Bezwaarschrift boete snelheid

Op deze pagina treft u een voorbeeld bezwaarschrift boete snelheid. Wanneer u te hard rijdt, kan het zijn dat u geflitst wordt door een vaste of mobiele flitser. Wanneer u denkt dat de boete onterecht is, kunt u er bezwaar tegen aantekenen. U kunt ervoor kiezen om de boete wel al te betalen, of te wachten met de betaling. In het tweede geval moet u er wel rekening mee houden dat u rente betaalt over het uiteindelijk te betalen bedrag. 


alle-bezwaarschriften-button

Foto van boete snelheidsovertreding

Wanneer u door een flitser bent geflitst zal er een foto beschikbaar zijn van de overtreding. Deze foto kunt u opvragen bij het CJIB. Op de foto staan diverse gegevens van het incident, zoals de tijd en locatie, het kenteken van het voertuig dat is geflitst, de snelheid van het voertuig en de rijstrook. Klopt het kenteken, het voertuig en de rijstrook, dan is de kans groot dat u te hard heeft gereden.

 

Wat belangrijk is bij een meting van een flitspaal, is dat de paal geijkt is. Dit houdt in dat de paal de jaarlijkse controle heeft gehad op een juiste meting. Op de site van het CJIB kunt u de betreffende flitspaal terugvinden en de informatie over wanneer de paal is geijkt.

Voorbeeld bezwaarschrift boete snelheid

Bezwaarschrift-boete-snelheid

 

 

Uw naam

Uw straat en huisnummer

Uw postcode en plaats

 

 

Parket CVOM

Afdeling Mulder

Postbus 50.000

3500 MJ Utrecht

 

 

Betreft: bezwaarschrift boete snelheid (CJIB nummer)

 

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Op (datum) ontving ik van u een boete met nummer (CJIB nummer). Deze boete is naar mijn mening ongegrond en daarom maak ik bezwaar tegen de boete.

 

U geeft aan dat ik op (datum van de vermeende overtreding) om (tijdstip van de vermeende overtreding) de toegestane snelheid met (aantal kilometers) heb overschreden. Ik ken het punt wat u bedoelt en ik weet dat daar inderdaad vaak een mobiele snelheidscontrole aanwezig is.

 

Op de betreffende dag en op dat tijdstip ben ik echter helemaal niet op die locatie geweest. Het kan onmogelijk zo zijn dat ik een snelheidsovertreding heb begaan op die locatie, omdat ik daar helemaal niet ben geweest. Op dat tijdstip zat ik namelijk op mijn werk in vergadering met het management team. We hadden een sales vergadering waar ik bij aanwezig was.

 

In de bijlage heb ik de notulen van de betreffende vergadering toegevoegd, waarin u kunt zien dat ik aanwezig was. Zoals u kunt zien vond de vergadering plaats op de betreffende datum en op het betreffende tijdstip. Mijn collega’s kunnen indien gewenst ook nog getuigen dat ik bij de betreffende vergadering aanwezig ben geweest.

 

Mijn gegevens zijn:

(geboortedatum, geboorteplaats)

(IBAN-nummer)

 

Ik verzoek u gezien het bovenstaande de boete te herzien en in te trekken. Graag ontvang ik een bericht van u.

 

In afwachting op uw reactie,

 

Met vriendelijke groet

 

(uw volledige naam)

(uw handtekening)

brief-voorbeeld-boete-snelheid

Download voorbeeld bezwaarschrift boete snelheid in Word. 


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's