Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd is een standaard slotzin van een zakelijke brief. Het wordt veel gebruikt in de Nederlandse taal. 


Bekijk voorbeeld zakelijke brief

voorbeeld-zakelijke-brief


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

 • NAW gegevens;
 • Datum en plaats;
 • Onderwerp;
 • Aanhef;
 • Inlieiding;
 • Inhoud;
 • Slot;
 • Groet;
 • Naam en handtekening;
 • Eventuele bijlagen.


Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd - Vergelijkbare varianten

Er zijn een aantal vergelijkbare varianten van deze afsluiting zoals:

 • Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
 • Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u een goed aanbod te hebben gedaan (bij een offerte)
 • Ik hoop u met deze informatie ten dienst te zijn geweest

U gebruikt deze afsluiting als u een informatieve zakelijke brief schrijft. Het kan zijn dat het bijvoorbeeld om een prijsverhoging gaan, een klacht, een sollicitatie of een algemeen informatieve brief. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd - Vervolgzinnen

Na de zin “Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd” kan nog een vervolg zin komen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld 

 • In afwachting van uw reactie (hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is)
 • Graag verneem ik van u (hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is)
 • Ik kom graag in aanmerking voor een gesprek (bij sollicitatie)
 • Graag licht ik mijn sollicitatie toe in een persoonlijk gesprek (sollicitatie)
 • Ik kijk uit naar uw reactie (hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is)
 • Indien u nog vragen heeft vermeen ik graag van u (bijvoorbeeld bij een offerte)
 • Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met (afdeling, persoon, contactgegevens)
 • Binnen 5 werkdagen verwacht ik (hierin geeft u dringend aan dat een antwoord gewenst is)
 • Bij voorbaat dank (een dank vooruit)
 • Voor zover bedankt voor de (met dank tot dusver)
 • Tot slot wil ik u verzoeken om (slotvraag)

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd - Vertalingen

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd kan in verschillende talen worden vertaald. Hieronder hebben we een aantal vertalingen weergegeven.

 

Vertaling Engels

 • I hope to have informed you sufficiently: ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • I hope this information has been useful to you: ik hoop dat deze informatie interessant voor uw is
 • We trust to have informed you sufficiently: wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd: Assuming you have informed enough about this

Lees meer over een zakelijke brief Engels en bekijk de voorbeelden. 

 

Vertaling Duits

 • Ich hoffe, Sie ausreichend informiert zu haben: Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Wir vertrauen darauf, Sie hiermit ausreichend informiert zu haben: wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ich hoffe, Ihnen mit dieser Information helfen zu können: ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest
 • Angenommen, Sie haben genug darüber informiert: Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

 Lees meer over een zakelijke brief Duits en bekijk de voorbeelden. 


Vertaling Frans

 • J'espère vous avoir suffisamment informé: ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Synoniem van "Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd"

  Synoniemen van: Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
 • Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u een goed aanbod te hebben gedaan
 • Ik hoop u met deze informatie ten dienst te zijn geweest
 • Ik hoop dat u hierbij voldoende informatie heeft ontvangen
 • Ervan uitgaande u voldoende informatie te hebben gegeven
 • Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik
 • Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest
 • Hopende u voldoende van dienst te zijn geweest


Bekijk hieronder alle synoniemen met de bijbehorende vertaling in het Engels en Duits:

ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Lees hier meer over de zakelijke brief en de digitale handtekening en bekijk ook de voorbeeld brieven op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's