Voorbeeld Brief Klacht

Op deze pagina treft u een Voorbeeld Brief Klacht. Wanneer u een product heeft gekocht dat niet naar verwachting functioneert, gebreken vertoont, kunt u een klachtenbrief sturen. In deze brief geeft u de verkoper de mogelijkheid om het product te repareren of te vervangen. 

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Indien de verkoper het product niet repareert of vervangt, kunt u de verkoper in gebreke stellen en de koop ongedaan maken. Zorg ervoor dat u schriftelijk gereageerd en de brief aangetekend verstuurd. Zo heeft u een dossier op het moment dat de verkoper niet juist handelt en de zaak voor een rechter moet worden voorgelegd. 


Download voorbeeld brief klacht in Word

Download de voorbeeld brief in Word. 


Voorbeeld Brief Klacht

Download de voorbeeld brief klacht in Word. 

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Klacht met verzoek tot herstel

 

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Afgelopen week, op 3 november, kocht ik bij u een _____ (korte duidelijke omschrijving van het product, inclusief eventuele serie/ artikel nummers).

 

De _____ (productnaam) functioneert vertoont de volgende gebreken: (omschrijving van de gebreken van het product). Het product zou naar behoren moeten functioneren, zeker zo kort na de aanschaf (binnen de garantietermijn). Nu dat niet het geval is, ben ik van mening dat er sprake is van een ondeugdelijk product.

 

Ik verzoek u vriendelijk om de gebreken binnen 4 weken te repareren, danwel te vervangen. (afhankelijk van het probleem van het product kunt u hier een langere periode invullen)

 

Wanneer de reparatie of vervanging niet binnen de bovengenoemde periode kan worden gerealiseerd, stel ik u in gebreke en zal ik de koopovereenkomst ontbinden. In dat geval zal ik het product retourneren en verwacht ik op dat moment het aankoopbedrag retour te ontvangen.

 

Hierbij verzoek ik u om uiterlijk binnen 1 week schriftelijk te reageren.

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

* Indien er sprake is van een koopovereenkomst en/ of algemene voorwaarden, kunt u deze in de bijlage van deze brief mee sturen.

 

voorbeeld brief klacht met verzoek tot herstel

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

 

Wanneer men zich niet goed behandeld voelt, of de zaken niet zo lopen als verwacht, kan het zijn dat men een klacht wenst in te dienen. Een klacht kan mondeling worden ingediend, of er kan een brief of een mail worden gestuurd. Bovenstaande op deze pagina treft u een voorbeeld van een klachtenbrief. U kunt uw klacht ook indienen bij de nationale ombudsman

 

Bekijk ook de andere voorbeeld klachtenbrieven op deze site of op de website van de consumentenbond


Naast deze voorbeeld brieven, staan er ook diverse voorbeeld zakelijke brieven en alles over het schrijven van een zakelijke mail. 

Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai
Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Vergelijkbare Pagina's