Voorbeeld brief opzeggen abonnement

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Een voorbeeld brief opzeggen van bijvoorbeeld een abonnement. Hieronder treft u een aantal voorbeelden om uw abonnement of contract op te zeggen.  


Het kan zijn dat er een opzegtermijn van toepassing is. Deze wordt bij het aangaan van een abonnement of lidmaatschap overeen gekomen. Er zijn tegenwoordig wel wettelijke termijn gesteld aan de opzegtermijn. Zoek op wat er van u van toepassing is wanneer u twijfelt aan de gestelde duur van de opzegtermijn. Lees hier meer over de opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen. 

Voorbeeld brief opzeggen 1

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

  

Plaats, datum verzenden

Betreft: opzeggen (vermeld hier uw klantnummer)

  

Geachte heer/ mevrouw,

 

Hierbij wil ik u informeren dat ik mijn telefoon abonnement bij uw organisatie per direct wil opzeggen. De reden dat ik mijn abonnement opzeg, is omdat ik voor langere tijd in het buitenland zal verblijven en zodoende geen gebruik meer zal maken van mijn Nederlandse abonnement. 


De gegevens van mijn abonnement zijn als volgt:

Klantnummer: 00000000000

Naam: Naam abonnementhouder

Rekeningnummer: 0000000000


Van uw diensten heb ik altijd naar tevredenheid gebruik gemaakt, waarvoor dank. Ik hoop op een spoedige afhandeling. Graag ontvang ik een bevestiging van de opzegging. 


Bij voorbaat dank,  

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

 

Handtekening

Voorbeeld brief opzeggen 2

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

  

Plaats, datum verzenden

Betreft: opzeggen (vermeld hier uw klantnummer)

  

Geachte heer/ mevrouw,

 

Graag wil ik mijn abonnement bij (bedrijf) per direct opzeggen, rekening houdend met de opzegtermijn van 1 maand. Ik ben voornemens over te stappen naar een andere provider omdat ik vaak last heb van een slecht bereik. 


De gegevens van mijn abonnement zijn als volgt:

Klantnummer: 00000000000

Naam: Naam abonnementhouder

Rekeningnummer: 0000000000


Graag ontvang ik een bevestiging van uw dat mijn abonnement per 31 augustus is opgezegd. 


Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

 

Handtekening

Voorbeeld brief opzeggen 3

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

  

Plaats, datum verzenden

Betreft: opzeggen (vermeld hier uw klantnummer)

  

Geachte heer/ mevrouw,

 

Zoals telefonisch besproken wil ik graag mijn abonnement per direct opzeggen. U heeft aangegeven dat ik rekening moet houden met de opzegtermijn van 30 dagen.  


De gegevens van mijn abonnement zijn als volgt:

Klantnummer: 00000000000

Naam: Naam abonnementhouder

Rekeningnummer: 0000000000


Graag ontvang ik van u zo spoedig mogelijk een bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. 


Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

 

Handtekening

Download een voorbeeld brief opzeggen in Word

2.voorbeeld-brief-opzeggen

Opbouw brief

Elke brief heeft een standaard opbouw. Bij een Nederlandse officiële brief is de opbouw als volgt:

De naam, NAW gegevens van de verzender. Als je gebruik maakt van zakelijk briefpapier, kan je dit onderdeel overslaan omdat de NAW gegevens al op het papier voorgedrukt zijn. Als dit niet het geval is vermeld je bovenaan de brief je eigen naam en NAW gegevens.

De naam, NAW gegevens van de ontvanger. Deze gegevens vermeld je onder je eigen NAW gegevens, of in het geval van voorbedrukt bedrijfspapier staan deze gegevens bovenaan het document. Wanneer je een enveloppe met venster gebruikt, zal je de tekst op de juiste plek moeten zetten zodat ze zichtbaar zijn in het venster. Vaak is dat 4 tot 6 enters vanaf de bovenkant van de pagina.

Plaats en datum. Op elke officiële brief worden de plaats (waarvan de brief wordt gestuurd) en de datum (dagtekening) vermeld. Dit ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000 of Plaats 00 maand 0000. Je kunt er dus voor kiezen om de datum in enkel getallen weer te geven, of de maand voluit te schrijven. Bij een Nederlandse brief schrijf je de maand altijd met een kleine letter, bij een Engelse brief schrijf je de datum met een hoofdletter.

Betreft/ onderwerp. Hier vermeld je het onderwerp van de brief. Dat kan bijvoorbeeld zijn “opzeggen abonnement”, “aanvraag prijsopgave”, “offerte met nummer 0000”, of bijvoorbeeld een referentienummer zoals een klantnummer.

Aanhef. De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam. Lees meer over de aanhef van een zakelijke brief.

1e alinea. In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat.

2e alinea en vervolg. In de vervolgalinea(s) schrijf je de inhoud van de brief. Geef op een heldere manier aan wat je wil overbrengen. Maak de zinnen niet te lang en zorg ervoor dat je to the point blijft. Lees de inhoud van je brief goed na en check of alles duidelijk is voor de ontvanger. Laat in een zakelijke brief emoties achterwege en gebruik geen vage teksten.

Slotalinea. In de laatste alinea kan je een korte opsomming geven van de inhoud, of kan je een reactie vragen. De inhoud van de slotalinea hangt af van het karakter van de brief. Als je bijvoorbeeld een abonnement opzegt, kan je in de laatste alinea vragen om een bevestiging van je opzegging.

Afsluiting. De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief.

2.voorbeeld-brief-opzeggen-2

Ga naar boven op de pagina voorbeeld brief opzeggen

Bekijk ook de verschillende brieven op de website van de consumentenbond, of bekijk de voorbeeld brieven op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's