Aanbevelingsbrief

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Een aanbevelingsbrief is een brief waarin je een persoon aanbeveelt, bijvoorbeeld in het kader van een nieuwe baan. Wanneer iemand een voor je gewerkt heeft en deze werknemer gaat uit dienst, kan het zijn dat er om een aanbevelingsbrief wordt gevraagd. Deze kan de werknemer geven aan een toekomstige potentiële werkgever.


Opbouw aanbevelingsbrief

De opbouw van de brief bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Wat van belang is, is dat de brief positief is, dat je er positieve ervaringen met betrekking tot de persoon in zet. Wanneer je geen positieve ervaringen hebt, kan je de brief redelijk neutraal houden en alleen kennis geven van het feit dat je bijvoorbeeld samen hebt gewerkt voor een bepaalde periode.

1e alinea aanbevelingsbrief: Achtergrondinformatie

Je start de brief met de achtergrondinformatie. Je geeft hierbij aan Waar je de betreffende persoon van kent, wat je relatie is (geweest) tot de betreffende persoon en hoe lang je de persoon kent. Voorbeelden hiervan zijn:

 

“In de periode van (datum) tot (datum) heb ik samen gewerkt met (naam). (Naam) werkte in de functie van (functie) en ik ben in die periode zijn/ haar manager geweest.”

 

“Tijdens de stage van (naam) in de periode van (datum) tot (datum), ben ik zijn/ haar stagebegeleider geweest.”

 

“De afgelopen (aantal) jaar heb ik in een team gezeten met (Naam).”

2e alinea aanbevelingsbrief: Beschrijving persoon

In de tweede alinea van de aanbevelingsbrief schrijf je iets over de persoon in kwestie. Hier geef je positieve eigenschappen van de betreffende persoon weer. Voorbeelden hiervan zijn:

 

“(Naam) heeft altijd een positieve bijdrage geleverd aan het team van specialisten. Hij/ zij heeft gedegen kennis van zaken op het gebied van (specialisme) en kan goed samenwerken.”

 

“(Naam) was een goede aanwinst voor ons bedrijf, hij/ zij is een harde werker met verstand van zaken. Daarbij heeft hij/ zij een positieve werkhouding, waardoor hij/ zij goed functioneert binnen een team.”

3e alinea aanbevelingsbrief: Aanbeveling

In de 3e alinea geef je aan dat je de betreffende persoon kan aanbevelen. Voorbeelden hiervan zijn:

 

“Gezien mijn positieve ervaringen met (Naam), kan ik hem/ haar zeker aanbevelen voor een toekomstige functie als (functie).”

 

“Voor een toekomstige rol in een team van (omschrijving) kan ik (naam) zeker aanbevelen. Hij/ zij is een zeer geschikte (omschrijving rol).”

 

“Wij betreuren het dat (Naam) ons team gaat verlaten en kunnen hem/ haar zeker aanbevelen als (functie).


Dowload de voorbeeld aanbevelingsbrieven

Voorbeeld

Aanbevelingsbrief

Voorbeeld aanbevelingsbrief

Download voorbeeld aanbevelingsbrief

Voorbeeld Aanbevelingsbrief

Collega

Voorbeeld aanbevelingsbrief 2

Download voorbeeld aanbevelingsbrief

Voorbeeld Aanbevelingsbrief

Kinderdagverblijf

Voorbeeld aanbevelingsbrief 3

Download voorbeeld aanbevelingsbrief

Tips bij het schrijven van een aanbevelingsbrief

  • Schrijf positief. Het is niet de bedoeling dat je in de brief negatieve uitlatingen doet over de betreffende persoon. De brief is positief van aard.
  • Houd de brief kort. De brief heeft 3 alinea’s. Een inleiding waarin je aangeeft wat je relatie is tot de betreffende persoon, een 2e alinea waarin je de persoon beschrijft en een 3e alinea waarin je de persoon aanbeveelt.

Voorbeeld aanbevelingsbrief

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

Plaats, datum verzenden

Betreft: Aanbevelingsbrief (Naam)

 

Geachte heer/ mevrouw,

In de periode van (datum) tot (datum) heb ik het genoegen gehad om samen te werken met (naam). We hebben een intensieve samenwerking gehad, waarin (naam) in de functie van (functie) werkte en ik zijn/ haar direct leidinggevende ben geweest.

(Naam) heb ik leren kennen als een expert op het gebied van (specialisme). Hij/ zij werkt goed in teamverband en toont erg veel eigen initiatief. De combinatie van kennis en ervaring van (Naam) hebben ervoor gezorgd dat wij een zeer vruchtbare samenwerking hebben gehad.

Wij betreuren het dat (Naam) ons bedrijf gaat verlaten en kunnen hem/ haar zeker aanbevelen voor een toekomstige werkgever. Mocht u vragen hebben, kunt u ons zeker contacten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

Handtekening

Voorbeeld aanbevelingsbrief collega

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender


Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

Plaats, datum verzenden

Betreft: Aanbevelingsbrief collega

 

Geachte heer/ mevrouw,

Middels deze aanbevelingsbrief willen wij bevestigen dat (Naam) in de periode van (datum) tot (datum) bij ons in dienst is geweest in de functie van (functie).

De kennis en kunde van (naam) zijn erg goed. Hij/ zij heeft een goede bijdrage geleverd aan het project (naam). Zijn/ haar rol binnen het team was positief.

Wij kunnen (naam) zeker aanbevelen voor toekomstige werkgevers/ opdrachtgevers.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

Handtekening

Voorbeeld aanbevelingsbrief kinderdagverblijf

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

Plaats, datum verzenden

Betreft: Aanbevelingsbrief kinderopvang

 

Geachte heer/ mevrouw,

In de periode van (datum) tot (datum) ging onze zoon/ dochter naar de kinderopvang (naam). Gemiddeld werd hij/ zij (aantal) dagen naar de opvang gebracht 

Op (naam) worden de kinderen persoonlijk en zeer vriendelijk behandeld. De ruimtes zijn erg schoon en de leidsters zijn professioneel en plezierig in de omgang 

Wij kunnen het kinderdagverblijf (naam) erg aanraden!

 

Met vriendelijke groet,


Naam verzender

Handtekening


Bekijk ook de voorbeeld aanbevelingsbrieven op topvoorbeelden. com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's