Bezwaarschrift boete snelheid

Op deze pagina treft u een voorbeeld bezwaarschrift boete snelheid. Wanneer u te hard rijdt, kan het zijn dat u geflitst wordt door een vaste of mobiele flitser. Wanneer u denkt dat de boete onterecht is, kunt u er bezwaar tegen aantekenen. U kunt ervoor kiezen om de boete wel al te betalen, of te wachten met de betaling. In het tweede geval moet u er wel rekening mee houden dat u rente betaalt over het uiteindelijk te betalen bedrag. 


Foto van boete snelheidsovertreding

Wanneer u door een flitser bent geflitst zal er een foto beschikbaar zijn van de overtreding. Deze foto kunt u opvragen bij het CJIB. Op de foto staan diverse gegevens van het incident, zoals de tijd en locatie, het kenteken van het voertuig dat is geflitst, de snelheid van het voertuig en de rijstrook. Klopt het kenteken, het voertuig en de rijstrook, dan is de kans groot dat u te hard heeft gereden.

 

Wat belangrijk is bij een meting van een flitspaal, is dat de paal geijkt is. Dit houdt in dat de paal de jaarlijkse controle heeft gehad op een juiste meting. Op de site van het CJIB kunt u de betreffende flitspaal terugvinden en de informatie over wanneer de paal is geijkt.

Voorbeeld bezwaarschrift boete snelheid

Bezwaarschrift-boete-snelheid

 

 

Uw naam

Uw straat en huisnummer

Uw postcode en plaats

 

 

Parket CVOM

Afdeling Mulder

Postbus 50.000

3500 MJ Utrecht

 

 

Betreft: bezwaarschrift boete snelheid (CJIB nummer)

 

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Op (datum) ontving ik van u een boete met nummer (CJIB nummer). Deze boete is naar mijn mening ongegrond en daarom maak ik bezwaar tegen de boete.

 

U geeft aan dat ik op (datum van de vermeende overtreding) om (tijdstip van de vermeende overtreding) de toegestane snelheid met (aantal kilometers) heb overschreden. Ik ken het punt wat u bedoelt en ik weet dat daar inderdaad vaak een mobiele snelheidscontrole aanwezig is.

 

Op de betreffende dag en op dat tijdstip ben ik echter helemaal niet op die locatie geweest. Het kan onmogelijk zo zijn dat ik een snelheidsovertreding heb begaan op die locatie, omdat ik daar helemaal niet ben geweest. Op dat tijdstip zat ik namelijk op mijn werk in vergadering met het management team. We hadden een sales vergadering waar ik bij aanwezig was.

 

In de bijlage heb ik de notulen van de betreffende vergadering toegevoegd, waarin u kunt zien dat ik aanwezig was. Zoals u kunt zien vond de vergadering plaats op de betreffende datum en op het betreffende tijdstip. Mijn collega’s kunnen indien gewenst ook nog getuigen dat ik bij de betreffende vergadering aanwezig ben geweest.

 

Mijn gegevens zijn:

(geboortedatum, geboorteplaats)

(IBAN-nummer)

 

Ik verzoek u gezien het bovenstaande de boete te herzien en in te trekken. Graag ontvang ik een bericht van u.

 

In afwachting op uw reactie,

 

Met vriendelijke groet

 

(uw volledige naam)

(uw handtekening)

Download voorbeeld bezwaarschrift boete snelheid in PDF.