Formele brief

Vaak wordt een formele brief volgens een eenzelfde wijze ingedeeld. Boven aan het document staat het briefhoofd vermeld, waarin de NAW gegevens van de ontvanger worden geschreven.


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

·         NAW gegevens;

·         Datum en plaats;

·         Onderwerp;

·         Aanhef;

·         Inlieiding;

·         Inhoud;

·         Slot;

·         Groet;

·         Naam en handtekening;

·         Eventuele bijlagen.


Bij zakelijke correspondentie komt het ook vaak voor dat er een kenmerk aan het dossier is toegekend. In dat geval wordt deze referentie in het document vernoemd. Daarnaast wordt in het document de datum en de plaats genoemd en een betreft regel waarin het onderwerp wordt geschreven. Vervolgens komt de aanhef, gevolgd door de inhoud. Er wordt afgesloten met een groet en ondertekening.

Let erop dat bij zakelijke correspondentie vanuit bedrijven een Kamer van Koophandel nummer vermeld staat. Maak gebruik van voorbedrukt papier waarop uw bedrijfsgegevens staan vermeld, of zet deze gegevens in de voettekst of koptekst van het document. Zie ook de formele brief opmaak om sjablonen voor de op maak te downloaden.

Voorbeeld formele brief

Voorbeeld zakelijke brief

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum verzenden

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

In dit onderdeel van de inhoud van het schrijven komt de eerste alinea. De kern van de reden van het schrijven wordt hier in het kort omschreven. Indien van toepassing wordt er in de eerste alinea vermeld naar eerdere correspondentie waarop wordt gereageerd door de schrijver van het document. 

 

Na de eerste alinea, volgen de volgende alinea('s). Hier wordt de inhoud opgeschreven Controleer altijd met behulp van een officieel programma de spelling, zodat er geen spelfouten in uw correspondentie komen te staan. In de standaard Word programma's kunt u de spellingscontrole automatisch aanzetten zodat u tijdens het schrijven de spelling al controleert. Als het document naar wens is en gecontroleerd, kunt u het printen, ondertekenen en versturen. Zorg voor een juiste frankering zodat u de ontvanger niet met onnodige kosten en administratie opzadelt. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

 

Handtekening

Download formele brief

Download de formele brief in Word. 

Voorbeeld Zakelijke Brief

Download voorbeeld zakelijke brief in Word. 

Voorbeeld zakelijke brieven

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering

U kunt ervoor kiezen om een formele brief digitaal te ondertekenen wanneer de brief digitaal verzonden wordt. In dat geval hoeft er geen papier aan te pas te komen. Lees meer over de digitale ondertekening

We hebben op deze website een groot aantal voorbeeld documenten online gezet. Voorbeeld brieven facturen, contracten en nog veel meer voorbeeld documenten voor het MKB. U kunt de verschillende voorbeelden bekijken en gratis downloaden in Word. Bekijk de verschillende documenten via de home pagina, of via de verschillende onderdelen. Brieven, contracten, personeel, solliciteren en nog veel meer.