Voorbeeld Ingebrekestelling

Hieronder treft u een Voorbeeld Ingebrekestelling. Een ingebrekestelling stuurt u wanneer de betaling van uw vordering uit blijft. In eerste instantie stuurt u een betalingsherinnering en bijvoorbeeld 2 aanmaningen. U kunt natuurlijk ook altijd tussendoor bellen om te vragen of de vordering wel helder is en of er een reden is dat er nog niet tot betaling is over gegaan. Indien na al deze pogingen nog geen (volledige) betaling is binnen gekomen, kunt u een ingebrekestelling sturen. 


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


De ingebrekestelling is een laatste poging om tot betaling over te laten gaan. U geeft hierin aan dat indien er niet zal worden over gegaan tot betaling u rechtsmaatregelen zult treffen. Na de ingebrekestelling geeft u de vordering over aan een incasso bureau of aan de deurwaarder. 


Voorbeeld ingebrekestelling

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

PER AANGETEKENDE POST EN GEWONE POST

 

 

Betreft : ingebrekestelling

 

Plaats, datum

 

 

Geachte ontvanger,

 

Ondanks ons herhaaldelijk verzoek om over te gaan tot betaling van de openstaande facturen met een totaal bedrag van (bedrag) Euro, mochten wij helaas tot op heden nog geen (volledige) betaling van u ontvangen.

 

Wij verzoeken en sommeren u hierbij nog eenmaal om het openstaande bedrag per ommegaande aan ons te voldoen. Uw betaling dient uiterlijk (datum) op ons rekeningnummer (rekeningnummer, plaats) te zijn bijgeschreven onder vermelding van het kenmerk (nummer kenmerk).

 

Mochten wij per (datum) geen (volledige) betaling van u hebben ontvangen, dan stellen wij u in gebreke en zullen wij per direct over gaan tot rechtsmaatregelen. Alle hiermee gepaard gaande kosten komen geheel voor uw rekening. Tevens maken wij aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente vanaf (datum).

 

Wij hopen dat het niet zover zal komen en zien uw betaling graag tegemoet.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender


Download voorbeeld ingebrekestelling

Voorbeeld brief ingebrekestelling

Zorg ervoor dat u de ingebrekestelling per gewone en aangetekende post verstuurt en bewaar een kopie ervan in uw administratie. Stuur een kopie van de facturen of onderleggers bij de ingebrekestelling. 


Download voorbeeld ingebrekestelling in Word. 


In het incasso traject is het van belang om de herinneringen en aanmaningen in de juiste volgorde en hoeveelheid te sturen. Zorg voor minimaal 3 herinneringen en/ of aanmaningen voordat u over gaat tot de ingebrekestelling. U kunt er ook voor kiezen om het incasso traject geheel of gedeeltelijk uit handen te geven. Er zijn ook incasso bureaus die dit op basis van no cure no pay voor u kunnen verzorgen. In dat geval betaalt u alleen een percentage over het bedrag wanneer het gelukt is om te incasseren. 


Bekijk andere voorbeeld brieven op de website van de consumentenbond


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

  • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
  • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
  • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
  • Op uw website las ik dat u...
  • Graag schrijf ik u in verband met...
  • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai
Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL

Vergelijkbare Pagina's