Voorbeeld aangetekende brief

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Hieronder treft u een voorbeeld aangetekende brief. Een aangetekende brief is een brief waarvan de verzender een bewijs van verzending en ontvangst wenst. Bij het postkantoor kunt u aangeven dat de brief aangetekend verstuurd dient te worden. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft standaard de volgende indeling:

·         NAW gegevens;

·         Datum en plaats;

·         Onderwerp;

·         Aanhef;

·         Inlieiding;

·         Inhoud;

·         Slot;

·         Groet;

·         Naam en handtekening;

·         Eventuele bijlagen.1.voorbeeld-aangetekende-brief


De ontvanger dient dan bij ontvangst zijn/ haar handtekening te zetten voor de ontvangst. Hier kunt u op verzoek een bevestiging van krijgen. Zo weet u zeker dat de ontvanger de brief heeft gekregen. Er wordt geen kopie van de brief gemaakt, zorg er dus voor dat u zelf een kopie van de brief maakt voordat u deze verstuurt.

Wanneer de ontvanger niet thuis is, zal de ontvanger een briefje in de bus krijgen waar informatie staat over waar de brief alsnog kan worden opgehaald. Dit zal bij een postkantoor in de buurt zijn. De brief blijft daar een aantal weken liggen, zodat de ontvanger daar alsnog het poststuk kan ophalen en ervoor kan tekenen. Wordt de brief niet opgehaald, dan ontvangt u de brief ongeopend retour.

Voorbeeld aangetekende brief

1.voorbeeld-aangetekende-brief-2

Download de voorbeeld aangetekende brief in Word. 

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

PER AANGETEKENDE POST EN GEWONE POST

 

 

Betreft : voorbeeld aangetekende brief

 

Plaats, datum

 

 

Geachte ontvanger,

 

Middels dit schrijven wil ik u verzoeken mijn overeenkomst met nummer (nummer contract) te beëindigen per (datum beëindiging).

 

Bij de beëindigingsdatum heb ik rekening gehouden met de opzegtermijn uit de overeenkomst van 1 maand. Ik heb met veel plezier gebruik gemaakt van uw diensten en wil u bedanken voor de plezierige samenwerking.

 

De reden dat ik mijn overeenkomst opzeg is omdat ik een alternatieve en voordeligere dienst ben tegengekomen waar ik gebruik van wil maken. Deze dienst is vergelijkbaar met uw dienst en zodoende heb ik geen reden meer om van uw dienst gebruik te willen maken.

 

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn opzegging voor mijn administratie. U kunt deze versturen naar bovenstaand adres.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

In bovenstaand voorbeeld aangetekende brief wordt een contract beëindigd. Een aangetekende brief is een goede manier om zeker te weten of de ontvanger uw schrijven heeft ontvangen of niet. Uiteraard is het nog steeds mogelijk voor de ontvanger om uw brief niet aan te nemen of op te halen bij het postkantoor, maar dan heeft u daar wel duidelijkheid over. tegenwoordig wordt er ook vaak met e-mail gewerkt en om een bevestiging gevraagd bij de ontvanger. Op deze wijze is ook helder dat het bericht is ontvangen. 

Bekijk meer briefvoorbeelden op de website van de consumentenbond


Opbouw brief

Elke brief heeft een standaard opbouw. Bij een Nederlandse officiële brief is de opbouw als volgt:

De naam, NAW gegevens van de verzender. Als je gebruik maakt van zakelijk briefpapier, kan je dit onderdeel overslaan omdat de NAW gegevens al op het papier voorgedrukt zijn. Als dit niet het geval is vermeld je bovenaan de brief je eigen naam en NAW gegevens.

De naam, NAW gegevens van de ontvanger. Deze gegevens vermeld je onder je eigen NAW gegevens, of in het geval van voorbedrukt bedrijfspapier staan deze gegevens bovenaan het document. Wanneer je een enveloppe met venster gebruikt, zal je de tekst op de juiste plek moeten zetten zodat ze zichtbaar zijn in het venster. Vaak is dat 4 tot 6 enters vanaf de bovenkant van de pagina.

Plaats en datum. Op elke officiële brief worden de plaats (waarvan de brief wordt gestuurd) en de datum (dagtekening) vermeld. Dit ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000 of Plaats 00 maand 0000. Je kunt er dus voor kiezen om de datum in enkel getallen weer te geven, of de maand voluit te schrijven. Bij een Nederlandse brief schrijf je de maand altijd met een kleine letter, bij een Engelse brief schrijf je de datum met een hoofdletter.

Betreft/ onderwerp. Hier vermeld je het onderwerp van de brief. Dat kan bijvoorbeeld zijn “opzeggen abonnement”, “aanvraag prijsopgave”, “offerte met nummer 0000”, of bijvoorbeeld een referentienummer zoals een klantnummer.

Aanhef. De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam. Lees meer over de aanhef van een zakelijke brief.

1e alinea. In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat.

2e alinea en vervolg. In de vervolgalinea(s) schrijf je de inhoud van de brief. Geef op een heldere manier aan wat je wil overbrengen. Maak de zinnen niet te lang en zorg ervoor dat je to the point blijft. Lees de inhoud van je brief goed na en check of alles duidelijk is voor de ontvanger. Laat in een zakelijke brief emoties achterwege en gebruik geen vage teksten.

Slotalinea. In de laatste alinea kan je een korte opsomming geven van de inhoud, of kan je een reactie vragen. De inhoud van de slotalinea hangt af van het karakter van de brief. Als je bijvoorbeeld een abonnement opzegt, kan je in de laatste alinea vragen om een bevestiging van je opzegging.

Afsluiting. De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's