Begeleidende brief

Op deze pagina vindt u een voorbeeld begeleidende brief. U kunt het voorbeeld inzien, downloaden in Word of kopiĆ«ren vanuit uw browser. Het begeleidend schrijven stuurt u mee met bijvoorbeeld een offerte of een overeenkomst. Hierin schrijft u wat de ontvanger in de enveloppe aantreft, wat de bijlagen zijn. 

Voorbeeld begeleidende brief

Download een voorbeeld begeleidende brief welke u mee stuurt naar uw (potentiĆ«le) opdrachtgever met een overeenkomst tot opdracht. Controleer de spelling voordat u het document print en verstuurt. U begint de brief met de adresgegevens van de verzender en ontvanger, vermeld de datum en plaats en daaronder het onderwerp van de brief. Refereer in de inhoud naar de offerte welke u in de bijlage mee stuurt en vermeld hoe en wanneer u een getekend exemplaar nodig heeft, zodat u aan de geplande data van levering kan voldoen. 


Bekijk het voorbeeld van een begeleidende brief

Naam v.d. verzender
Adres v.d.  verzender
Postcode, Plaats v.d. verzender


Naam v.d. ontvanger
Adres v.d. ontvanger
Postcode, plaats v.d. ontvanger


Plaats, datum van verzenden

Betreft: overeenkomst project (projectnummer)


Geachte heer/ mevrouw,

Bedankt voor de gestelde interesse in onze organisatie. In de bijlage treft u de overeenkomst zoals besproken op 20 januari jongstleden. Wij verzoeken u de overeenkomst goed door te lezen en bij akkoord een getekend exemplaar aan ons retourneren.

Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij hebben een exemplaar van de algemene voorwaarden in de bijlage toegevoegd. Mocht u naar aanleiding van de overeenkomst nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ondergetekende. Met vriendelijke groet,Naam verzender
Handtekening


Bijlagen:                  -  Overeenkomst (projectnummer)
                               - Algemene Verkoopvoorwaarden
                               - Gefrankeerde retour enveloppe


Als voorblad bij een offerte en/ of prijsopgave wordt vaak een begeleidend schrijven gebruikt. Zorg dat u de documenten op officieel bedrijfs briefpapier wordt gedrukt. Vermeld in ieder geval uw Kamer van Koophandel nummer op het schrijven. Dat is verplicht bij zakelijke correspondentie. Stuur een kopie van de Algemene Voorwaarden mee met de overeenkomst. Zo kunt u geschillen achteraf voorkomen. 


In de bijlage voegt u ook een retour enveloppe toe die u vooraf frankeert. U zet voor het versturen van de offerte uw handtekening, of indien u niet gemachtigd bent, de handtekening van de tekenbevoegd vertegenwoordiger. 

Bekijk de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering

Andere voorbeelden van een begeleidende brief

Er zijn veel verschillende soorten van een begeleidende brief. Bij een arbeidsovereenkomst, een ander contract, bij stukken die u opstuurt en ga zo maar door. We hebben een aantal verschillende voorbeelden online gezet als opzetje. U kunt via deze pagina de verschillende voorbeelden van een begeleidende brief bekijken en downloaden in Word. 

Bekijk ook de verschillende brief voorbeelden op de website van de consumentenbond