Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd is een standaard slotzin van een zakelijke brief. Het wordt veel gebruikt in de Nederlandse taal. 


Bekijk voorbeeld zakelijke brief

voorbeeld-zakelijke-brief


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

 • NAW gegevens;
 • Datum en plaats;
 • Onderwerp;
 • Aanhef;
 • Inlieiding;
 • Inhoud;
 • Slot;
 • Groet;
 • Naam en handtekening;
 • Eventuele bijlagen.


Vergelijkbare varianten

Er zijn een aantal vergelijkbare varianten van deze afsluiting zoals:

 • Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
 • Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u een goed aanbod te hebben gedaan (bij een offerte)
 • Ik hoop u met deze informatie ten dienst te zijn geweest

U gebruikt deze afsluiting als u een informatieve zakelijke brief schrijft. Het kan zijn dat het bijvoorbeeld om een prijsverhoging gaan, een klacht, een sollicitatie of een algemeen informatieve brief. 

Vervolgzinnen

Na de zin “Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd” kan nog een vervolg zin komen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld 

 • In afwachting van uw reactie (hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is)
 • Graag verneem ik van u (hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is)
 • Ik kom graag in aanmerking voor een gesprek (bij sollicitatie)
 • Graag licht ik mijn sollicitatie toe in een persoonlijk gesprek (sollicitatie)
 • Ik kijk uit naar uw reactie (hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is)
 • Indien u nog vragen heeft vermeen ik graag van u (bijvoorbeeld bij een offerte)
 • Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met (afdeling, persoon, contactgegevens)
 • Binnen 5 werkdagen verwacht ik (hierin geeft u dringend aan dat een antwoord gewenst is)
 • Bij voorbaat dank (een dank vooruit)
 • Voor zover bedankt voor de (met dank tot dusver)
 • Tot slot wil ik u verzoeken om (slotvraag)

Vertalingen

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd kan in verschillende talen worden vertaald. Hieronder hebben we een aantal vertalingen weergegeven.

 

Vertaling Engels

 • I hope to have informed you sufficiently: ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • I hope this information has been useful to you: ik hoop dat deze informatie interessant voor uw is
 • We trust to have informed you sufficiently: wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd: Assuming you have informed enough about this

Lees meer over een zakelijke brief Engels en bekijk de voorbeelden. 

 

Vertaling Duits

 • Ich hoffe, Sie ausreichend informiert zu haben: Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Wir vertrauen darauf, Sie hiermit ausreichend informiert zu haben: wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ich hoffe, Ihnen mit dieser Information helfen zu können: ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest
 • Angenommen, Sie haben genug darüber informiert: Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

 Lees meer over een zakelijke brief Duits en bekijk de voorbeelden. 


Vertaling Frans

 • J'espère vous avoir suffisamment informé: ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Synoniem van "Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd"

  Synoniemen van: Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
 • Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • Ik vertrouw erop u een goed aanbod te hebben gedaan
 • Ik hoop u met deze informatie ten dienst te zijn geweest
 • Ik hoop dat u hierbij voldoende informatie heeft ontvangen
 • Ervan uitgaande u voldoende informatie te hebben gegeven
 • Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik
 • Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest
 • Hopende u voldoende van dienst te zijn geweest


Bekijk hieronder alle synoniemen met de bijbehorende vertaling in het Engels en Duits:

Lees hier meer over de zakelijke brief en de digitale handtekening.