Bezwaarschrift indienen

U kunt een bezwaarschrift indienen wanneer u het ergens niet mee eens bent. Op deze pagina treft u informatie over de inhoud van een bezwaarschrift en diverse voorbeeld brieven. 


Een bezwaarschrift bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

 • Uw NAW gegevens
 • De NAW gegevens van de ontvanger
 • De Plaats en datum
 • Hetgeen u bezwaar tegen maakt, als het tegen een schriftelijk besluit is de datum en het kenmerk vermelden en eventueel een kopie toevoegen.
 • De reden waarom u bezwaar maakt
 • Uw naam en handtekening

Termijn bezwaar

Over het algemeen geldt dat het bezwaarschrift binnen zes weken na de datum waarop het besluit naar u is verzonden moet worden ingediend. Wanneer u het bezwaar niet binnen de zes weken indient, kan het zijn dat uw bezwaar niet in behandeling wordt genomen. 

Bezwaarschrift indienen Belastingdienst

Een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst kan via de website, of u kunt een brief sturen. De termijn voor een bezwaarschrift bij de Belastingdienst is 6 weken. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ervoor kiezen om te wachten met het betalen van de aanslag. U krijgt automatisch uitstel van betaling totdat uw bezwaar behandeld is door de Belastingdienst. Houd er wel rekening mee dat u in dat geval wel rente moet betalen over het bedrag dat u uiteindelijk aan de Belastingdienst moet betalen. Bekijk meer informatie op de website van de Belastingdienst

Bezwaarschrift indienen CJIB

Wanneer u het niet eens bent met een boete van het CJIB kunt u bezwaar indienen. U kunt dit doen via de website van het CJIB met uw DigiD, of u kunt een brief schrijven. Bij het CJIB moeten de volgende zaken in uw bezwaarschrift staan:

 • uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.
 • het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
 • waarom u het niet eens bent met deze boete.
 • uw IBAN, dit is uw rekeningnummer.
 • de datum waarop u de brief schrijft.
 • uw handtekening.

 

U bezwaarschrift kunt u sturen naar: Parket CVOM, Afdeling Mulder, Postbus 50.000, 3500 MJ Utrecht

 

Let op: voorheen moest de boete wel al binnen de betalingstermijn betaald worden, maar dat geldt niet meer. Wanneer u bezwaar maakt, kunt u wachten met het betalen van de boete en wachten met een eventuele aanvraag voor verdeling van de boete in termijnen. 

Bezwaarschrift indienen Gemeente

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Bij de gemeente geldt een termijn van 6 weken waarbinnen u het bezwaarschrift moet indienen. Bij de meeste gemeentes kunt u ook online met uw DigiD code uw bezwaar indienen. Bekijk voor de online mogelijkheden eerst de website van uw gemeente. 

Wie kan een bezwaarschrift indienen?

De belanghebbende kan bezwaar indienen. Eventueel kunt u hierbij hulp vragen van een advocaat of tolk. U kunt ook iemand machtigen namens u bezwaar in te dienen. In dat geval moet de gevolmachtigde een kopie van de algemene volmacht meesturen met het bezwaarschrift.

Bekijk de diverse voorbeelden van een bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift boete snelheid

Boete bezwaarschrift geen voorrang verlenen

Bezwaarschrift bekeuring verkeerd kenteken

Bezwaarschrift boete snelheid