Voorbeeld Brief Klacht


button-alle-brieven

Op deze pagina treft u een Voorbeeld Brief Klacht. Wanneer u een product heeft gekocht dat niet naar verwachting functioneert, gebreken vertoont, kunt u een klachtenbrief sturen. In deze brief geeft u de verkoper de mogelijkheid om het product te repareren of te vervangen. 

Indien de verkoper het product niet repareert of vervangt, kunt u de verkoper in gebreke stellen en de koop ongedaan maken. Zorg ervoor dat u schriftelijk gereageerd en de brief aangetekend verstuurd. Zo heeft u een dossier op het moment dat de verkoper niet juist handelt en de zaak voor een rechter moet worden voorgelegd. 

Download de voorbeeld brief klacht in Word. 

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Klacht met verzoek tot herstel

 

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Afgelopen week, op 3 november, kocht ik bij u een _____ (korte duidelijke omschrijving van het product, inclusief eventuele serie/ artikel nummers).

 

De _____ (productnaam) functioneert vertoont de volgende gebreken: (omschrijving van de gebreken van het product). Het product zou naar behoren moeten functioneren, zeker zo kort na de aanschaf (binnen de garantietermijn). Nu dat niet het geval is, ben ik van mening dat er sprake is van een ondeugdelijk product.

 

Ik verzoek u vriendelijk om de gebreken binnen 4 weken te repareren, danwel te vervangen. (afhankelijk van het probleem van het product kunt u hier een langere periode invullen)

 

Wanneer de reparatie of vervanging niet binnen de bovengenoemde periode kan worden gerealiseerd, stel ik u in gebreke en zal ik de koopovereenkomst ontbinden. In dat geval zal ik het product retourneren en verwacht ik op dat moment het aankoopbedrag retour te ontvangen.

 

Hierbij verzoek ik u om uiterlijk binnen 1 week schriftelijk te reageren.

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

* Indien er sprake is van een koopovereenkomst en/ of algemene voorwaarden, kunt u deze in de bijlage van deze brief mee sturen.

 

voorbeeld brief klacht met verzoek tot herstel

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

 

Wanneer men zich niet goed behandeld voelt, of de zaken niet zo lopen als verwacht, kan het zijn dat men een klacht wenst in te dienen. Een klacht kan mondeling worden ingediend, of er kan een brief of een mail worden gestuurd. Bovenstaande op deze pagina treft u een voorbeeld van een klachtenbrief. U kunt uw klacht ook indienen bij de nationale ombudsman

 

Bekijk ook de andere voorbeeld klachtenbrieven op deze site of op de website van de consumentenbond


Naast deze voorbeeld brieven, staan er ook diverse voorbeeld zakelijke brieven en alles over het schrijven van een zakelijke mail.