Bezwaarschrift Ontslag

Op deze pagina treft u een bezwaarschrift ontslag. We hebben 3 verschillende voorbeelden online gezet. Wanneer u een ontslagbrief krijgt, is het niet automatisch zo dat uw arbeidsovereenkomst eindigt. Het kan zijn dat uw werkgever onvoldoende redenen heeft om uw arbeidsovereenkomst te beeindigen en dat u uw ontslag kunt aanvechtenVerdiep u in eerste instantie in de redenen die uw werkgever opgeeft voor uw ontslag. U kunt vervolgens uitzoeken of dit voor uw werkgever inderdaad voldoende rechtsgeldige redenen zijn om u ontslag aan te zeggen. Wanneer u hierover twijfelt kunt u contact opnemen met een advocaat. Wanneer u bezwaar tekent tegen uw ontslag, houdt u zichzelf beschikbaar voor werkzaamheden. 


Bezwaarschrift ontslag voorbeeld 1

Geachte heer/ mevrouw ___(naam),

 

In antwoord op uw schrijven d.d. ___(datum), waarin u mij informeert over het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst, teken ik bij deze bezwaar tegen mijn ontslag.

 

De reden dat ik bezwaar teken tegen mijn ontslag is dat het ontslag volgens mijn informatie niet voldoet aan de wettelijke regels. U geeft aan dat u mij om bedrijfseconomische reden ontslaat, echter val ik niet onder het afspiegelingsbeginsel wat in deze zou moeten worden toegepast.

 

Bij het correct toepassen van het afspiegelingsbeginsel zou ik gezien mijn functie, leeftijd en aantal dienstjaren niet in aanmerking kunnen komen voor een rechtsgeldig ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om van het ontslag af te zien en mij daar binnen 5 werkdagen schriftelijk van op de hoogte te stellen. Daarbij wil ik nadrukkelijk berichten dat ik mij beschikbaar houd voor werkzaamheden. Wanneer u mij binnen de gestelde termijn oproept voor werkzaamheden zal ik daar direct gehoor aan geven.

 

 

Tot slot wil ik u mededelen dat op grond van het bovenstaande u gehouden bent aan de nakoming van alle verplichtingen op grond van mijn arbeidsovereenkomst, waaronder loondoorbetaling conform de reguliere standaarden.

 

Wanneer u binnen de gestelde termijn niet reageert, zie ik mij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen. Ik hoop echter dat het niet zover zal komen en dat ik spoedig weer mijn werkzaamheden op mag pakken.

 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)

Download voorbeeld 1 in Word

Bezwaarschrift ontslag Voorbeeld 2

Geachte heer/ mevrouw __(naam),

 

In antwoord op uw schrijven d.d. ___(datum), waarin u mij ontslag aanzegt, wil ik hierbij bezwaar tekenen tegen het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst.

 

U heeft mij geïnformeerd dat u mijn ontslag aanzegt omdat u niet tevreden bent over mijn presteren. U heeft mij echter tijdens mijn eerdere functioneringsgesprekken nimmer geïnformeerd over enige ontevredenheid. In tegendeel, ik heb de laatste 3 jaar enkel positieve beoordelingen van u ontvangen. Daarnaast heb ik begrepen dat u voor mijn ontslag geen succesvolle ontslag vergunning heeft aangevraagd.

 

Om bovenstaande redenen ben ik van mening dat een ontslag op grond van onvoldoende presteren niet rechtsgeldig is.

 

Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend om het ontslagvoornemen te heroverwegen en mij schriftelijk te bevestigen dat mijn huidige arbeidsovereenkomst in stand zal blijven. Zoals ik u reeds mondeling heb medegedeeld, zal ik mij beschikbaar houden voor werkzaamheden.

 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)

Download voorbeeld 2 in Word.

Bezwaarschrift ontslag Voorbeeld 3

Geachte heer/ mevrouw __(naam),

 

In antwoord op uw schrijven d.d. ___(datum), waarin u mij ontslag opstaande voet aanzegt, wil ik hierbij bezwaar tekenen tegen het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst.

 

U geeft als reden van het ontslag op staande voet onenigheid met mijn collega ___(naam). Echter is deze onenigheid niet vanuit mij ontstaan en heb ik mij afstandelijk gehouden van enige uitingen. Daarom ben ik van mening dat dit ontslag op staande voet op een misverstand berust.

 

Ik verzoek u dan ook nader onderzoek in te stellen en zowel mij als mijn collega te ondervragen.

 

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om het aangezegde ontslag te heroverwegen en mij zo spoedig mogelijk hierover schriftelijk te berichten.

 

Wanneer u binnen de 5 werkdagen niet reageert, zie ik mij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen. Ik hoop echter dat het niet zover zal komen en dat ik spoedig weer mijn werkzaamheden op kan pakken.

 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

Download voorbeeld 3 in Word.