Voorbeeld brief opzeggen abonnement

Een voorbeeld brief opzeggen van bijvoorbeeld een abonnement. Hieronder treft u een aantal voorbeelden om uw abonnement of contract op te zeggen.  


Het kan zijn dat er een opzegtermijn van toepassing is. Deze wordt bij het aangaan van een abonnement of lidmaatschap overeen gekomen. Er zijn tegenwoordig wel wettelijke termijn gesteld aan de opzegtermijn. Zoek op wat er van u van toepassing is wanneer u twijfelt aan de gestelde duur van de opzegtermijn. Lees hier meer over de opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen. 

Voorbeeld brief opzeggen 1

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

  

Plaats, datum verzenden

Betreft: opzeggen (vermeld hier uw klantnummer)

  

Geachte heer/ mevrouw,

 

Hierbij wil ik u informeren dat ik mijn telefoon abonnement bij uw organisatie per direct wil opzeggen. De reden dat ik mijn abonnement opzeg, is omdat ik voor langere tijd in het buitenland zal verblijven en zodoende geen gebruik meer zal maken van mijn Nederlandse abonnement. 


De gegevens van mijn abonnement zijn als volgt:

Klantnummer: 00000000000

Naam: Naam abonnementhouder

Rekeningnummer: 0000000000


Van uw diensten heb ik altijd naar tevredenheid gebruik gemaakt, waarvoor dank. Ik hoop op een spoedige afhandeling. Graag ontvang ik een bevestiging van de opzegging. 


Bij voorbaat dank,  

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

 

Handtekening

Voorbeeld brief opzeggen 2

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

  

Plaats, datum verzenden

Betreft: opzeggen (vermeld hier uw klantnummer)

  

Geachte heer/ mevrouw,

 

Graag wil ik mijn abonnement bij (bedrijf) per direct opzeggen, rekening houdend met de opzegtermijn van 1 maand. Ik ben voornemens over te stappen naar een andere provider omdat ik vaak last heb van een slecht bereik. 


De gegevens van mijn abonnement zijn als volgt:

Klantnummer: 00000000000

Naam: Naam abonnementhouder

Rekeningnummer: 0000000000


Graag ontvang ik een bevestiging van uw dat mijn abonnement per 31 augustus is opgezegd. 


Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

 

Handtekening

Voorbeeld brief opzeggen 3

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

  

Plaats, datum verzenden

Betreft: opzeggen (vermeld hier uw klantnummer)

  

Geachte heer/ mevrouw,

 

Zoals telefonisch besproken wil ik graag mijn abonnement per direct opzeggen. U heeft aangegeven dat ik rekening moet houden met de opzegtermijn van 30 dagen.  


De gegevens van mijn abonnement zijn als volgt:

Klantnummer: 00000000000

Naam: Naam abonnementhouder

Rekeningnummer: 0000000000


Graag ontvang ik van u zo spoedig mogelijk een bevestiging van de opzegging van mijn abonnement. 


Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

 

Handtekening

Download een voorbeeld brief opzeggen in Word

Ga naar boven op de pagina voorbeeld brief opzeggen

Bekijk ook de verschillende brieven op de website van de consumentenbond