Officiele brief

Op deze pagina  treft u informatie over en voorbeelden van een officiele brief. Een officiele brief, een zakelijke brief, heeft altijd dezelfde opmaak. U begint de brief met de NAW gegevens van de verzender en ontvanger, gevolgd door de plaats en datum, gevolgd door de betreft regel, de aanhef, de inhoud, de afsluiting en de ondertekening.

Opmaak officiele brief

Zoals u in onderstaande afbeelding kunt zien, is de opmaak van de officiële brief gelijk. Eventueel kunnen de NAW gegevens van de afzender al in het briefpapier zijn verwerkt en in dat geval kunt u het eerste onderdeel weg laten. 

Voorbeeld Officiele brief

Bekijk hieronder een voorbeeld van een officiele brief. De brief kan van alles als inhoud hebben, zolang u zich houdt aan de standaard opmaak van de brief. We hebben op deze site verschillende voorbeeld zakelijke brieven, sollicitatiebrieven en ontslagbrieven gezet. Kijk gerust even rond en download de gratis brief voorbeelden. 

(naam afzender)

(straat en huisnummer afzender)

(postcode en plaats afzender)

 

 

 

(naam ontvanger)

(straat en huisnummer ontvanger)

(postcode en plaats ontvanger)

 

 

 

(Plaats, datum)

Kenmerk: (kenmerk nummer of omschrijving)

 

 

Geachte heer/ mevrouw (naam),

 

In de eerste alinea van uw officiële brief geeft u in het kort weer wat de reden is dat u de brief stuurt. Bijvoorbeeld: Ik schrijf u naar aanleiding van een advertentie op internet met nummer 20132. Geef beknopt weer wat de reden is van het schrijven van de brief. Een ander voorbeeld is: Bedankt voor uw brief d.d. (datum) waarin u aangeeft een prijsverhoging door te voeren.

 

In de tweede alinea vervolgt u de inhoud van de brief. Bijvoorbeeld: In de advertentie geeft u aan op zoek te zijn naar kandidaten voor de vacature van Projectleider. Ik ben zeer geïnteresseerd in deze functie en daarom stuur ik u hierbij mijn sollicitatie. In de bijlage heb ik mijn motivatiebrief en CV toegevoegd. Een ander voorbeeld kan zijn: Helaas zijn wij niet voornemens om door te gaan met de verkoop van jullie producten.

 

In de laatste alinea sluit u de brief af, bijvoorbeeld: Ik verneem graag van u of ik in aanmerking kom voor een persoonlijk gesprek. U kunt mij daarvoor via de mail: (mailadres) of telefoon (telefoonnummer) bereiken. Een ander voorbeeld kan zijn: Wij wensen u veel succes toe met uw bedrijf voor in de toekomst.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

(volledige naam)

(handtekening)

Download de gratis voorbeeld brief in PDF. U kunt de brief kopiëren naar Word en aanpassen naar uw eigen inhoud. Afhankelijk van het type brief dat u stuurt, kan het aan te raden zijn om de brief aangetekend te versturen. In dat geval heeft u een bewijs dat u de brief heeft gestuurd en krijgt u ook een bewijs van wanneer de brief is afgeleverd, met de betreffende handtekening erbij.