Afsluiting brief

Op deze pagina treft u informatie over de afsluiting brief. U kunt een brief op verschillende manieren afsluiten, afhankelijk van het type brief. Over het algemeen zet u onderin de brief een afsluitende zin en de daadwerkelijke afsluiting/ ondertekening van de brief.


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Er zijn verschillende manieren om een brief af te sluiten, een zakelijke brief wordt anders afgesloten dan een minder formele brief. Zie hieronder de verschillende voorbeelden welke doorgaans worden gebruikt voor de afsluiting van uw brief.


Afsluiting brief zinnen

In de brief zet u in de afsluitende brief welk vervolg u verwacht van de ontvanger. Afhankelijk van het type brief, kunt u de volgende afsluitende zinnen gebruiken:

 • In afwachting op uw reactie, verblijf ik,
 • Bedankt voor de getoonde interesse,
 • Wij kijken uit naar een prettige samenwerking,
 • Mocht u nadere informatie wensen, dan horen wij dat graag,
 • Wanneer u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen heeft horen wij dat graag,
 • Wij zien uw reactie graag spoedig tegemoet,
 • Alvast bedankt voor een spoedige afhandeling,

Afsluiting brief Ondertekening

afsluiting brief button
afsluiting brief button

In de ondertekening gebruikt u de afsluiting en vermeldt u uw naam en handtekening. U kunt op verschillende manieren de brief afsluiten/ ondertekenen. Hieronder treft u enkele voorbeelden van de afsluiting van de brief/ de ondertekening:

 • Met vriendelijke groet,
 • Met vriendelijke groeten,
 • Hoogachtend,

 

De eerste twee voorbeelden “met vriendelijke groet(en)” worden het meest gebruikt in de Nederlandse brieven. Deze afsluiting kunt u gebruiken voor zakelijke brieven met een “normaal” tot vriendelijk karakter.

 

Een meer formelere afsluiting is het derde voorbeeld “Hoogachtend”. Deze afsluiting wordt doorgaans gebruikt bij zeer formele correspondentie. U kunt daarbij denken aan correspondentie van advocaten, accountants, enzovoorts.

 

Na de ondertekening laat u een kleine ruimte leeg (ongeveer 2 a 3 enters) en zet u uw naam, eventueel met bedrijfsnaam. Voorbeeld van de naam na ondertekening:

 • Kees Jansen
 • Namens Houtfabriek, Kees Jansen
 • Houtfabriek, Kees Jansen

In opdracht ondertekenen

Het kan zijn dat u de brief in opdracht van iemand ondertekent. Wanneer dat het geval is, moet u dit in de brief vermelden. U gebruikt hier de afkorting i.o. (in opdracht), p.o. (per order), p.p. (per procuratie), o.l. (op last) voor. De naam van de persoon in opdracht waarvan u de brief ondertekent, wordt in de ondertekening vermeld. De naam van de feitelijke ondertekenaar wordt niet vermeld, deze zet alleen zijn/ haar handtekening met de gekozen afkorting.Bekijk ook de aanhef van een Nederlandse brief

We hebben veel voorbeeld brieven online gezet, welke allen gratis te downloaden zijn in Word. Bekijk ook de overige documenten, facturen, contracten en nog veel meer. Een zakelijke brief kan worden ondertekend en per post verzonden, of digitaal worden ondertekend en digitaal verzonden. Lees meer informatie over de digitale handtekening


Standaard opmaak brief

Een brief bestaat uit de volgende standaard onderdelen:

1.       Vul de NAW gegevens ;

2.       Verwerk de Plaats en datum;

3.       Schrijf het onderwerp op;

4.       Begin met de aanhef;

5.       Start de eerste alinea met de inleiding van de brief;

6.       Ga in de vervolgalinea’s verder in op je onderwerp;

7.       Sluit af met een verzoek tot actie en/of korte samenvatting;

8.       Plaats een groet, met daaronder je naam en handtekening;

9.       Verwijs naar eventuele bijlagen en voeg deze toe.


Lees hieronder meer over de verschillende onderdelen. 


Brief voorbeeld: NAW gegevens

In eerste instantie vul je je eigen NAW gegevens bovenaan het document in, of gebruik voorbedrukt (bedrijfs)briefpapier. Daaronder komen de NAW gegevens van de ontvanger van de brief.

Naam verzender

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats


Als je de brief naar een bedrijf stuurt, kan het zijn dat hij naar een bepaalde afdeling of een contactpersoon verstuurd moet worden. Ook maken bedrijven regelmatig gebruik van een postbus. In dat geval ziet het er als volgt uit:

Bedrijfsnaam ontvanger

T.a.v. Afdeling/ contactpersoon

Postbus nummer

Postcode en Plaats


Brief voorbeeld: Plaats en datum

Onder de NAW gegevens staan de plaats en datum. De plaats staat vooraan en wordt met een hoofdletter geschreven. De datum kan je met de maand in cijfers uitgedrukt, of met de maand voluit (met kleine letter) geschrevem.

Rotterdam, 00-00-0000

Rotterdam, 00 maand 0000


Brief voorbeeld: Onderwerp

Bovenaan een brief staat altijd het onderwerp vermeld. Zo kan de ontvanger direct bij openen zien waar de brief over gaat. In deze regel kan je ook een eventueel referentienummer verwerken.

Betreft: klacht inzake abonnement nr 0000


Brief voorbeeld: Aanhef

De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam.


Brief voorbeeld: 1e alinea

In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat. Voorbeeld van inleidende zinnen zijn:

 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud...
 • Naar aanleiding van uw brief d.d. ...
 • In verband met de op handen zijnde bijeenkomst...
 • Op uw website las ik dat u...
 • Graag schrijf ik u in verband met...
 • Bedankt voor uw schrijven d.d....


Brief voorbeeld: Vervolgalinea's

In de vervolgalinea’s ga je verder in op je onderwerp. Zorg ervoor dat je de brief zakelijk, kort en bondig houdt.


Brief voorbeeld: Slotalinea

In de slotalinea verzoek je tot vervolgactie en/ of geef je een korte samenvatting. Dat is verder afhankelijk van het karakter van de brief en wat je ermee wil bereiken.


Brief voorbeeld: Groet

De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief. 


Brief voorbeeld: Bijlagen

Als er bijlagen bij je brief komen, dan kan je daar onder in je document naar verwijzen. Zo is duidelijk wat er nog meer toegevoegd is.


Voorbeeld-Zakelijke-Brief-Opmaak-NL
snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's