Voorbeeld Begeleidende Brief

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Hieronder treft u een voorbeeld begeleidende brief. Er staan twee voorbeelden van een begeleidende brief, een brief die u stuurt met een leaseovereenkomst en een brief die u stuurt met een overeenkomst van opdracht. 


Voorbeeld begeleidende brief

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum

 

Betreft: overeenkomst lease-auto

 

 

 

Geachte heer/mevrouw <achternaam>,

 

 

Bijgaand vindt u de gebruikersovereenkomst van uw lease-auto.         

 

Wij verzoeken u vriendelijk om een van de exemplaren door u ondertekend retour te zenden.

 

Tevens ontvangen wij graag een kopie van uw rijbewijs, indien nog niet in ons bezit.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

Bedrijf

 

 

 

Naam

 

 

 

- Bijlage:              gebruikersovereenkomst lease-auto in tweevoud


Download bovenstaand voorbeeld begeleidende brief in Word. Het bestand kunt u openen via het ZIP bestand en vervolgens in Word opslaan op uw computer een aanpassen met uw eigen tekst. 


Voorbeeld brief

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum

 

Betreft: overeenkomst van opdracht

 

Projectnummer:

 

 

Geachte heer/mevrouw <achternaam>,

 

Conform onze gesprekken zenden wij u ingesloten in tweevoud de ondertekende “overeenkomst van opdracht”.

 

Wij verzoeken u vriendelijk een exemplaar per pagina geparafeerd en ondertekend aan ons te retourneren.

 

Wij verzoeken u de “verklaring arbeidsrelatie” op te sturen naar ons. De verklaring dient nog tot het einde van bovenstaand project geldig te zijn.

 

Tenslotte verzoeken wij u om een geldig kopie ID-bewijs of paspoort toe te zenden, evenals een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar).

 

Tevens doen wij u hierbij onze maandstaten toekomen.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

 

Met vriendelijke groet,

Bedrijf

 

 

Naam

 

Bijlagen:              -      overeenkomst van opdracht in tweevoudDownload bovenstaand voorbeeld in Word. Het bestand kunt u openen via het ZIP bestand en vervolgens in Word opslaan op uw computer een aanpassen met uw eigen tekst. 


4.voorbeeld-begeleidende-brief

Opbouw brief

4.voorbeeld-begeleidende-brief-2

Elke brief heeft een standaard opbouw. Bij een Nederlandse officiële brief is de opbouw als volgt:

De naam, NAW gegevens van de verzender. Als je gebruik maakt van zakelijk briefpapier, kan je dit onderdeel overslaan omdat de NAW gegevens al op het papier voorgedrukt zijn. Als dit niet het geval is vermeld je bovenaan de brief je eigen naam en NAW gegevens.

De naam, NAW gegevens van de ontvanger. Deze gegevens vermeld je onder je eigen NAW gegevens, of in het geval van voorbedrukt bedrijfspapier staan deze gegevens bovenaan het document. Wanneer je een enveloppe met venster gebruikt, zal je de tekst op de juiste plek moeten zetten zodat ze zichtbaar zijn in het venster. Vaak is dat 4 tot 6 enters vanaf de bovenkant van de pagina.

Plaats en datum. Op elke officiële brief worden de plaats (waarvan de brief wordt gestuurd) en de datum (dagtekening) vermeld. Dit ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000 of Plaats 00 maand 0000. Je kunt er dus voor kiezen om de datum in enkel getallen weer te geven, of de maand voluit te schrijven. Bij een Nederlandse brief schrijf je de maand altijd met een kleine letter, bij een Engelse brief schrijf je de datum met een hoofdletter.

Betreft/ onderwerp. Hier vermeld je het onderwerp van de brief. Dat kan bijvoorbeeld zijn “opzeggen abonnement”, “aanvraag prijsopgave”, “offerte met nummer 0000”, of bijvoorbeeld een referentienummer zoals een klantnummer.

Aanhef. De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam. Lees meer over de aanhef van een zakelijke brief.

1e alinea. In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat.

2e alinea en vervolg. In de vervolgalinea(s) schrijf je de inhoud van de brief. Geef op een heldere manier aan wat je wil overbrengen. Maak de zinnen niet te lang en zorg ervoor dat je to the point blijft. Lees de inhoud van je brief goed na en check of alles duidelijk is voor de ontvanger. Laat in een zakelijke brief emoties achterwege en gebruik geen vage teksten.

Slotalinea. In de laatste alinea kan je een korte opsomming geven van de inhoud, of kan je een reactie vragen. De inhoud van de slotalinea hangt af van het karakter van de brief. Als je bijvoorbeeld een abonnement opzegt, kan je in de laatste alinea vragen om een bevestiging van je opzegging.

Afsluiting. De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief.

Wanneer een brief digitaal verzonden wordt, kunt u ervoor kiezen om de brief digitaal te ondertekenen. In dat geval hoeft er geen papier aan te pas te komen. Lees meer over de digitale ondertekening. 

Bekijk ook de andere voorbeeld brieven en documenten op deze website. We hebben een groot aantal voorbeeld brieven online gezet om te gebruiken als inspiratie en opzetje. U kunt de brieven downloaden in Word en verder aanpassen. Ook hebben we voorbeeld contracten, facturen en nog veel meer documenten online gezet zoals een voorbeeld algemene volmacht

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's