een aanhef, de openingsalinea, gevolgd door de inhoud, de slot alinea en de afsluiting en ondertekening. Eventueel (indien van toepassing) wordt er onder aan de pagina gerefereerd naar een bijlage. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven.


Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Voorbeeld van een afwijzing van een sollicitatie

 

Naam bedrijf

Contactpersoon bedrijf

Straat en huisnummer bedrijf

Postcode en Plaats bedrijf

 

 

Naam sollicitant

Contactpersoon sollicitant

Straat en huisnummer sollicitant

Postcode en Plaats sollicitant

 

 

Betreft sollicitatie d.d. (datum)

 

Plaats, datum

 

 

Geachte Sollicitant,

 

Naar aanleiding van uw sollicitatie kunnen wij u het volgende mededelen.

 

Gezien het grote aantal reacties hebben wij bij een eerste selectie de door ons gestelde functie-eisen strikt toegepast.

 

Helaas moeten wij u mededelen dat wij u niet zullen uitnodigen voor een gesprek.

 

Indien u wilt dat uw gegevens opgenomen worden in onze database voor passende vacatures in de toekomst, dan kunt u dit per e-mail aangeven.

 

Wij danken u voor de getoonde belangstelling en wensen u veel succes bij uw verdere sollicitaties.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Download voorbeeld afwijzing sollicitatie

voorbeeld-afwijzing-sollicitatie

Download bovenstaande voorbeeld afwijzing sollicitatie in Word. U download het bestand in ZIP en vervolgens kunt u het openen in Word en opslaan op uw computer. U kunt ook de bovenstaande tekst kopiëren in de webbrowser en plakken in een Word bestand of nieuw email bericht. In de email kunt u er ook een standaard sjabloon van maken. U hoeft dan alleen nog maar de naam aan te passen en kunt snel en eenvoudig veel afwijzingen sturen. Pas de tekst aan in uw eigen stijl. 


Voorbeeld afwijzing sollicitatie 2

 

Naam bedrijf

Contactpersoon bedrijf

Straat en huisnummer bedrijf

Postcode en Plaats bedrijf

 

 

Naam sollicitant

Contactpersoon sollicitant

Straat en huisnummer sollicitant

Postcode en Plaats sollicitant

Betreft sollicitatie d.d. (datum)

Plaats, datum

 

Geachte Sollicitant,

Op (datum) heeft u gesolliciteerd op de vacature (naam van de vacature waarop gesolliciteerd is). Helaas moeten wij u mededelen dat wij u op dit moment niet zullen uitnodigen voor een gesprek. De reden daarvan is dat wij een aantal kandidaten hebben die beter aansluiten op de vacature. Wij zullen daar nu verder mee in procedure gaan. 

Aangezien wij zeker wel overeenkomsten zien tussen uw profiel en de vacature, willen wij voorstellen om uw cv nog (periode) in ons bestand te houden. Mocht er uit de procedure geen geschikte kandidaat voor de vacature komen, kunnen wij wellicht toch een gesprek met elkaar aangaan. Wij horen graag of u daar gebruik van wil maken. 


Verder wensen wij u veel succes bij uw verdere sollicitaties en willen wij u bedanken voor uw sollicitatie en getoonde interesse in ons bedrijf. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met (naam van de contactpersoon/ recruiter). 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender


Voorbeeld afwijzing sollicitatie 2

voorbeeld-afwijzing-sollicitatie-2

Zorg er altijd voor dat je een nette brief stuurt om een sollicitant af te wijzen. Het kan ook zijn dat je nog twijfelt, maar betere kandidaten hebt die gesolliciteerd hebben en de gegevens van deze sollicitant wil bewaren. Of eventueel een toekomstige functie ziet voor de sollicitant. Vraag dan altijd toestemming om de gegevens te bewaren in verband met de privacy wetgeving. 


Bekijk ook de andere voorbeeld brieven op deze site. U kunt de brieven downloaden in Word en aanpassen in u eigen huisstijl. 


We hebben op deze website veel verschillende voorbeelden van brieven contracten en facturen gezet. Ook alles met betrekking tot uw sollicitatie. Bekijk de verschillende voorbeeld documenten via de home pagina. 

Alles wat u nodig heeft voor een perfecte sollicitatie. Van tips en trucs voor het sollicitatiegesprek, tot uitgebreide brieven per specifieke functie. U kunt de brieven downloaden in Word via een Zip bestand en verder aanpassen. We hebben ook een overzicht gemaakt van alle vragen die u kunt verwachten tijdens een sollicitatiegesprek. Door deze vragen van te voren door te nemen, heeft u eerder goede en pakkende antwoorden klaar. 

Bekijk meer voorbeel brieven op carlastemplates.comStandaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's