Afsluiting brief

Op deze pagina treft u informatie over de afsluiting brief. U kunt een brief op verschillende manieren afsluiten, afhankelijk van het type brief. Over het algemeen zet u onderin de brief een afsluitende zin en de daadwerkelijke afsluiting/ ondertekening van de brief.Er zijn verschillende manieren om een brief af te sluiten, een zakelijke brief wordt anders afgesloten dan een minder formele brief. Zie hieronder de verschillende voorbeelden welke doorgaans worden gebruikt voor de afsluiting van uw brief.


Afsluiting brief zinnen

In de brief zet u in de afsluitende brief welk vervolg u verwacht van de ontvanger. Afhankelijk van het type brief, kunt u de volgende afsluitende zinnen gebruiken:

 • In afwachting op uw reactie, verblijf ik,
 • Bedankt voor de getoonde interesse,
 • Wij kijken uit naar een prettige samenwerking,
 • Mocht u nadere informatie wensen, dan horen wij dat graag,
 • Wanneer u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen heeft horen wij dat graag,
 • Wij zien uw reactie graag spoedig tegemoet,
 • Alvast bedankt voor een spoedige afhandeling,

Afsluiting brief Ondertekening

In de ondertekening gebruikt u de afsluiting en vermeldt u uw naam en handtekening. U kunt op verschillende manieren de brief afsluiten/ ondertekenen. Hieronder treft u enkele voorbeelden van de afsluiting van de brief/ de ondertekening:

 • Met vriendelijke groet,
 • Met vriendelijke groeten,
 • Hoogachtend,

 

De eerste twee voorbeelden “met vriendelijke groet(en)” worden het meest gebruikt in de Nederlandse brieven. Deze afsluiting kunt u gebruiken voor zakelijke brieven met een “normaal” tot vriendelijk karakter.

 

Een meer formelere afsluiting is het derde voorbeeld “Hoogachtend”. Deze afsluiting wordt doorgaans gebruikt bij zeer formele correspondentie. U kunt daarbij denken aan correspondentie van advocaten, accountants, enzovoorts.

 

Na de ondertekening laat u een kleine ruimte leeg (ongeveer 2 a 3 enters) en zet u uw naam, eventueel met bedrijfsnaam. Voorbeeld van de naam na ondertekening:

 • Kees Jansen
 • Namens Houtfabriek, Kees Jansen
 • Houtfabriek, Kees Jansen

In opdracht ondertekenen

Het kan zijn dat u de brief in opdracht van iemand ondertekent. Wanneer dat het geval is, moet u dit in de brief vermelden. U gebruikt hier de afkorting i.o. (in opdracht), p.o. (per order), p.p. (per procuratie), o.l. (op last) voor. De naam van de persoon in opdracht waarvan u de brief ondertekent, wordt in de ondertekening vermeld. De naam van de feitelijke ondertekenaar wordt niet vermeld, deze zet alleen zijn/ haar handtekening met de gekozen afkorting.


Bekijk ook de aanhef van een Nederlandse brief

We hebben veel voorbeeld brieven online gezet, welke allen gratis te downloaden zijn in Word. Bekijk ook de overige documenten, facturen, contracten en nog veel meer. Een zakelijke brief kan worden ondertekend en per post verzonden, of digitaal worden ondertekend en digitaal verzonden. Lees meer informatie over de digitale handtekening