Formele brief

Vaak wordt een formele brief volgens een eenzelfde wijze ingedeeld. Boven aan het document staat het briefhoofd vermeld, waarin de NAW gegevens van de ontvanger worden geschreven.


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

·         NAW gegevens;

·         Datum en plaats;

·         Onderwerp;

·         Aanhef;

·         Inlieiding;

·         Inhoud;

·         Slot;

·         Groet;

·         Naam en handtekening;

·         Eventuele bijlagen.


Bij zakelijke correspondentie komt het ook vaak voor dat er een kenmerk aan het dossier is toegekend. In dat geval wordt deze referentie in het document vernoemd. Daarnaast wordt in het document de datum en de plaats genoemd en een betreft regel waarin het onderwerp wordt geschreven. Vervolgens komt de aanhef, gevolgd door de inhoud. Er wordt afgesloten met een groet en ondertekening.


Let erop dat bij zakelijke correspondentie vanuit bedrijven een Kamer van Koophandel nummer vermeld staat. Maak gebruik van voorbedrukt papier waarop uw bedrijfsgegevens staan vermeld, of zet deze gegevens in de voettekst of koptekst van het document. Zie ook de formele brief opmaak om sjablonen voor de op maak te downloaden.


Voorbeeld formele brief

Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Voorbeeld zakelijke brief

Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum verzenden

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

In dit onderdeel van de inhoud van het schrijven komt de eerste alinea. De kern van de reden van het schrijven wordt hier in het kort omschreven. Indien van toepassing wordt er in de eerste alinea vermeld naar eerdere correspondentie waarop wordt gereageerd door de schrijver van het document. 

 

Na de eerste alinea, volgen de volgende alinea('s). Hier wordt de inhoud opgeschreven Controleer altijd met behulp van een officieel programma de spelling, zodat er geen spelfouten in uw correspondentie komen te staan. In de standaard Word programma's kunt u de spellingscontrole automatisch aanzetten zodat u tijdens het schrijven de spelling al controleert. Als het document naar wens is en gecontroleerd, kunt u het printen, ondertekenen en versturen. Zorg voor een juiste frankering zodat u de ontvanger niet met onnodige kosten en administratie opzadelt. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

 

Handtekening

Download formele brief

Download de formele brief in Word. 

formele-brief

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Voorbeeld Zakelijke Brief

voorbeeld-zakelijke-brief-2

Download voorbeeld zakelijke brief in Word. 

Voorbeeld zakelijke brieven

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Sollicitatiebrief-engels

Engelse Brief

Voorbeeld 3

4.voorbeeld-begeleidende-brief

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

formele-brief

Formele brief

U kunt ervoor kiezen om een formele brief digitaal te ondertekenen wanneer de brief digitaal verzonden wordt. In dat geval hoeft er geen papier aan te pas te komen. Lees meer over de digitale ondertekening


We hebben op deze website een groot aantal voorbeeld documenten online gezet. Voorbeeld brieven facturen, contracten en nog veel meer voorbeeld documenten voor het MKB. U kunt de verschillende voorbeelden bekijken en gratis downloaden in Word. Bekijk de verschillende documenten via de home pagina, of via de verschillende onderdelen. Brieven, contracten, personeel, solliciteren en nog veel meer. 


Sollicitatiebrieven

Voorbeeld Sollicitatiebrief opbouw

Een sollicitatiebrief bestaat standaard uit de volgende onderdelen:

 1. Jouw contactgegevens (uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en de contactgegevens van de onvanger;
 2. Datum en Plaats;
 3. Onderwerp van de sollicitatiebrief (vacaturenummer of vacaturenaam);
 4. Aanhef (Geachte heer/ mevrouw, of de naam van de ontvanger als die bekend is)
 5. 1e alinea- een korte opening waarin staat naar welke functie je solliciteert en hoe je erover hebt gehoord;
 6. Vervolgalinea’s- een paar paragrafen waarin je de relevante vaardigheden, werkervaring en opleidingen voor de functie benadrukt;
 7. Slotalinea- een korte samenvatting en/of verwijzing naar een persoonlijk gesprek;
 8. Groet en ondertekening


Bekijk alle sollicitatiebrieven


Formele brief - Klachtenbrieven

Een klachtenbrief verstuur je als je een klacht hebt over bijvoorbeeld een bepaalde dienst of een product. Een klacht kun je in eerste instantie mondeling doen, bijvoorbeeld via de telefoon of in de winkel en wanneer er niet (naar tevredenheid) gereageerd is kun je een klachtenbrief sturen. Je kunt er ook voor kiezen om direct een klacht schriftelijke in te dienen, maar de ervaring leert dat een mondelinge klacht het snelt opgelost kan worden. 


Afhankelijk van de organisatie waar je de klacht in gaat dienen, kan het zijn dat er bepaalde klachten procedures gelden. Bekijk daarom eerst de website van de organisatie waar je de klacht in gaat dienen. Hierop zal, indien aanwezig, de klachten procedure vermeld staan. Organisaties met een bepaald keurmerk moeten doorgaans via een procedure de klacht in behandeling nemen. Je kunt dit ook op de website van de betreffende organisatie terug vinden. Bijvoorbeeld op de site van de politie staat de klachtenprocedure vermeld met een klachtenformulier. 


Inhoud klachtenbrief

In een klachtenbrief staat minimaal de volgende informatie:

 • De NAW gegevens;
 • Inhoud van de klacht;
 • Vraag om schriftelijke reactie;
 • Kopieën van eventuele stukken;


Tips

 • Zorg ervoor dat je zakelijk en correct blijft in de klachtenbrief. Blijf “to the point”.
 • Maak een kopie van de ondertekende klachtenbrief voor je eigen administratie.
 • Afhankelijk van de aard van de klacht, verstuur je de brief per gewone post/ e-mail en/ of per aangetekende post.


Bekijk alle voorbeeld klachtenbrieven


Vergelijkbare Pagina's